Umeå kommun

Nominering öppen till Umeå kommuns miljöpris 2023

Dela

Nu är det dags att nominera kandidater till Miljöpriset 2023. Det delas ut årligen till aktörer som bidrar till miljön och hållbar utveckling lokalt. Priset lägger särskild vikt vid insatser som stödjer visionen om ett klimatneutralt Umeå.

– Miljöpriset är vårt sätt att erkänna det arbete som görs inom miljö och hållbar utveckling. Vi fokuserar särskilt på initiativ som bidrar till klimatarbetet, vilket är en gemensam angelägenhet, förklarar Katharina Radloff, miljöstrateg vid Umeå kommun.

Så nominerar du

Du kan nominera företag, institutioner, skolor, organisationer eller personer som har gjort betydelsefulla insatser inom området,  även under en längre tid än i år. Sedan år 2001 har priset uppmärksammat en mångfald av initiativ som främjar en bättre miljö.

För att nominera, besök webbsidan www.umea.se/miljopris och skriv en motivering för din kandidat. Nomineringar måste vara kommunen tillhanda senast den 6 december.

En jury med experter kommer att bedöma de nominerade förslagen, och vinnaren kommer att offentliggöras av kommunfullmäktige 18 december.

Mer information

Katharina Radloff
miljöstrateg
090-16 14 26
070-388 16 43
katharina.radloff@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye