Lernia

Lernia stärker erbjudandet, förvärvar relocationföretaget Terminal 5

Dela

Lernia har bemannat den svenska industrin i 25 år. Under de dryga två decennierna har den globala konkurrensen hårdnat allt mer. För att svenska företag ska kunna vara konkurrenskraftiga är medarbetare med rätt kompetens en helt avgörande fråga. Samtidigt larmar sju av tio svenska företag som försökt rekrytera om svårigheter med att lyckas. Parallellt med utbildning, bemanning, matchning och internationell rekrytering kan Lernia nu erbjuda relocation- och arbetstillståndstjänster.

Tusentals företag vittnar om utmaningen med att hitta rätt personal. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 21/22 visar att sju av tio svenska företag har svårt att hitta rätt kompetens. Bristyrkena spänner över flera olika branscher med den gemensamma nämnaren att det är främst kunskaper från gymnasiala yrkesprogram och yrkeshögskola som efterfrågas. Exempel på yrken är CNC-tekniker och elektriker.

 - Terminal 5s mission har från starten varit att inte låta geografi eller nationalitet stå i vägen när svenska arbetsgivare vill växa och anställa kompetenta medarbetare. I och med detta steg då vi blir en fullt integrerad del i Lerniakoncernen så får vi en ännu större möjlighet att nå detta genom den tyngd och erfarenhet som finns inom Lernia. Detta steg kommer att ge svenska arbetsgivare utomordentliga tillväxtmöjligheter på en allt mer globaliserad arbetsmarknad, säger Peder Hansson, vd på Terminal 5.

Från 1 januari 2024 kommer Lernia erbjuda tjänster inom relocation och arbetstillstånd, som en kompletterande del av internationell rekrytering och som ett helt separat erbjudande till företag och organisationer som rekryterar internationellt eller behöver stöd i flytt av personer nationellt.

 - Det är mycket glädjande att vi nu förvärvar verksamheten i Terminal 5 och därmed stärker vårt erbjudande till privata och offentliga arbetsgivare med ett omfattande utbud av relocation- och arbetstillståndstjänster. Detta gör att vi på ett ännu bättre sätt kan hjälpa svenskt näringsliv med kompetensförsörjning, säger Christian Hultén, divisionschef bemanning och rekrytering, Lernia.

Terminal 5 har sitt huvudkontor i Luleå och har det senaste året, med sin expertis inom relocation- och arbetstillståndstjänster, stöttat ca 250 uppdragsgivare spridda på 70 orter över hela Sverige. I och med förvärvet välkomnas Terminal 5s samtliga medarbetare som från den 1/1 2024 kommer att bli en del av Lernias organisation.

 

 

Kontakter

Om Lernia

Lernia utvecklar framtidens arbetskraft. Det gör vi genom att utbilda, matcha, bemanna och rekrytera. Snabbt och utan krångel löser vi arbetsmarknadens behov så att människor och företag kan nå sin fulla potential. Det har varit vår uppgift i över hundra år. Lernia omsatte 3,3 miljarder kronor 2022 och finns över hela landet. Vi utbildade och coachade 19 900 personer och förmedlade 11 500 bemanningskonsulter. 13 700 personer fick möjlighet till nytt jobb genom våra tjänster. Läs mer på lernia.se

Följ Lernia

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lernia

Lernias bokslutskommuniké 2023: Ökade intäkter men ett lägre rörelseresultat16.2.2024 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 3 482 (3 269) mkr och ökade med 7 procent jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat minskade för helåret till -11 (44) mkr, till stor del beroende på kostnader för omstrukturering av utbildningsverksamheten (arbetsmarknadsutbildningar och Komvux) som påverkat koncernens rörelseresultat för helåret med -24 (0) mkr. Även bemannings- och rekryteringsverksamheten uppvisar ett lägre resultat jämfört med föregående år främst till följd av högre arbetsgivaravgifter för unga under 23 år.

Fler än var tionde stockholmare är orolig över att förlora jobbet på grund av AI2.11.2023 08:35:34 CET | Pressmeddelande

Arbetsmarknaden är i stor förändring. Artificiell intelligens (AI) och automation accelererar omställningstakten och skapar ett stort behov av praktisk och teknisk kompetens. Parallellt backar tillväxten[1] och arbetslösheten spås öka[2]. Ingen annanstans i Sverige används AI av så många som i Stockholm, samtidigt skapar den nya tekniken oro över att man ska bli av med jobbet. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

Trots sviktande tillväxt ökar optimismen kring Norrbottens arbetsmarknad1.11.2023 08:55:57 CET | Pressmeddelande

Miljardsatsningarna på fossilfritt stål, batteritillverkning och gruvdrift kräver tusentals nya medarbetare. Att lösa kompetensbristen pekas ut som helt avgörande för både industrins gröna omställning och svensk konkurrenskraft i stort.[1] Investeringarna och det starka behovet av arbetskraft återspeglas tydligt i norrbottningarnas syn på den lokala arbetsmarknaden. Förra året var 67 procent av de boende i Norrbotten positiva till utvecklingen på arbetsmarknaden. En siffra som nu växt till hela 73 procent och bara åtta procent är negativa. Det är större optimism än i något annat län i landet och skiljer sig markant från rikssnittet där bara 45 procent är optimistiska och var femte, 18 procent, är negativa. Det visar en ny undersökning från kompetensförsörjningsföretaget Lernia. Undersökningen har genomförts av analysföretaget Demoskop och har besvarats av över 5000 svenskar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye