Stockholms läns sjukvårdsområde

5 miljoner till forskning om ny behandling för långvarig stress kan motverka sjukskrivning

Dela

En ny studie som beviljats 5 miljoner kronor från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd ska utforska om en ny form av arbetsfokuserad kognitiv beteendeterapi kan hjälpa mot långvarig stress och utmattning. Forskningsprojektet leds av Anna Finnes på Liljeholmens universitetsvårdcentral vid Akademiskt primärvårdscentrum.

Stressrelaterade problem är vanliga orsaker till sjukskrivning i Sverige, men få behandlingar har lyckats hantera både symtom och arbetsförmåga effektivt. Ett nytt forskningsprojekt från Liljeholmens universitetsvårdcentral vid Akademiskt primärvårdscentrum, finansierat med 5 miljoner av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, siktar på att ändra detta.

– Stressrelaterad ohälsa orsakar stort lidande, risk för social isolering och långtidssjukskrivning. Den ekonomiska påverkan är även omfattande för både individen och samhället. Att även hjälpa sjukskrivna personer att återgå i arbete på ett bra sätt är därför av högsta prioritet, säger Anna Finnes, leg. psykolog och med. dr vid Liljeholmens universitetsvårdcentral.

Forskarna ska undersöka effekten av en ny intervention som kombinerar arbetsrelaterade strategier med konventionell kognitiv beteendeterapi, kallad arbetsfokuserad kognitiv beteendeterapi (af-KBT). I af-KBT kombineras olika behandlingselement för att hjälpa till att förbättra sömnen och att gradvis öka den dagliga aktiviteten och att utsätta patienten för situationer som kan vara utmanande.

– Det görs för att återgången till arbetet ska bli så smidig som möjligt och att anpassningar på arbetsplatsen som görs är skräddarsydda för varje enskild patient. Behandlingen sker i nära samarbete med den läkare som har sjukskrivit patienten för att säkerställa en mer heltäckande återhämtningsprocess, säger Anna Finnes.

Den arbetsfokuserade kognitiva beteendeterapin ska jämföras med sedvanlig behandling enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjeför personer som är sjukskrivna på grund av långvarig stress och utmattning.

I studien kommer 200 patienter som är sjukskrivna och diagnostiserade med antingen anpassningsstörning eller utmattningssyndrom, att rekryteras från tre till fyra vårdcentraler i Region Stockholm. Genom frågeformulär före, under och efter behandlingen och registerdata kommer forskarna att bedöma utfallet på självskattad arbetsförmåga, fysisk och psykisk trötthet, antalet sjukskrivningsdagar samt kostnadseffektivitet. Forskningen syftar också till att undersöka vilka förändringsmekanismer som är relaterade till behandlingsresultat.

– Studien kommer att ge värdefull kunskap om bästa behandlingen för individer drabbade av stressrelaterad ohälsa som kan vara användbar för både primärvård, företagshälsovård och organisationer, avslutar Anna Finnes.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna Finnes, leg. psykolog och med. dr vid Liljeholmens universitetsvårdcentral.
Anna Finnes, leg. psykolog och med. dr vid Liljeholmens universitetsvårdcentral.
Ladda ned bild

Länkar

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare.

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

KBT mot sömnlöshet hjälper även mot depression18.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Forskare verksamma vid Psykiatri Sydväst i Region Stockholm har visat att psykologisk behandling för insomni, sömnlöshet, ofta hjälper även vid depressiva symtom. En färsk studie ger stöd för att man bör överväga att i första hand ge kognitiv beteendeterapi (KBT) för insomni när en patient har både insomni och depression, istället för KBT för depression. KBT för insomni är nämligen hjälpsamt mot både depression och insomni samtidigt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye