Umeå kommun

Godkänd detaljplan för 60-80 lägenheter vid Sagagallerian

Dela

En ny detaljplan har godkänts för kvarteret där Sagagallerian ligger. I kvarteret planeras för två större nya byggnader som ger ett tillskott med cirka 60-80 lägenheter. Utöver lägenheterna blir det även ytor för kontor och verksamheter. Detaljplanen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande. 

Illustration som visar två högre nya byggnader bakom Sagagallerian.
Bakom Sagagallerian planeras för nya byggnader. Illustrationen visar en möjlig byggnadsvolym och takterrasser. Byggnaden där Sagagallerian ligger planeras att bevaras men kan komma att kompletteras med en takterrass. Illustration av Tengbom.

– Planen ger ett bra tillskott av lägenheter och verksamheter i ett centralt läge. Det är mycket på gång i området och det här projektet bidrar till att stärka stråket mellan järnvägen och busstation ner mot Renmarkstorget och älven. Kvarteret har idag en rätt trist baksida men det kommer förändras när verksamheter placeras i bottenplan ut mot Magasingatan, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Detaljplanen gör det möjligt att komplettera kvarteret med nya byggnader i upp till fem våningar med en sjätte indragen våning. Utöver lägenheter blir det cirka 2 000 kvadratmeter för kontor och så kallande centrumverksamheter, som till exempel restauranger eller butiker. Verksamheterna kommer i huvudsak att placeras på entréplanet för att stärka området och kopplingen till Renmarkstorget. Planen reglerar även att entréplanet ska glasas upp för att passa in i omgivningen och bidra till gatuliv. Sagagallerian blir kvar men kan med den nya detaljplanen inrymma bostäder på de övre våningsplanen.

Byggnadernas storlek och placering i kvarteret har utformats för att passa in i området, säkerställa dagsljusinsläpp och värna det offentliga rummet och de som rör sig där.  Två större byggnader placeras i kvarterets nordvästra och sydvästra hörn. Bostädernas friyta i kvarteret kommer att ordnas på takterrasser.

I närområdet pågår flera utvecklings- och detaljplanearbeten: Nygatan håller på att byggas om och bostäder och verksamhetslokaler byggs inom kvarteret Fabriken. Detaljplanearbete pågår för kvarteret som ligger norr om Saga, som idag är en parkeringsplats. Ytterligare ett kvarter norrut har kvarteret Arken redan fått en ny detaljplan för ytterligare bostäder.

Detaljplanen bedöms ha ett visst allmänintresse då planområdet har ett centralt läge i staden. Därför har planen handlagts med utökat förfarande och lämnas nu, efter godkännandet i byggnadsnämnden, vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Illustration som visar två högre byggnader bakom Sagagallerian.
Bakom Sagagallerian planeras för nya byggnader. Illustrationen visar en möjlig byggnadsvolym och takterrasser. Byggnaden där Sagagallerian ligger planeras att bevaras men kan komma att kompletteras med en takterrass. Illustration av Tengbom.
Ladda ned bild

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye