Umeå kommun

Antagen detaljplan för 50 lägenheter på Backen

Dela

En ny detaljplan har antagits för det område där den tidigare församlingsgården på Backen ligger. Församlingsgården ska rivas och kommer ge plats åt cirka 50 nya lägenheter. En tidigare detaljplan för området blev överklagad och upphävd. Anledningen var att de nya byggnaderna skulle hamna för nära de befintliga, detta har nu justerats. 

Ortofoto som visar planområdet samt en illustration som visar hur de nya husen placeras.
Den tidigare församlingsgården på Backen kommer att rivas och ge plats åt två nya flerbostadshus med cirka 50 nya lägenheter.

– Förra detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen på grund av att de nya husen skulle begränsa ljusinsläppet till befintliga byggnader. Nu har vi gjort justeringar i detaljplanen. Byggrätten har minskats och de nya husen hamnar längre in på fastigheten. Förhoppningsvis kan projektet nu gå vidare då det innebär ett bra tillskott av bostäder på Backen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Den nya detaljplanen ger förutsättningar för två nya flerbostadshus. Den totala byggrätten är 4 500 kvadratmeter. Där församlingsgården tidigare låg planeras för en byggnad i fyra våningar. Den andra byggnaden får även den fyra våningar och placeras med gaveln mot Backenvägen. De nya byggnaderna ska utformas för att anpassas till omgivande bebyggelse vilket innebär trä, putsat eller slammat tegel eller puts.

Den befintliga gång- och cykelvägen som binder samman Backenvägen med idrottsplatsen Musköten flyttas något västerut. En allé ska återplanteras i anslutning till den nya gång- och cykelvägen.

Mer information

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Robert Axebro (C)
vice ordförande
byggnadsnämnden
072-501 95 59
robert.axebro@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye