Umeå kommun

Tryggare personal med utbildning i hantering av utmanande situationer

Dela

I Umeå kommuns äldreomsorg har det introducerats och vidareutvecklats en ny metod för att förebygga hot- och våldssituationer i mötet mellan boende och personal. Målet är att förhindra konflikter och ge personalen verktyg och trygghet i situationer där till exempel personer med kognitiv sjukdom visar upp ett aggressivt beteende.

RESIMA-instruktörerna Eva Persson, Silviasyster, Anna Nyman, Leg sjukgymnast och Anna-Lena Ekeborg, Demensspecialiserad Undersköterska.
RESIMA-instruktörerna Eva Persson, Silviasyster, Anna Nyman, Leg sjukgymnast och Anna-Lena Ekeborg, Demensspecialiserad Undersköterska.

RESIMA (Resurser i mötet med aggressivitet) är en norsk metod för att arbeta med ett lågaffektivt bemötande för att förhindra hot- och våldssituationer. Utbildningen ger deltagarna kunskap om bland annat hur man kan bygga en god relation till den boende, hur man kan lugna och avleda vid aggressiva situationer samt förhindra kroppsskador.

– Deltagarna säger att verktygslådan de får med sig ger en ökad trygghet i agiterade situationer. De får en ökad insikt om vad lågaffektivt bemötande innebär och hur det kan användas i kombination med en bra arbetsteknik, vilket minskar risken för hot och våld. Det gör det lättare att ge den enskilde den vård som behövs, säger RESIMA-instruktören Anna Nyman, leg. sjukgymnast i äldreomsorgens demensteam.

Anpassning efter verksamheten

Tre personer i Umeå kommuns Demensteam utbildades 2019 till RESIMA-instruktörer. De saknade dock äldres perspektiv samt fokus på vissa situationer där det kan uppstå hot och våld inom just äldreomsorgen. Det kan till exempel vara vid omvårdnad eller förflyttningar där den boende använder rullstol eller är delvis sängliggande. Därför valde de att vidareutveckla och anpassa RESIMA-utbildningen för äldreomsorgen, och fick anpassningen godkänd av grundarna i Norge. 

– RESIMA fyller luckan mellan kunskapsbrist och det ökade behovet av vård. Ny personal saknar ofta utbildning om eller erfarenhet av arbete med äldre personer med demenssjukdom. Samtidigt är allt fler boende inom äldreomsorgen multisjuka och har långt gångna kognitiva sjukdomar. Detta ledde till en ökad mängd anmälningar om hot och våld i arbetet, säger Anna Nyman.

I skrivande stund har ungefär 450 medarbetare genomgått utbildningen, som beskrivs som mycket omtyckt. Utbildningen innehåller förutom teori även praktiska övningar, bland annat i den lokal som används för förflyttningsutbildningar. Där finns tillgång till rullstolar och vårdsängar och möjlighet att träna avvärjande tekniker.

– Den praktiska delen av utbildningen är mycket uppskattad. Att själv få uppleva hur det känns att bli förflyttad i rullstol och säng är ofta ett moment som leder till aha-upplevelser. Deltagarna får dela sina erfarenheter av eventuella hot- och våldssituationer, vilket är värdefullt att koppla till övningarna, berättar Anna Nyman.

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye