Umeå kommun

Planförslag för kvarteret Verkstaden på samråd

Dela

Mellan Rothoffsvägen och Skogsbrynet, på Motorcentralens nuvarande tomt, planeras för cirka 520 bostäder och ett nytt torg. Planen föreslår en omvandling av området till ett levande och tryggt bostadsområde med fokus på grönska och rörelse. Detaljplanen är på samråd till fredag 8 december. 

Illustration över ny bebyggelse på kvarteret Verkstaden.
I kvarteret Verkstaden planers för 520 nya lägenheter. Planförslaget är på samråd till och med fredag 8 december. Strategisk Arkitektur för Bonava

– Genom planen gör vi om en industritomt och skapar ett levande bostadsområde med rörelse, ljus och grönska. Det kommer komplettera Haga på ett bra sätt och bidra till en både tryggare och attraktiv stadsdel, säger Karin Berggren, planarkitekt.  
 
Planen föreslår fem nya bostadskvarter med cirka 520 bostäder och ett nytt torg. I området planeras även en park som förbinder de olika kvarteren. Planen möjliggör bostäder i form av flerbostadshus i fyra till nio våningar med kvartersstruktur och kringbyggda gårdar. I bottenvåningarna mot torget skapas plats för bland annat en större livsmedelsbutik.  
 
Det nya gatunätet kommer att prioritera låg hastighet och en levande gatumiljö, med detaljer såsom trädgårdar, gatuträd och parken som bidrar till en mer levande karaktär. Inom planområdet kommer en kulturhistoriskt värdefull industribyggnad att skyddas och kan även användas för centrumskapande ändamål.  
 
En viktig del av planen är att skapa ett levande bostadsområde som kompletterar Hagas nuvarande bebyggelse. Området ska erbjuda nya offentliga platser för både de som bor i området idag och de som flyttar dit. Att bevara Hagas grönska och luftighet som en inspirationskälla för det nya området har varit viktigt.  
 
Planen planeras antas under första kvartalet 2024 och därefter kan byggnationerna påbörjas. 

Samrådsmöte torsdag 30 november

Torsdag 30 november klockan 17-19, i matsalen på Hagaskolan, kommer det att hållas ett allmänt samrådsmöte för detaljplanen. Representanter från fastighetsbolaget Bonava, som planerar att utveckla delar av området, och kommunens planavdelning kommer att vara tillgängliga för frågor och diskussion om planen och områdets utveckling.  
 
Läs mer om planförslaget på www.umea.se/verkstaden18

Mer information  

Karin Berggren 
planarkitekt 
090-16 14 84 
karin.berggren@umea.se 

Jonas Söderlind 
planarkitekt 
090-16 14 08 
jonas.soderlind@umea.se 

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Satsning på mobilt operativt team ska stödja elever som riskerar skolmisslyckande14.12.2023 13:31:42 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden får tre miljoner kronor extra i arbetet med att Umeå ska växa tryggt och säkert. Av dessa ska 1,7 miljoner kronor användas för att tillskapa ett mobilt operativt team i samverkan mellan skola, polis, socialtjänst och fritid. Teamets förebyggande arbete ska riktas till elever i årskurs 4–6 som riskerar att ha problematisk skolfrånvaro, låg måluppfyllelse och eventuellt normbrytande beteende. I förlängningen riskerar dessa elever att inte nå behörighet till gymnasiet.

Beslut om bidrag till fristående enheter och interkommunal ersättning14.12.2023 13:10:43 CET | Pressmeddelande

För- och grundskolenämnden har fattat beslut om 2024 års bidrag till fristående skolhuvudmän som bedriver förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Beräkningen av bidrag ska ske på lika villkor som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den kommunala verksamheten. Nämnden har också fattat beslut om 2024 års interkommunala ersättning för barn som är folkbokförda i Umeå kommun, men som får sin utbildning i en annan kommun.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye