Trafikverket

30 kulturarv har restaurerats längs vägarna

Dela

Längs dom statliga vägarna finns en kulturmiljö med hundraåriga skatter som har kultur- och väghistoriska värden. Nu har Trafikverket restaurerat och stärkt många av dessa runt om i Gävleborg och Dalarna.

Milstolpe Ljusdal efter restaurering Foto Trafikverket
Milstolpe Ljusdal efter restaurering Foto Trafikverket

De senaste två åren har 30 kulturobjekt längs dom statliga vägarna i Gävleborg och Dalarna återställts till ursprungligt skick. Det handlar främst om minnesstolpar och gränsstenar, vilka bidrar till vägmiljöns värde och är viktiga för förståelsen av vägens historia.

– Vi gör kulturmiljöarbeten för att bevara och restaurera och därmed stärka objekten. Dessa väghistoriska objekt tillför värden för dagens trafikanter. Vår plan är att fortsätta restaurera cirka 200 objekt inom Gävleborg och Dalarna under de närmaste åren, säger Marie Johansson, projektledare på Trafikverket Region Mitt.

Milstolpar
Genom 1649 års gästgiveriförordning beslutades att det längs alla allmänna vägar skulle finnas gästgiverier. Gästgivaren skulle erbjuda de resande mat och husrum men också en utvilad häst. Gästgivarens ersättning för detta beräknades bland annat i förhållande till resans längd. För att kunna beräkna avståndet och därmed ersättningen placerades milstolpar ut. Milstolparna har tillverkats av sten, järn eller trä.
I Gävleborg och Dalarna är det kända antalet milstolpar 488 respektive 289 stycken.

Fornlämning
En milstolpe äldre än 1850 utgör fornlämning enligt kulturmiljölagen och får inte flyttas, renoveras eller göras ren utan tillstånd från berörd länsstyrelse. Milstolpar tillkomna efter 1850 omfattas av kulturmiljölagens hänsynsparagraf, vilket innebär att hänsyn och aktsamhet ska visas vid åtgärder på eller intill objektet, om inte länsstyrelsen beslutat om fornlämningsstatus även för dessa.

Gränsstenar
En gränssten är ett sätt att markera gräns mellan socknar eller härader. De kan se olika ut och bestå av till exempel enstaka stenar med eller utan fundament, av stenrösen eller tavlor av järn. De mer sentida gränsstenarna har inskriptioner med till exempel kungamonogram, länsnamn, länsvapen, ägonamn, årtal med mera.

  Inom Gävleborg är de flesta gränsstenarna höga stående stenar med stora kallmurade fundament vars inskriptioner visar att de satts vid dåtidens sockengränser under första hälften av 1900-talet.

– Med tanke på stenarnas ålder måste vi också tillåta att en del av tavlans patina behålls utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Det kan också på vissa tavlor vara en ganska knepig uppgift att få bort lav som växt sig fast under alla dessa år, förklarar Marie Johansson.


Tipsa om oupptäckta kulturarv
Trafikverket genomför regelbundna inventeringar för att samla in kunskap om var i väganläggningen det finns värdefulla objekt och hur skicket är på dem.

Med tiden har en del av de värdefulla väganknutna kulturmiljöobjekten försvunnit från vägområdet. Det kan bero på att vägar har dragits om eller att de flyttats till en annan plats eller tagits om hand av privatpersoner.

– Vi vill gärna återställa de objekt som saknas. Så har man sett ett väganknutet kulturmiljöobjekt på villovägar får man gärna höra av sig till oss så vi kan ställa tillbaka det på sin rätta plats, säger Marie Johansson.

Trafikverket är Sveriges största förvaltare av infrastrukturens kulturarv som ska bevaras, brukas och utvecklas.

Restaureringar 2022 och 2023

Kommun

Milstolpar

Gränsstenar

Vägvisningssten

Grindstolpar

Gävle

1

6

Sandviken

1

10

Hofors

2

Ockelbo

1

Ljusdal

3

Hudiksvall

1

1

Falun

1

Avesta

1

Älvdalen (Särna)

1

Leksand

1

Kontakter

Marie Johansson, projektledare, Trafikverket, 010-123 59 06
Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Milstolpe Ljusdal efter restaurering Foto Trafikverket
Milstolpe Ljusdal efter restaurering Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Milstolpe Ljusdal innan restaurering Foto Trafikverket
Milstolpe Ljusdal innan restaurering Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Vägvisningssten  Leksand efter restaurering Foto Trafikverket
Vägvisningssten Leksand efter restaurering Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Vägvisningssten Leksand innan restaurering Foto Trafikverket
Vägvisningssten Leksand innan restaurering Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Grindstolpar Strömbacka bruk efter restaurering Foto Trafikverket
Grindstolpar Strömbacka bruk efter restaurering Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Grindstolpar Strömbacka bruk innan restaurering Foto Trafikverket
Grindstolpar Strömbacka bruk innan restaurering Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Gränssten Hille efter restaurering Foto Trafikverket
Gränssten Hille efter restaurering Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Gränssten Hille innan restaurering Foto Trafikverket
Gränssten Hille innan restaurering Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Milstolpe Falun efter restaurering Foto Trafikverket
Milstolpe Falun efter restaurering Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Marie Johansson projektledare Trafikverket Foto Trafikverket
Marie Johansson projektledare Trafikverket Foto Trafikverket
Ladda ned bild
Kulturminnen längs statliga vägar Trafikverket Region Mitt. Kartan visar var längs de statliga vägarna de olika typerna av kulturobjekt finns inom regionen. Kartan baseras på vad som har återfunnits och registrerats men det finns fortfarande troligtvis flera oregistrerade lämningar i regionen.
Kulturminnen längs statliga vägar Trafikverket Region Mitt. Kartan visar var längs de statliga vägarna de olika typerna av kulturobjekt finns inom regionen. Kartan baseras på vad som har återfunnits och registrerats men det finns fortfarande troligtvis flera oregistrerade lämningar i regionen.
Ladda ned bild

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye