Region Örebro län

Nya priser inom Folktandvården efter beslut i nämnd

Dela

Från och med den 15 januari 2024 gäller nya priser inom Folktandvården efter att folktandvårdsnämnden fattat beslut om en ny prislista. Folktandvårdsnämnden har även antagit nästa års verksamhetsplan där ett tydligt fokus ligger på ekonomin.

Den ekonomiska prognosen för Region Örebro län pekar mot ett underskott på cirka 1 miljard kronor vid årets slut. För att möta detta underskott fattade regionfullmäktige beslut om en skattehöjning på 75 öre samt en tioprocentig höjning av Folktandvårdens, kollektivtrafikens samt hälso- och sjukvårdens avgifter. Nu har folktandvårdsnämnden beslutat om en ny prislista för cirka 250 olika åtgärder i enlighet med det fullmäktigebeslutet.

- Det osäkra omvärldsläget och den tuffa ekonomiska situationen tvingar oss att vidta åtgärder för att på sikt få en ekonomi i balans. En åtgärd är den tioprocentiga höjning som fullmäktige beslutade om och sedan gav oss i uppdrag att genomföra. Vi fortsätter också med vårt utvecklings- och förbättringsarbete inom samtliga verksamhetsområden, säger Kristine Andersson (S), ordförande i folktandvårdsnämnden.

I verksamhetsplanen med tillhörande budget för år 2024 ligger ett stort fokus på den bekymmersamma ekonomiska situationen.

- Under nästa år kommer vi att fortsätta det arbete vi påbörjat för att få en ekonomi i balans samtidigt som vi hanterar de övriga utmaningar som Folktandvården står inför. Det handlar bland annat om att rekrytera medarbetare med rätt kompetens och om att fördela våra resurser på ett bra sätt över länet, säger Emilia Molin (C), vice ordförande i folktandvårdsnämnden.

- Det är lätt att bara springa snabbare för att hinna mer men det är inte lösningen i det här fallet. Vi behöver titta på flödet inom våra verksamheter för att säkerställa att vi arbetar så effektivt som möjligt. Kan vi effektivisera verksamheten frigör vi tid för vår personal och det är tid som kan ägnas åt patienterna, säger Conny Harrysson (KD), ledamot i folktandvårdsnämnden.

Kontakt

Kristine Andersson, ordförande i folktandvårdsnämnden, telefon: 019-602 72 86

Emilia Molin, vice ordförande i folktandvårdsnämnden, telefon: 072-083 09 77

Conny Harrysson, ledamot i folktandvårdsnämnden, telefon 070-394 38 33

Nyckelord

Kontakter

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Stark uppmaning till rekommenderade grupper att ta sin vårdos mot covid-19 - Region Örebro län öppnar drop-in18.4.2024 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under april pågår vårens vaccinationsinsats mot covid-19. Fler i rekommenderade grupper behöver vaccinera sig för att ha ett starkt skydd, vilket minskar risken att bli svårt sjuk i covid-19 och behöva sjukhusvård om smittspridningen ökar under sommaren och början av hösten. Därför gör Region Örebro län det nu enklare att vaccinera sig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye