Region Örebro län

Förändringar inom buss- och tågtrafiken när kollektivtrafiknämnden måste spara

Dela

Med anledning av det tuffa ekonomiska läget kommer kollektivtrafiknämnden nästa torsdag, den 7 december, att fatta beslut om att reducera antalet busslinjer i länet. Förändringarna beskrivs i trafikpliktsbeslutet som reglerar den kollektivtrafik som Region Örebro län tillhandahåller 

- Region Örebro län befinner sig, precis som övriga regioner, i ett väldigt besvärligt ekonomiskt läge där alla verksamheter måste hjälpas åt att spara. Men jag vill ändå beklaga att vi måste genomföra de här förändringarna inom kollektivtrafiken, jag är väldigt väl medveten om att det kommer att påverka vardagen på ett negativt sätt för de som i dag reser med de buss- och tåglinjer vi förändrar, säger Nina Höijer (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Den ekonomiska prognosen för Region Örebro län pekar mot ett underskott på cirka 1 miljard kronor vid årets slut. För att möta det underskottet räcker inte den skattehöjning på 75 öre och de höjda avgifter inom kollektivtrafiken och sjukvården som fullmäktige beslutade om i somras. Alla nämnder och förvaltningar måste bidra och för kollektivtrafiknämnden handlar det om kostnadsreduceringar på drygt 50 miljoner kronor.

- Vi har arbetat med att få en ekonomi i balans under lång tid men den senaste tidens ökande inflation och stigande drivmedelskostnader gör att vi måste spara ytterligare. Och eftersom trafiken utgör den absolut största kostnadsposten för vår del är det genom trafikanpassningar vi kan spara mest, säger Magnus Lagergren (KD), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

I arbetet med att identifiera möjliga besparingar har både busstrafiken och tågtrafiken setts över och de förändringar som kommer att genomföras äger rum inom så väl landsbygds- och regiontrafiken som stadstrafiken i Örebro och Karlskoga.

- Bakom varje förändring finns en noggrann kartläggning av hur de olika tåg- och busslinjerna har använts och när det gäller de linjer som kommer att försvinna har de i snitt haft fyra, fem resenärer per tur. Men även om det inte handlar om så många resenärer är det förstås mycket besvärligt för de som drabbas och som måste hitta alternativa sätt att resa, säger Anders Lycketeg (C), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

En annan siffra som utredning tittat på är hur många av de som bor längs med linjerna som faktiskt väljer att resa med kollektivtrafiken. För de linjer som försvinner är den siffran mellan 2 och 4 procent. På flera av linjerna är majoriteten av resenärerna grundskolelever som även framöver kommer att kunna åka buss till skolan tack vare skolskjutsar i kommunernas regi.

Det beslut som nu ska tas kommer inte att slå igenom med omedelbar verkan. Lite mer än hälften av förändringarna kommer att genomföras i december 2024 och resten i december 2025.

Vid sammanträdet den 7 december kommer kollektivtrafiknämnden även att fatta beslut om nästa års verksamhetsplan med budget. Handlingarna inför nämnden går att hitta på Region Örebro läns webbplats.

Fakta: Linjer som berörs av förändringar

Nedan följer de linjer som kommer att förändras om nämnden fattar beslut i enlighet med det förslag som lagts fram.

Förändringar som genomförs december 2024:

 • Utbudsändringar i Örebro stadstrafik (inklusive sommartrafik)
 • Avsluta Region Örebro läns medfinansiering av tågtrafik på Värmlandsbanan
 • Ändringar i starka stråk
  • Linje 825, Örebro – Norra Bro – Almbro slås ihop med linje 807 Örebro - Pålsboda
  • Utglesning av antalet avgångar på linje 600 Örebro - Fjugesta och anslutning till linje 630 till/från Mullhyttan
 • Regionlinjer och landsbygdslinjer som utgår
  • Linje 751, Askersund – Olshammar – Askersund
  • Linje 822, Odensbacken – Hampetorp
  • Linje 353, Storå – Ramsberg
  • Linje 521, Örebro – Närkes Kil – Klockhammar
  • Linje 743, Kumla – Åbytorp – Götabro
  • Linje 824, Örebro – Norrbyås
  • Linje 828, Pålsboda – Hjortkvarn

Förändringar som genomförs december 2025:

 • Ändringar i väst:
  • Linje 533, Karlskoga – Kedjeåsen utgår
  • Linje 537, Östervik – Karlskoga utgår
  • Linje 404, Hällefors – Loka – Karlskoga utgår
  • Sammanslagning av stadslinjer linje 51 och 53
 • Regionlinjer och landsbygdslinjer som utgår:
  • Linje 750, Askersund – Nydalen
  • Linje 760, Laxå – Röfors – Laxå
  • Linje 762, Laxå – Hasselfors
  • Linje 421, Hjulsjö - Hällefors

Övrig tågtrafik och närtrafik ska utredas mer.

 

Kontakt

Nina Höijer, ordförande i kollektivtrafiknämnden, telefon: 072-085 34 10

Magnus Lagergren, vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, telefon: 070-296 61 71

Anders Lycketeg, ledamot i kollektivtrafiknämnden, telefon: 070-670 35 96

Nyckelord

Kontakter

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Ny analysrapport: Skydds- och riskfaktorers samband med ungdomars hälsa22.2.2024 08:59:00 CET | Pressmeddelande

En ny analysrapport visar hur skyddsfaktorer kopplade till trygghet och relationer med kompisar, föräldrar och andra vuxna har ett starkt positivt samband med hälsan. Starka riskfaktorer är bland annat att känna sig ensam eller stressad samt att ha sämre ekonomiska förutsättningar. Analysrapporten har tagits fram med undersökningen Liv & hälsa ung bland elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län som underlag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye