Örnsköldsviks Kommun

Information från kommunstyrelsen i Örnsköldsvik 28 november

Dela

Extra julpeng till behövande barnfamiljer, satsning på avancerad digitalisering i små och medelstora företag samt extra medel för LSS-boende - ärenden på kommunstyrelsens bord idag.

Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 28 november 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll. https://www.ornskoldsvik.se/om-kommunen/politiska-beslut-och-handlingar/sammantradeshandlingar-och-protokoll

Extra julpeng till behövande barnfamiljer

Kommunstyrelsen föreslår att 1 000 kronor som extra julpeng per barn ska gå till barnfamiljer med långvarigt försörjningsstöd. Idag betalar välfärdsförvaltingen ut 300 kronor i extra stöd, och förslaget innebär att stödet skulle bli 1 300 kronor extra per barn. Totalt innebär detta förslag att välfärdsnämnden får 200 000 konor i extra skattemedel 2023.

Deltar i länsprojekt för avancerad digitalisering

Örnsköldsviks kommun medfinansierar projektet Avancerad digital acceleration i samverkan (ADAS) med 400 000 kronor under åren 2024-2027. Projektet drivs av Bron Innovation som är Västernorrlands IT-kluster och innovationshub med ungefär 100 privata och offentliga aktörer. Projektets mål är dels att stärka små och medelstora företags förmåga till hållbar omställning och långsiktig konkurrenskraft genom avancerad digitalisering, dels att utveckla samverkan inom digitaliseringsområdet mellan offentlig och privat sektor. Totalt har projektet en budget på närmare 13 miljoner kronor och finansieras förutom av kommuner i Västernorrland av ERUF, Region Västernorrland och Mittuniversitetet.

Kommunen köper tillbaka fastighet

Företaget Nischer har meddelat att det inte kommer att bebygga fastigheten Hörnett 3:72 enligt det köpeavtal som tecknats. Enligt återgångsklausulen går köpet åter efter två år om fastigheten inte bebyggts, och därmed köper kommunen tillbaka fastigheten för 7,4 miljoner kronor efter ett vite om 10 procent har dragits av.

Holdingbolag för hamn- och flygplatsverksamhet

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska godkänna att ett holdingbolag bildas för bolagen Hamn och Logistik AB och Örnsköldsvik Airport AB. Bildandet av holdingbolaget ska möjliggöra samordning och optimering av bolagskoncernens transport- och logistikverksamhet.

Tillräckliga delaktighetsrutiner i lokalprocessen

Carolina Sondell (S) och Michael Carlsson (V) har i en motion föreslagit att personal, skyddsombud och arbetsplatsombud ska ges större delaktighet och inflytande när det gäller lokalers utformning och utrustning. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska anse motionen besvarad eftersom Örnsköldsviks kommun redan arbetar utifrån lagar och förordningar och har tillräckliga rutiner kring delaktigheten i lokalprocessen.

Inget behov av särskild trähusstrategi

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska avslå motionen om en trähusstrategi för Örnsköldsvik som undertecknats av Marie Buhr (V), Göran Wåhlstedth (V), Gunnar Eklöf (V) och Anna Sjöberg (V). Kommunens klimatstrategi tar särskilt upp frågan om en hållbar bygg- och fastighetssektor och kommunens intention att använda mer trä som komponent i byggnationer, och tar också upp att materialval ska ta hänsyn till klimatpåverkan.

Ytterligare investeringsmedel till LSS-boende

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ska bevilja ytterligare 9 miljoner kronor i investeringsbudget för nybyggnation av LSS-boende i Domsjö efter att investeringskalkylen reviderats. Den totala investeringskalkylen för boende med 12 platser är 61 miljoner kronor. Förslaget är också att välfärdsnämnden får extra skattemedel för att täcka ökade driftskostnader med 100 000 kronor 2025 och 400 000 kronor 2026 och framåt.

Övriga ärenden:
Månadsuppföljning, november
Antagande av ny förbundsordning för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
Rodretkoncernens Årsplan
Förlängning av handlingsprogram för operativ och förebyggande räddningstjänst
Yttrande, granskning av planprocessen
Yttrande, förslag till ändrade havsplaner, Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet
Godkännande av samverkansavtal, överlåtelse av patientnämndsverksamhet
Yttrande, reviderat reglemente för kommunstyrelsen
Gallring av fastighetsavdelningens ritningar
Utbetalning av partistöd för 2024
Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2023
Förlängning av avtal med Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB och Modo Elithockey AB
Extern låneram, interna låneramar och borgensramar 2024
Anmälan av fattade delegationsbeslut

Nyckelord

Kontakter

Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens 56 000 invånare får god samhällsservice. Kommunen är företagstät med många internationella företag, lång företagande- och industritradition och stort utvecklingsfokus där samverkan är en viktig nyckel. Närheten till Umeå gör att Örnsköldsvik är en del av en större arbetsmarknadsregion med totalt 200 000 invånare och 13 000 företag. Örnsköldsvik är en del av natursköna Höga kusten där skärgård och klippor möter skog och vildmark.

Följ Örnsköldsviks Kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Örnsköldsviks Kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye