Region Örebro län

Externa operationsteam bidrar till minskade köer - trots att patienterna blir allt fler

Dela

De externa operationsteamen inom hälso- och sjukvården har nu varit på plats i ungefär nio månader.
- Under våren såg vi tidigt att det fick effekt, köerna till operation minskade och vi kunde hjälpa fler patienter snabbare, säger Ioannis Ioannidis, biträdande områdeschef område specialiserad vård.

Hos ortopediska protessektionen i Lindesberg har antalet operationer fördubblats under tiden med externa operationsteam.
Hos ortopediska protessektionen i Lindesberg har antalet operationer fördubblats under tiden med externa operationsteam. Foto: Håkan Risberg

Under hösten har operationsköerna fortsatt minska. I oktober 2022 väntade totalt 8586 patienter på operation. I oktober i år hade antalet väntande minskat till 7811.

- Det är också värt att påpeka att antalet som behöver operation hela tiden ökar i takt med befolkningsutvecklingen, det vill säga - de som behöver vår hjälp blir fler och fler.

Att ta in team är dyrare än att använda egen personal, men mot bakgrund av personalbrist inom de opererande verksamheterna har det inte funnits något alternativ. Utan teamen hade köerna och väntetiden för patienterna fortsatt öka.

- Det direkta syftet med teamen är att minska operationsköerna. Det medför att fler patienter får vård i rätt och det blir en mer jämlik vår för regionens medborgare.

Opererat dubbelt så många

På ortopediska protessektionen i Lindesberg har teamen haft stor effekt berättar sektionschef Gunnar Falk. 

Med teamens hjälp har antalet operationer fördubblats och antalet sent inställda operationer, på grund av exempelvis platsbrist eller personalbrist, är numera sällsynta. Köerna har minskat från 700 i kön i våras till cirka 500 i dagsläget.

Väntetiden i våras var 9-10 månader och ökande. I dagsläget är väntan ungefär fyra månader och minskande.

- Ju fortare patienterna kan opereras, desto nöjdare är de så klart. Dessutom blir operationsresultatet bättre ju kortare väntetiden är, och det tjänar hela samhället på, säger Gunnar Falk.

Teamen inom operationsverksamheten har effekt på samtliga verksamheter som använder sig av dem. Däremot har köerna inte minskat i samma omfattning överallt.

- Trots att vi opererar fler med teamens hjälp, så hjälper det inte alltid upp det ökade inflödet av patienter som väntar på operation, konstaterar Ioannis Ioannidis.

Att använda externa team är dock en kortsiktig lösning.

- Verksamheterna arbetar ständigt med effektivisering av sina operationsflöden, säger Ioannis Ioannidis.

För att minska trycket på operationsavdelningen och dess personal, har man på Karlskoga lasarett börjat göra vissa gynekologiska ingrepp vid sin dagsjukvårdsenhet, istället för att ingreppen görs på operationsavdelning.

- Det är ett exempel på hur vi kan använda våra resurser på ett mer effektivt sätt, säger Gill Kullberg, verksamhetschef på verksamhetsområde obstetrik och gynekologi.

Nyckelord

Kontakter

För mer information, vänligen kontakta:
Ioannis Ioannidis,
biträdande områdeschef specialiserad vård
Tel: 019-602 70 16
E-post Ioannis.ioannidis@regionorebrolan.se

Bilder

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Ny analysrapport: Skydds- och riskfaktorers samband med ungdomars hälsa22.2.2024 08:59:00 CET | Pressmeddelande

En ny analysrapport visar hur skyddsfaktorer kopplade till trygghet och relationer med kompisar, föräldrar och andra vuxna har ett starkt positivt samband med hälsan. Starka riskfaktorer är bland annat att känna sig ensam eller stressad samt att ha sämre ekonomiska förutsättningar. Analysrapporten har tagits fram med undersökningen Liv & hälsa ung bland elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län som underlag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye