Europaparlamentet

Ny opinionsundersökning: Svenskar värderar EU-medlemskapet högt

Dela

En ny opinionsundersökning visar fortsatt stöd för EU och ett stort intresse för det kommande EU-valet 2024.

  • 73 procent av svenskar anser att Sverige har dragit nytta av EU-medlemskapet och 70 procent anser att EU:s åtgärder påverkar deras dagliga liv
  • De viktigaste prioriteringarna enligt svenskarna: Åtgärder mot klimatförändringar (58 procent), bekämpa terrorism och organiserad brottslighet (49 procent) och upprätthålla demokrati och rättsstatsprincipen (41 procent). 
  • 77 procent av svenskarna tycker att EU-medlemskapet är något bra
  • 80 procent av svenskarna skulle rösta om EU-valet hölls om en vecka

Över sju av tio svenskar (73 procent) anser att Sverige har gynnats av att vara medlem i EU. Den motsvarande andelen för samtliga EU-länder är 72 procent. Det framgår av en ny Eurobarometer-opinionsundersökning som Verian har genomfört på uppdrag av Europaparlamentet.

På frågan om vilka  är de viktigaste anledningarna till att det egna landet har gynnats av EU-medlemskapet, svarar såväl svenskarna som övriga EU-medborgare att EU bidrar till att upprätthålla freden och stärka säkerheten samt att EU-medlemskapet förbättrar samarbetet mellan det egna landet och EU:s övriga länder.

Synen på EU har varit stabil sedan mars 2023. 45 procent av EU-medborgarna är positiva till EU, 38 procent är neutrala och 16 procent är negativa. I Sverige har 63 procent av de tillfrågade en positiv bild, 23 procent en neutral bild och 14 procent har en negativ bild.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola sa: ”Eurobarometer-opinionsundersökningen visar att Europa är viktigt. I ett svårt geopolitiskt och socioekonomiskt läge litar medborgarna på att EU hittar lösningar. En stor majoritet av EU-medborgarna anser att EU:s åtgärder har haft en positiv inverkan på deras dagliga liv.”

Totalt anser 70 procent av såväl svenskarna som övriga EU-medborgare att EU:s åtgärder faktiskt påverkar deras vardag.

Däremot skiljer sig synen på vad EU bör prioritera mellan svenskar och övriga EU-medborgare. 58 procent av de tillfrågade svenskarna anger att Europaparlamentet ska prioritera åtgärder mot klimatförändringar, 49 procent anger att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet är viktigast medan 41 procent  svarar att upprätthålla demokrati och rättsstatsprincipen bör prioriteras.  

Övriga EU-medborgare anger att Europaparlamentet ska prioritera kampen mot fattigdom och socialt utanförskap  (36 procent) följt av folkhälsa (34 procent). Åtgärder mot klimatförändringar och stöd till ekonomin kommer på delad tredjeplats (båda 29 procent). 

"Under de senaste fem åren har vi lyssnat. Och Europaparlamentet har levererat. Vi kämpar mot fattigdom, social exkludering och klimatförändringar, för att skapa jobb och för att försvara EU:s värderingar, såsom demokrati, mänskliga rättigheter och yttrandefrihet," sa Metsola.

Vidare anser 77 procent av de tillfrågade svenskarna att EU-medlemskapet är någonting bra och 80 procent anger att de sannolikt skulle rösta om EU-valet hölls nästa vecka. Bland samtliga EU-medborgare anser 61 procent av de tillfrågade att medlemskapet är något bra, 57 procent anger att de är intresserade av det kommande valet (sex procentenheter högre än under hösten 2018) och 68 procent anger att de skulle rösta om valet hölls nästa vecka (nio procentenheter högre än under hösten 2018).

Metsola avslutade: “Demokrati kan aldrig tas förgivet. Vi måste skydda och bevara den genom att gå och rösta. Varje röst i det kommande EU-valet har en betydelse”.

Fullständiga resultat finns här.

Bakgrund    

Europaparlamentets Eurobarometer hösten 2023 genomfördes av Verian (tidigare Kantar Public) mellan den 25 september och den 19 oktober 2023 i alla 27 EU-länder.  Totalt har 26 523 personer intervjuats (personligen och online), varav 1074 svenskar. Genomsnittsresultatet för EU i stort har viktats efter varje lands befolkningsstorlek.

Audiovisuellt material

Europaparlamentets Eurobarometer - Hösten 2023, uttalande av Roberta Metsola, Europaparlamentets talman.
Europaparlamentets Eurobarometer - Hösten 2023: infografik 

Ytterligare information om EU-valet

Pressmaterial inför valet
Webbsidan om hur valet går till i de olika EU-länderna 

Kontakter

Dokument

Om oss

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye