Region Örebro län

Utvecklingsarbetet inom hälso- och sjukvården fortsätter och tydliggörs i form av färdplaner

Dela

Hur ska samarbetsområden och utbud inom primärvården se ut, hur ska det akuta kirurgiska patientflödet se ut i länet och hur kan specialistpsykiatriska omvårdnadsteam utformas? Det är några av de viktiga frågor som under nästa år ska utredas i så kallade färdplansuppdrag.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens arbete för att dels effektivisera verksamheten, dels reducera kostnaderna går vidare. Vid dagens hälso- och sjukvårdsnämnd informerades ledamöterna om hur utvecklingsplanen som presenterades för nämnden i november ska omsättas i verkligheten genom en rad färdplansuppdrag.

- Nu konkretiseras det så viktiga förändringsarbetet inom hälso- och sjukvården och i dag fick vi information om hur hälso- och sjukvårdsförvaltningen vill ta de första stegen i det arbetet. Men vi får inte glömma bort att det är ett omfattande arbete och det kommer att ta tid att genomlysa de olika verksamheterna, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

De färdplansuppdrag som nu tas fram kommer att få en detaljerad beskrivning som redogör för vad som ska göras, vad tidsplanen är, hur den ekonomiska aspekten ser ut och vem som ska göra vad.

- Vi vet att den svenska hälso- och sjukvården står inför flera stora utmaningar. Just nu har vi inte ett facit som visar hur vi ska möta utmaningarna men de färdplaner som tas fram inom respektive område kommer att visa vilka åtgärder som krävs för att vi ska kunna säkra omställningen av hälso- och sjukvården. Men när det gäller konkreta beslut om de olika verksamheterna kommer de att dröja. Ett exempel är akutkirurgin i Lindesberg där vi inte kommer att fatta beslut förrän tidigast vintern 2024, och innan dess kommer det inte att bli några förändringar på akutmottagningen, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vid dagens sammanträde informerades nämndens ledamöter om de tre färdplansuppdrag som är först ut och som just nu befinner sig på planeringsstadiet. De tre uppdragen är:

  • En beskrivning och förslag för samarbetsområden och utbud inom primärvård (med start i norr).
  • Ett förslag för hur det akuta kirurgiska patientflödet skall omhändertas inom länet.
  • En plan för koncentration av psykiatriska heldygnsplatser samt ett förslag till specialistpsykiatriska omvårdnadsteam.

Efter de tre inledande färdplansuppdragen kommer ytterligare uppdrag att initieras. Som exempel kan nämnas att se över operationsflödet i syfte att öka planerade ingrepp i Karlskoga och Lindesberg, genomlysa primärvårdens jourverksamhet som en del av det akuta omhändertagandet samt att utreda formerna för samverkan med länets kommuner.

- Det är ett stort och omfattande arbete som väntar oss och de förändringar som kommer att ske påverkar både patienter och medarbetare. Men ska vi kunna möta de behov som både finns och kommer att finnas inom hälso- och sjukvården måste vi ställa om våra verksamheter och det känns bra att vi på ett noggrant sätt nu tar oss an de tre första färdplansuppdragen, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt

Behcet Barsom, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 073-077 77 36

Jenny Steen, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-202 74 04

Anna Gunnarsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 070-624 84 59

Kontakter

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Ny analysrapport: Skydds- och riskfaktorers samband med ungdomars hälsa22.2.2024 08:59:00 CET | Pressmeddelande

En ny analysrapport visar hur skyddsfaktorer kopplade till trygghet och relationer med kompisar, föräldrar och andra vuxna har ett starkt positivt samband med hälsan. Starka riskfaktorer är bland annat att känna sig ensam eller stressad samt att ha sämre ekonomiska förutsättningar. Analysrapporten har tagits fram med undersökningen Liv & hälsa ung bland elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län som underlag.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye