AF Gruppen Sverige

34 procents tillväxt och solida resultat under första kvartalet 2019

Dela

Starkt resultat från AF Gruppen (AFG) för första kvartalet 2019. Omsättningen steg med 34 procent till 5 214 MNOK under kvartalet, medan resultatet före skatt steg med 16 procent till 226 MNOK.

AF Gruppen har infört Säkerhetslöftet, en uppsättning åtgärder som syftar till att stärka vår säkerhetskultur och öka medvetenheten hos varje anställd.
AF Gruppen har infört Säkerhetslöftet, en uppsättning åtgärder som syftar till att stärka vår säkerhetskultur och öka medvetenheten hos varje anställd.

Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 5 214 MNOK (3 883) och resultatet före skatt blev 226 MNOK (194). Detta gav en vinstmarginal på 4,3 % (5,0 %). Bolaget har en historiskt hög orderstock på 23 679 MNOK (19 451) i slutet av kvartalet.

AF Gruppen har en mycket solid ekonomisk ställning. Kassaflödet från den löpande verksamheten var 257 MNOK (126) för första kvartalet 2019. AF Gruppen genomförde köp av 70 % av aktierna i den svenska entreprenören HMB Holding under kvartalet. Införandet av en ny redovisningsstandard (IFRS 16) från och med 2019-01-01 resulterade i en balansering av hyres- och leasingåtaganden på 888 MNOK som ingår i den räntebärande nettoskulden. Förändringen påverkar inte likviditeten. AF Gruppen hade per den 31 mars 19 räntebärande gjeld på 189 MNOK (-1 017). Resultatet per aktie för kvartalet blev 1,41 NOK (1,33).

 

– Det är glädjande att vi fortsätter att leverera stabila och bra resultat även vid hög tillväxt på en marknad som kännetecknas av stark konkurrens. Lönsam tillväxt är grundläggande för att kunna konkurrera om de mest intressanta uppdragen, locka till oss de bästa medarbetarna och förbättra en redan sund företagskultur. Även om vi uppnår hög omsättningstillväxt, starkt resultat och har en historiskt hög orderstock, måste vi fortsätta att förbättra vårt arbete med säkerhet, säger koncernchef Morten Grongstad på AF Gruppen.

AF ställer samma höga säkerhetskrav på alla samarbetspartner och leverantörer som på sina egna medarbetare. Siffror från underleverantörerna ingår i skadestatistiken. H-värdet för första kvartalet i år var 1,9 (1,3). För helåret 2018 var H-värdet 0,8 (1,1).

AF arbetar systematiskt och målmedvetet med att minimera arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Målet är en total sjukfrånvaro på under 3,0 %. Sjukfrånvaron låg under första kvartalet på 3,7 % (3,5 %) och för helåret 2018 på 3,3 % (3,0 %).

– AF-kulturen ska kännetecknas av tydliga kärnvärden, riskhantering och systematiskt arbete med hälsa, miljö och säkerhet. Säkerheten går framför allt, och vårt mål är att ingen som arbetar i AF ska skadas i sitt arbete. Därför har vi infört Säkerhetslöftet, en uppsättning åtgärder som syftar till att stärka vår säkerhetskultur och öka medvetenheten hos varje anställd, säger Grongstad.

Utvalda höjdpunkter från kvartalet:

  • Anläggningsmarknaden i Norge kännetecknas av en stabil, hög investeringsnivå, särskilt från den offentliga sektorn. AF Anlegg uppnådde en organisk omsättningstillväxt på 33 % under kvartalet och ökade orderstocken med 16 % jämfört med motsvarande kvartal 2018.

  • Inom bygg var det hög aktivitet och ett starkt resultat under kvartalet, och bra orderreserver gör att aktivitetsnivån förväntas vara fortsatt hög under 2019.

  • God försäljning i fastighetsprojekt med hög färdigställandegrad gör att AF Eiendom levererar ett starkt resultat under kvartalet.

  • Tjänster som säkerställer bättre resursutnyttjande av avfall och energi är exempel på ingenjörskunskap och entreprenörskap inom AF som används för att utveckla aktuella och innovativa lösningar. Energi och miljö rapporterar som ett verksamhetsområde från första kvartalet 2019.

  • Marknaden för borttagning och återvinning av oljeplattformar är mycket tuff och endast ett fåtal rivningsprojekt kommer att genomföras under 2019. Det var ingen aktivitet på miljöbasen i Vats under första kvartalet, men efter kvartalets utgång har uppdrag kommit in till Vats, vilket säkerställer aktivitet resten av säsongen.

  • Verksamheten i Sverige uppnådde en omsättningstillväxt på 65 %, väsentligen på grund av förvärvet av HMB som slutfördes i januari. Den svenska anläggningsmarknaden präglas fortsatt av hård konkurrens, och bostadsmarknaden är något mer avvaktande än i Norge. Marknaden för miljötjänster är bra i Sverige.

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

AF Gruppen har infört Säkerhetslöftet, en uppsättning åtgärder som syftar till att stärka vår säkerhetskultur och öka medvetenheten hos varje anställd.
AF Gruppen har infört Säkerhetslöftet, en uppsättning åtgärder som syftar till att stärka vår säkerhetskultur och öka medvetenheten hos varje anställd.
Ladda ned bild

Om

AF Gruppen Sverige
AF Gruppen Sverige
Vasagatan 45
411 37 Göteborg

031-762 40 00http://www.afgruppen.se

AF Gruppen Sverige bygger bostäder, lokaler och anläggningar samt utvecklar egna projekt. Vi bygger för att påverka framtiden och skapa hållbara lösningar för människor, miljö och samhälle.

AF Gruppen Sverige består av AF Bygg Göteborg, AF Projektutveckling, AF Bygg Syd, AF Härnösand Byggreturer, HMB, Kanonaden Entreprenad och Pålplintar. Vi är en del av AF Gruppen, en av Norges största entreprenör- och industrikoncerner med 4 500 medarbetare i Norge, Sverige, Kina, Storbritannien och Litauen.

Verksamheten i AF Gruppen omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning, Energi & Miljö, Offshore och Sverige. Bolaget omsätter 18,8 miljarder NKR (2018) och är noterat på Oslo Børs.

www.afgruppen.se

Följ AF Gruppen Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från AF Gruppen Sverige

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum