Svensk Betong

Klimathandlingsplanen: ”Regeringen ska inte styra val av byggmaterial”

Dela

- Det är inte politikens uppgift att prioritera ett byggmaterial före något annat. Betongbranschen har en färdplan med målsättningen att all betong på marknaden ska vara klimatneutral 2045 med delmålet att klimatneutral betong ska finnas på marknaden redan 2030. Regeringens övertygelse om att materialet trä är bäst lämpat för att uppnå EU:s och Sveriges klimatmål utgår inte från vetenskap och fakta, säger Malin Löfsjögård, Vd Svensk Betong.

- Ett ensidigt fokus på träbyggande riskerar suboptimering, snedvriden konkurrens och att uppsatta klimatmål inte uppnås, säger Malin Löfsjögård, Vd Svensk Betong.
- Ett ensidigt fokus på träbyggande riskerar suboptimering, snedvriden konkurrens och att uppsatta klimatmål inte uppnås, säger Malin Löfsjögård, Vd Svensk Betong.

Regeringen har presenterat sin klimathandlingsplan för att uppnå EU:s och Sveriges klimatmål. I planen lägger regeringen fram förslag om ökad satsning på träbyggande. Svensk Betong är starkt kritiska till att regeringen förbiser fakta och i stället försöker styra val av byggmaterial.

- Det är inte politikens uppgift att ensidigt prioritera ett byggmaterial före något annat. Betongbranschen har en färdplan med målsättningen att all betong på marknaden ska vara klimatneutral 2045 med delmålet att klimatneutral betong ska finnas på marknaden redan 2030. Redan idag finns klimatförbättrad betong med halverad klimatpåverkan på marknaden och den får en allt centralare roll i byggbranschen, inte bara för dess hållbarhet men även för dess robusthet och styrka som krävs för krisberedskap gentemot en orolig omvärld men även som samhällsskydd inom klimatanpassningen av våra samhällen, säger Malin Löfsjögård, Vd på Svensk Betong.

Betong är idag det dominerande byggmaterialet i det svenska flerbostadsbyggandet. Svensk Betong uppmanar regeringen att överväga en mer balanserad syn på byggmaterial i sin klimathandlingsplan.

- Regeringens övertygelse om att materialet trä är bäst lämpat för att uppnå EU:s och Sveriges klimatmål utgår inte från vetenskap och fakta. Regeringen verkar heller inte förstå den samhällsekonomiska men även den klimatmässiga nyttan av: rätt material på rätt plats ur ett livscykelperspektiv, säger Malin Löfsjögård.

Svensk Betong stödjer en hållbar utveckling av byggsektorn, där olika material kompletterar varandra för att uppnå de bästa lösningarna. En välgrundad, forskningsbaserad strategi är nödvändig för att säkerställa att samhället byggs på ett hållbart och långsiktigt sätt.

- Ett ensidigt fokus på träbyggande riskerar suboptimering, snedvriden konkurrens och att uppsatta klimatmål inte uppnås. Dessutom underminerar det betongens bevisade fördelar och dess potential i att möta framtidens byggbehov och klimatomställning, säger Malin Löfsjögård.

Läs mer om betong och dess möjligheter för klimatomställningen på www.forumbetong.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Svensk Betong är branschorganisation för företag som till­verkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Medlems­företagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet. 

Betong- och cementindustrin omsätter årligen mer än 30 mdkr och sysselsätter nästan 9 000 personer. Till detta kommer betongarbetare som är anställda av byggentreprenörsföretag. De senaste åren har det årligen producerats mer än 6 miljoner kubikmeter betong i Sverige.

Följ Svensk Betong

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Betong

Svensk Betong ser ny era för samhällskritisk infrastruktur med Natomedlemskap8.3.2024 14:30:47 CET | Pressmeddelande

I ljuset av Sveriges bekräftade Natomedlemskap ser branschorganisationen Svensk Betong med dess medlemsföretag en möjlighet för betongbranschen att spela en viktig roll i stärkandet av landets samhällsskydd och beredskap. - Vi ser fram emot att arbeta nära regeringen, det militära och andra relevanta aktörer för att säkerställa att Sverige inte bara är redo att möta dagens utmaningar utan även för att vi ska vara beredda på morgondagens, säger Malin Löfsjögård, Vd på Svensk Betong.

Färdplanen visar – Svensk Betongs medlemmar klarar klimatmål11.10.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

För fem år sedan lanserades Färdplan för klimatneutral konkurrenskraft betongbranschen inom ramen för Fossilfritt Sverige med målet att sätta klimatneutral betong på marknaden 2030 samt att all betong ska vara klimatneutral 2045. I färdplanen från 2018 var målsättningen också att det senast 2023 skulle vara möjligt att halvera klimatpåverkan för betong till husbyggnation. Nu är det målet uppfyllt.

Löfsjögård: ”Regeringens budget lämnar mer att önska”20.9.2023 09:57:46 CEST | Pressmeddelande

Regeringen Kristersson har presenterat 2024 års budgetpropositionen. Budgeten innehåller en del positiva inslag för Svensk Betongs medlemsföretag, men dessvärre finns det betydligt mer att önska. - Vi uppmanar regeringen Kristersson att överväga ytterligare strukturreformer för att öka byggtakten och därmed även möta det akuta bostadsbehovet som finns i Sverige, säger Malin Löfsjögård.

Svenska kraftnäts beslut för elförsörjning till Gotland inte tillräckligt skarp30.5.2023 13:28:56 CEST | Pressmeddelande

Svenska kraftnät har meddelat sitt beslut om att driftsätta två nya kraftledningskablar till Gotland 2031. - Att Svenska kraftnät nu tagit ett beslut välkomnar vi, men tyvärr är tidsplanen inte tillräckligt skarp för vi ska känna oss trygga i att klara av delmålet i vår Färdplan att börja producera klimatneutral betong till 2030. För att nå dit är vi beroende av att CCS-fabriken för koldioxidinfångning i Slite som planeras att driftsättas 2030 inte försenas på grund av för långsam utbyggnad av elförsörjningen till Gotland, säger Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye