Unionen

Industridagen kommer till Göteborg!

Dela

Den 23 september 2024 arrangeras Industridagen i Göteborg. Save the date!

Industridagen 2024
Industridagen 2024

Med Industridagen 2024 välkomnar Industrirådet ånyo Sveriges beslutsfattare för diskussion och inspiration om vad vi tillsammans behöver åstadkomma för att Sverige ska fortsätta vara en konkurrenskraftig, innovativ och robust industrination.

De senaste åren har präglats av flera utmaningar, som på olika sätt påverkar industrins utveckling och framtid. Industrin har varit en stor tillgång för Sverige under turbulenta år. Betraktar vi utvecklingen sedan millennieskiftet så har Sveriges ekonomiska utveckling varit stark. Starkare BNP-utveckling än USA och i genomsnitt 1 procentenhets högre tillväxt per år jämfört med Eurozonen.

Valet av plats för Industridagen är inte en slump. Var femte industrianställd finns i Västsverige, som idag är Sveriges motor för export och innovation. Regionen står för 34 procent av all svensk privat FoU, och är vida känt för tät samverkan kring hållbara lösningar. Sektorer som mobilitet, logistik och kemi har – tillsammans med life science och stadsutveckling – lagt grund för framväxten av en avancerad tech- och tjänstesektor. Göteborgsregionen har blivit ett robust, industriellt draglok för Sverige i den gröna omställningen.

När vi tittar framåt vill vi naturligtvis att Sverige ska fortsätta på den bana vi sett sen millennieskiftet långt in på 2030-talet och därefter. Vad krävs då? Hur ska Sverige som industrination manövrera i denna föränderliga tid? Vilka reformer behövs och vad behöver Sverige göra för att stå rustade och väl förberedda i förändring? Det är frågor vi tar oss an under Industridagen.

En av Sveriges styrkor är partsmodellen, där arbetsgivare och fack gemensamt bidragit till ett i många hänseenden unikt arbetssätt, med hög grad av tillit, flexibilitet och uppmuntran till nytänkande. Detta har historien visat vid flera större skiften. När Industrirådet på nytt ser ett behov av breda reformer för att placera Sverige i framkant har det blivit allt vanligare att arbetsmarknadens parter hittar de nödvändiga och långsiktiga reformer som behövs.

Save the date den 23 september 2024, Göteborg!

Mer information och inbjudan kommer snart. Nedräkningen har börjat.

Industrirådet är parternas gemensamma plattform för att skapa goda förutsättningar för industrin och dess anställda. Industridagen arrangeras av Industrirådet i samarbete med Västra Götalandsregionen. Mer information om program och plats kommer. Håll utkik!

Kontakter

Länkar

Om Unionen

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 690 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 15 000 arbetsplatser. Unionen finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden och du hittar oss i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar. Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen press svarar på medias frågor om Unionen. Vi förmedlar kontakter till våra förtroendevalda och experter inom bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling, utmaningar i tjänstemännens arbetsliv, lön och jämställdhet.

Välkommen att kontakta oss!

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

Svenskt Näringsliv, Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och PTK presenterar förslag till uppdaterad ägarstyrning av Alecta10.4.2024 17:08:44 CEST | Pressmeddelande

Svenskt Näringsliv, Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Förhandlings- och samverkansrådet PTK har genomfört en översyn av ägarstyrningen av Alecta. Detta i syfte att långsiktigt stärka Alecta genom mer strukturerade processer, ökad transparens och större förutsägbarhet i ägarstyrningen. Mot bakgrund av denna översyn lämnas nu ett antal förslag på förändringar för Alectas överstyrelse att besluta om på nästkommande ordinarie överstyrelsemöte, den 25 april.

Unionens nya rapport Arbetsmiljöbarometern 2023: Stressen bland privatanställda tjänstemän minskar alldeles för långsamt27.3.2024 08:32:22 CET | Pressmeddelande

I dagens Sverige är den arbetsrelaterade pressen och stressen för privatanställda tjänstemän en oroande realitet som inte minskar tillräckligt snabbt. Unionen lanserar idag en ny rapport, Arbetsmiljöbarometern 2023, som fokuserar på att belysa utmaningarna och behoven för en riskfri och god arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye