Svenska institutet för standarder, SIS

Nu läggs grunden för europeisk standardisering av metoder för koldioxidinfångning

Dela

Att fånga in, lagra och även använda koldioxid är helt nödvändigt för att minska de klimatpåverkande utsläppen och nå 1,5-gradersmålet. För att lyckas behövs gemensamma, effektiva och säkra lösningar. Denna vecka startar ett nytt europeiskt standardiseringsarbete med ett flertal experter på plats i Bryssel, ett viktigt tillfälle för Sverige och svenska företag att påverka kommande standarder.

Sverige och världen behöver snabbt minska de klimatpåverkande utsläppen för att leva upp till Parisavtalet och nå 1,5-gradersmålet. En förutsättning för att lyckas, enligt både internationella energibyrån, IEA, och FN:s klimatpanel, IPCC, är metoder för koldioxidinfångning. Här ingår tekniker för att fånga in och lagra koldioxid i marken (CCS och Bio-CCS/BECCS), samt användning av infångade kolatomer som råvara i tillverkningsindustrin (CCU).    

–  Med hjälp av standarder kan vi dela både kunskap och optimera de investeringar som görs på området. Det kan få CCS att utvecklas och skalas upp i snabbare takt, säger Bledar Beqiri, projektledare på Svenska institutet för standarder, SIS.

Implementeringen av CCS-teknik är fortfarande i sin linda, men i Sverige pågår flera pilotprojekt. Syftet med standardiseringen är att undanröja handelshinder för kommersiella transaktioner med CCS-relaterade varor och tjänster för att bekämpa klimatförändringarna genom att minska utsläppen av koldioxid. Gemensamma standarder kan vara avgörande för att säkerställa en stabil marknad och skapa förtroende hos marknaden för CCS-lösningar.

Det politiska intresset för dessa frågor ökar i snabb takt. På COP 28 signalerade man stora framsteg för CCS, och fem EU-länder, däribland Sverige, skrev under Aalborg Declaration, som betonar vikten av samarbete och behovet att utveckla en enhetlig marknad för CCS och CCU i Europa.

Mötet i Bryssel samlar europeiska experter inom området och markerar startskottet för diskussioner kring de standarder som ska främja en konkurrenskraftig europeisk industri, och uppmuntra innovation och investeringar i projekt för CCS och CCU. Svenska experter kan delta genom SIS.

Nyckelord

Kontakter

SIS är en del av ISO och CEN som är ett nätverk av experter som arbetar med att skapa internationella standarder. Hos oss kan aktörer ta initiativ till standardisering som främjar Sveriges konkurrenskraft och ger smart och hållbar samhällsutveckling. SIS samverkar med alla delar av det svenska samhället, som till exempel industri, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer.

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder. Vi verkar för ökat svenskt inflytande i internationella samarbeten och för att standardisering sprids och tillämpas i Sverige. Vi erbjuder också utbildningar, tjänster och produkter som hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter och skapa samhällsnytta med hjälp av standarder. SIS är utsedd av regeringen som svenskt standardiseringsorgan inom ansvarsområdena för ISO och CEN.

Följ Svenska institutet för standarder, SIS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenska institutet för standarder, SIS

Ny standard ska göra laddplatser för elbilar mer tillgängliga7.5.2024 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Många laddplatser för elbilar har brister när det gäller tillgänglighet, något som gör det svårt och ibland omöjligt för många att använda dem. Nu ska en ny standard tas fram som tydliggör kraven för hur en tillgänglig laddplats bör se ut. Det handlar bland annat om utformningen av platsen, att laddkabeln inte är för tung och att snövallar inte får bli ett hinder vintertid. Standarden kommer även göra det enklare att kravställa vid upphandlingar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye