Region Norrbotten

Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte 14 februari

Dela

Den regionala utvecklingsnämnden träffas för sammanträde den 14 februari. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

Medfinansiering av projekt Luleå tekniska universitet kompetenscentrum inom idrott

Projektet ska ge unga idrottare bättre förutsättningar att kombinera en idrottssatsning med utbildning eller arbete. Det ska ske genom etablering av kompetenscentrum vid Luleå tekniska universitet (LTU). Förhoppningen är att fler unga ska välja Norrbotten för studier och arbete.

Från start berör projektet idrotterna alpint, skidskytte, längdskidor och skidorientering. De kompetenscentra som startas upp omfattar utbildning, forskning och innovation. Projektet genomförs i samverkan mellan universitetet, näringslivet, idrottsföreningarna, idrottsförbunden, civilsamhället och kommunerna. Ett av målen är att LTU ska få status som Riksidrottsuniversitet.

Förslaget är att Projektet Luleå tekniska universitet kompetenscentrum beviljas 3 200 000 kr i finansiering, som tas från Region Norrbottens egna regionala projektmedel.

Finansiering av projekt Youth Up North

Projektet Youth Up North får en fortsättning 2024-2026 med ungdomskonsulenter i fem kommuner samt på Region Norrbotten. Projektet syftar till att förbättra ungas levnadsvillkor genom att sätta unga i fokus i den lokala samhällsutvecklingen.

En av Region Norrbotten anställd ungdomskonsulent blir en brygga mellan konsulenterna i kommunerna och regionen. En viktig uppgift blir att involvera unga i processen med att ta fram den nya regionala utvecklingsstrategin. En annan är att internt särskilt lyfta barn och ungas perspektiv.

Förslaget är att Region Norrbotten deltar i Youth Up North och anställer en ungdomskonsulent. Satsningen finansieras med maximalt 2 784 000 kr från egna regionala medel-

Medverkan i Almedalen 2024

Region Norrbotten har de senaste åren arrangerat Norrbotten i Almedalen i Visby. Målet är att få genomslag för påverkansarbetet i nationella beslutsprocesser som är avgörande för länets framtid. Utvärderingar visar att satsningen gynnar Norrbottens utveckling och möjliggör för aktörerna att driva sina frågor, visa på sina utmaningar och möjligheter samt arbeta med sina påverkansfrågor.

Bedömningen är därför att ett deltagande på Almedalen 2024 skulle ge goda möjligheter att fortsätta diskutera viktiga frågor i den pågående gröna industri- och samhällsomställningen. Precis som i fjol avser Region Norrbotten att täcka boendekostnaderna under Almedalen för kommunrepresentanter (två från respektive kommun). Syftet är att ge möjlighet för alla länets kommuner att på plats skapa relationer och föra fram sina behov, möjligheter och perspektiv.

Förslaget är nämnden godkänner deltagandet i Almedalen 2024 och att satsningen finansieras med maximalt 1,5 miljoner kr. Medlen ska tas från det befintliga projektet Mötesplatser för regional konkurrenskraft.

Kontakter

Janus BrandinRegional utvecklingsdirektör

Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering.

Tel:0920-71098janus.brandin@norrbotten.se

Länkar

Om Region Norrbotten

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye