Boverket

Boverket skickar ut extra remisser på nya byggregler

Dela

I Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler har extra remisser skickats ut. Ändringar i förslagen på nya föreskrifter har gjorts utifrån en tidigare remissomgång. Nu vill Boverket ha in synpunkter på ändringarna. Remissvaren ska skickas in senast 5 april.

Byggkran vid ett bygge av ett flerbostadshus.
Bild: Boverket

- Vid förra remissomgången fick vi in mer än 1 400 remissvar. Med anledning av remissynpunkter och fortsatt utredningsarbete har Boverket funnit anledning att justera vissa delar av förslagen och att vissa av ändringarna behöver remitteras på nytt. Det vill säga gå ut på en extra remiss, säger Anette Löfgren, projektägare på Boverket.

Du kan läsa mer om de extra remisserna på Boverkets webbplats.

Om extra remisserna på Boverkets webbplats

Alla extra remisser finns att ta del på Boverkets webbplats.

Boverkets remisser på Boverkets webbplats

Bakgrund

Boverket genomför en omfattande översyn av Boverkets byggregler. Översynen innebär en genomgång av Boverkets gällande bygg- och konstruktionsregler i syfte att skapa ett konsekvent regelverk som är tydligare och enklare än idag. Syftet är också att effektivisera reglerna och tydliggöra rollfördelningen mellan aktörerna.

Boverket skickade under våren och sommaren 2023 flera författningsförslag på nya byggregler på remiss:

  • hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall
  • säkerhet vid användning av byggnader
  • säkerhet i händelse av brand i byggnader
  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader
  • bostäders lämplighet för sitt ändamål
  • bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.
  • krav på tomter m.m.


Boverkets nya byggregler beräknas träda i kraft den 1 januari 2025. Då kommer det även finnas vägledning om de nya byggreglerna på boverkets webbplats. 

Läs mer om översynen på Boverkets webbplats.

Projekt att se över Boverkets byggregler - Boverket

Nyckelord

Bilder

Byggkran vid ett bygge av ett flerbostadshus.
Bild: Boverket
Ladda ned bild
Projektägaren Anette Löfgren. Foto: Franz Feldmanis
Projektägaren Anette Löfgren. Foto: Franz Feldmanis
Ladda ned bild

Om oss

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har cirka 220 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 19,7 miljoner kronor17.11.2023 13:33:35 CET | Pressmeddelande

Samlingslokaldelegationen beslutar årligen om verksamhetsutvecklingsbidrag till ungdomsprojekt i allmänna samlingslokaler. I år, 2023, får 20 projekt dela på 19,7 miljoner kronor för att utveckla ungdomsverksamheten och anpassa lokalerna eller utomhusmiljön för ungdomar. Även i år har konkurrensen mellan de olika sökande varit hög. Totalt sökt belopp var 73 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye