Region Örebro län

Förra året utvecklades flera områden inom hälso- och sjukvården i positiv riktning

Dela

Det saknades inte utmaningar för den svenska hälso- och sjukvården under fjolåret. Inte minst den ekonomiska situationen vållade bekymmer så väl nationellt som regionalt. Trots det visar hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse på flera positiva saker inom Region Örebro län.

I hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsberättelse sammanfattas fjolårets verksamhet. Där går det bland annat att läsa om att hälso- och sjukvården aktivt arbetat för att klara den så viktiga kompetensförsörjningen och om hur omställningen mot nära vård framskred under 2023. Verksamhetsberättelsen visar också hur väl verksamheten lyckats uppfylla de mål och uppdrag nämnden satt upp. När det gäller det första målet, det som säger att länets invånare ska ha en god, jämlik och jämställd hälsa, är resultatet glädjande.

- I den patientenkät som genomfördes förra året sa nio av tio patienter att de hade haft en bra helhetsupplevelse när de varit i kontakt med både den öppna och slutna specialiserade sjukhusvården. Det är lite bättre än genomsnittet för hela Sverige. Det är ett viktigt och glädjande erkännande till all vår hälso- och sjukvårdspersonal som gör sitt yttersta för att tillmötesgå patienternas behov och önskemål, säger Behcet Barsom (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Men det är inte bara länsinvånarna som tar del av den hälso- och sjukvård som Region Örebro län erbjuder. Under fjolåret ökade den vård Region Örebro län säljer till andra regioner med drygt 14 procent jämfört med 2022. Främst handlar det om ögon-, hjärt- och öronsjukvård.

- Och som den universitetssjukvårdsregion vi är så är forskningen viktig och vi har fått tydliga kvitton på att vi är lyckosamma inom det området. Både Vetenskapsrådet och Socialstyrelsen har i sina utvärderingar rapporterat att vår forskning håller en god kvalitet, det lovar gott inför framtiden, säger Jenny Steen (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Även arbetet med att öka digitaliseringen fortgick under fjolåret med ett lyckat resultat.

- Vi vet att det är många invånare som helst vill sköta kontakten med oss och med andra myndigheter via datorn eller telefonen. Det är ett önskemål som vi arbetar för att tillmötesgå och det känns bra att vi gjort stora framsteg inom det området. Ett exempel är 1177 Direkt där en patient nu tas emot av en digital enhet för att sedan ledas vidare in i vården när det finns behov av det, säger Anna Gunnarsson (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt

Behcet Barsom, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 073-077 77 36

Jenny Steen, vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 072-202 74 04

Anna Gunnarsson, ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon: 070-624 84 59

Nyckelord

Kontakter

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

Stark uppmaning till rekommenderade grupper att ta sin vårdos mot covid-19 - Region Örebro län öppnar drop-in18.4.2024 15:00:00 CEST | Pressmeddelande

Under april pågår vårens vaccinationsinsats mot covid-19. Fler i rekommenderade grupper behöver vaccinera sig för att ha ett starkt skydd, vilket minskar risken att bli svårt sjuk i covid-19 och behöva sjukhusvård om smittspridningen ökar under sommaren och början av hösten. Därför gör Region Örebro län det nu enklare att vaccinera sig.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye