Region Örebro län

Ny analysrapport: Skydds- och riskfaktorers samband med ungdomars hälsa

Dela

En ny analysrapport visar hur skyddsfaktorer kopplade till trygghet och relationer med kompisar, föräldrar och andra vuxna har ett starkt positivt samband med hälsan. Starka riskfaktorer är bland annat att känna sig ensam eller stressad samt att ha sämre ekonomiska förutsättningar. Analysrapporten har tagits fram med undersökningen Liv & hälsa ung bland elever i årskurs 7, 9 och år 2 på gymnasiet i Örebro län som underlag.

Att ofta känna sig ensam eller stressad och att sällan eller aldrig ha råd att göra/köpa samma saker som de flesta andra jämnåriga utgör så kallade riskfaktorer. Med riskfaktorer avses faktorer med ett mycket starkt negativt samband med god hälsa.

Det motsatta begreppet, skyddsfaktorer, används i stället för att beteckna något som minskar sannolikheten för att problem ska uppkomma. Bland de starka skyddsfaktorer som har ett positivt samband med att må bra är att kunna lita på någon förälder när det verkligen gäller, att trivas och vara trygg i skolan, att känna kontroll över vart ens liv är på väg, att vara trygg hemma och i bostadsområdet, att ha någon att prata med och att ha kompisar i skolan.

- Vi ser också ett samband mellan antalet skydds- och riskfaktorer och ungdomarnas mående. Det finns ett tydligt mönster där andelen som mår bra ökar med ökande antal skyddsfaktorer och minskar med ökande antal riskfaktorer. Bland ungdomar med många riskfaktorer är det dessutom betydligt vanligare med god hälsa bland dem som har många skyddsfaktorer i jämförelse med dem som har få skyddsfaktorer, säger Carina Persson, epidemiolog på Staben hållbar utveckling, Region Örebro län.

Hur kan samhället stötta?

Det är därför viktigt att samhället skapar stödjande strukturer för att främja trygghet och goda relationer samt genomför generella insatser för att öka förekomsten av skyddsfaktorer och minska förekomsten av riskfaktorer bland unga.

- För att främja ungas hälsa samt förebygga ohälsa och sociala problem är det av största vikt att utnyttja potentialen i hela samhällssystemet, säger Camilla Pettersson, utvecklingsledare på område Välfärd och folkhälsa, Region Örebro län.

- Vår förhoppning är att rapporten kan bidra till att skapa en bättre förståelse för vilka faktorer som har samband med ungdomars hälsa och vara användbar för beslutsfattare och personer som arbetar med de yngre länsinvånarnas förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa, säger Linda Bååk, analytiker på Staben hållbar utveckling, Region Örebro län.

Fakta Liv & hälsa ung

Sedan starten 2005 har länets samtliga skolor med elever i årskurs 7 och 9 samt år 2 på gymnasiet återkommande erbjudits att delta i enkätundersökningen Liv & hälsa ung som genomförs av Region Örebro län i samverkan med länets grund- och gymnasieskolor. Undersökningen involverar drygt 50 skolor som tillsammans har omkring 10 000 elever. I början av år 2023 genomfördes undersökningen Liv & hälsa ung för åttonde gången. Rapporter och resultat från samtliga undersökningar finns presenterade på Region Örebro läns webb där det även är möjligt att följa förändringar över tid och bryta ner resultatet på kön, skolår, kommun- och skolnivå för grupper om minst 15 svarande elever (se www.regionorebrolan.se/livohalsaung).

Klicka på länken för att komma till rapporten.

Nyckelord

Kontakter

Region Örebro län - Tillsammans skapar vi ett bättre liv

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.

Följ Region Örebro län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Örebro län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye