Europaparlamentet

Nya EU-regler ska försvara kritiker från juridisk skrämseltaktik

Dela

På tisdagen uttryckte parlamentet återigen sin beslutsamhet att skydda journalister, aktivister och akademiker från rättegångsmissbruk i syfte att tysta dem.

  • EU-skydd mot otillbörliga gränsöverskridande rättsprocesser
  • Ogrundade mål avvisas tidigt och svaranden skyddas ekonomiskt
  • Begränsar forumshopping och förbättrar åtkomsten till information för offren

Europaparlamentet har med 546 röster för, 47 emot och 31 nedlagda röster godkänt en ny lag (överenskommelsen med rådet nåddes den 30 november 2023) som ska göra att enskilda och organisationer som arbetar med frågor av allmänt intresse, till exempel grundläggande rättigheter, korruptionsanklagelser, demokratiskydd eller desinformation, får EU-skydd mot ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk. Skyddet gäller gränsöverskridande ärenden utom när både svaranden och käranden kommer från samma EU-land som domstolen eller när målet endast är relevant för ett enda EU-land.

Avskräckande finansiella skyddsåtgärder

Ledamöterna har sett till att offren skyddas bättre genom två nya skyddsåtgärder: Tidigt avvisande om ärendet är ogrundat, och möjligheten att begära att käranden ska betala de beräknade kostnaderna för förfarandet, inklusive svarandens rättsliga ombud, och skadestånd. Om svaranden begär avvisande i ett tidigt skede är det upp till käranden att bevisa att det finns skäl för att förfarandet ska fortsätta. Domstolen kan också utdöma andra påföljder för kärande, som ofta är politiker, företag eller lobbygrupper, till exempel att betala skadestånd.

Rättsmedel i ärenden utanför EU och tillgång till information

För att undvika forumshopping – när käranden väljer den jurisdiktion med störst chanser att lyckas – erkänns inte längre domar från ogrundade rättsprocesser och oegentliga förfaranden som avkunnats utanför EU mot enskilda eller institutioner från EU.

EU:s regeringar ska också se till att tänkbara offer för rättegångsmissbruk får tillgång till den information de behöver på en enda plats om rättssäkerhetsgarantier och rättsmedel, däribland rättshjälp och ekonomiskt och psykologiskt stöd. Medlemsländerna ska se till att rättshjälp ges i gränsöverskridande civilrättsliga förfaranden. De ska också offentliggöra alla slutliga domar i munkavleprocesser (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt) och samla in detaljerade uppgifter om dem.

Citat

Efter omröstningen sa huvudföredraganden Tiemo Wölken (S&D, Tyskland) så här: ”Munkavleprocesser är ett hot mot rättsstatligheten och undergräver allvarligt de grundläggande rättigheterna till yttrande-, informations- och föreningsfrihet. Det här är en form av juridiska trakasserier och missbruk av rättsväsendet som allt oftare används av mäktiga individer och organisationer för att undvika offentlig granskning. Våra domstolar får inte missbrukas så här för personlig vinning. Det här direktivet bidrar till kampen mot munkavleprocesserna och hindrar folk från att använda domstolarna för att skrämma och avskräcka journalister och aktivister från att offentliggöra information och få dem att börja censurera sig själva.”

Nästa steg

Direktivet träder i kraft 20 dagar efter det att det har offentliggjorts i EU:s officiella tidning. Sedan har medlemsländerna två år på sig att införliva det i sin nationella lagstiftning.

Bakgrund

Mot bakgrund av det växande antalet munkavleprocesser i EU föreslog parlamentsledamöterna i en resolution från 2021 ett antal åtgärder för att skydda journalister, medieföretag och aktivister från rättsliga trakasserier.

Den här lagstiftningen är parlamentets svar på medborgarförslagen i slutsatserna av konferensen om Europas framtid: om att bekämpa desinformation och propaganda (förslag 23.5), om att utveckla en effektivare och mer enhetlig politik för autokratiska system och hybridsystem och utveckla partnerskap med det civila samhällets organisationer (24.8), om att införa lagstiftning för att hantera hot mot mediernas oberoende (27.1) och om att strikt genomdriva EU:s konkurrensbestämmelser inom mediesektorn (27.2).

En presskonferens med föredraganden kommer att äga rum tisdagen den 27 februari klockan 15.00.

Mer information

Kontakter

Om oss

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye