Europaparlamentet

Europaparlamentet godkänner viktigt budgetstöd för Ukraina och EU

Dela

Ledamöterna har godkänt en långsiktig finansiering för Ukraina, en plattform för strategisk teknik och de stora förändringar i EU:s flerårsbudget som detta medför.

  • Långsiktigt stöd för Ukraina, bättre finansieringsmöjligheter för prioriterade områden, såsom migration, extern politik och krisberedskap
  • Förändringar i EU:s budget för aktuella och kommande utmaningar
  • En europeisk plattform för strategisk teknik som gör EU mer konkurrenskraftig och motståndskraftig inom strategiska sektorer
  • Ledamöterna har lyckats stärka den demokratiska tillsynen för Ukrainafaciliteten och bana väg för att använda frysta ryska tillgångar

På tisdagen godkände Europaparlamentet översynen av EU:s långtidsbudget. I den ingår nu Ukrainafaciliteten på 50 miljarder euro och den europeiska plattformen för strategisk teknik (STEP), vars syfte är att göra EU mer strategiskt oberoende och att främja innovation.

Översyn av EU:s långtidsbudget

Den här översynen av den fleråriga budgetramen som godkändes med 499 röster för, 67 röster emot och 31 nedlagda röster gör att EU:s budget lättare kan anpassas till de föränderliga behov som råder och reagera på oförutsedda händelser. Framför allt stärker den EU:s budget när det gäller migrationen och utmaningarna utifrån samt EU:s krisberedskap och budgetflexibilitet. Översynen tar itu med de ökade kostnader som hänger samman med återhämtningsplanen NextGenerationEU och de stigande räntorna. Det här är helt i linje med Europaparlamentets krav. Ledamöterna nådde en överenskommelse med medlemsländerna om långtidsbudgeten den sjätte februari. Läs mer om detta i det här pressmeddelandet.

Parlamentet antog också en resolution om översynen av förordningen om den fleråriga budgetramen med 422 röster för, 101 röster emot och 101 nedlagda röster.

Se anförandena i plenum av Jan Olbrycht (EPP, Polen) (länk till anförandet) och Margarida Marques (S&D, Portugal) (länk till anförandet), medföredragande för den fleråriga budgetramen.

Ekonomiskt stöd till Ukraina

I och med översynen av den fleråriga budgetramen inrättas den så kallade Ukrainafaciliteten som godkändes med 536 röster för, 40 röster emot och 39 nedlagda röster. Den innehåller totalt 50 miljarder euro i bidrag, lån och garantier. Det här visar att EU står på Ukrainas sida och vill fortsätta stödja landet så länge som det behövs. Läs pressmeddelandet om överenskommelsen från den sjätte februari om de förbättringar som ledamöternas förhandlingar med rådet ledde till.

Se anförandena i plenum av Michael Gahler (EPP, Tyskland) (länk till anförandet), medföredragande i utskottet för utrikesfrågor, och Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanien), medföredragande i budgetutskottet (länk till anförandet).

En europeisk plattform för strategisk teknik

Plattformen godkändes med 517 röster för, 59 röster emot och 51 nedlagda röster. Det här är en annan del av översynen av budgetramen som ska befästa och förbättra Europas ställning på viktiga teknikområden. Här handlar det om digital teknik samt ren och resurseffektiv teknik, såsom nettonollteknik och bioteknik. Läs pressmeddelandet från den sjunde februari om överenskommelsen med medlemsländerna.

Se anförandena i plenum av José Manuel Fernandes (EPP, Portugal) (länk till anförandet), medföredragande i budgetutskottet, och Cristian-Silviu Buşoi (EPP, Rumänien), ordförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi, som talade på medföredagande Christian Ehlers (EPP, Tyskland) vägnar.

Bakgrund

den fleråriga budgetramen anges de årliga utgiftstaken för EU:s insatser på olika områden (olika utgiftskategorier samlas under så kallade rubriker) och för de totala årliga betalningarna för sjuårsperioden. Den nuvarande ramen för 2021–2027 antogs 2020. Kommissionen föreslog en halvtidsöversyn den 20 juni 2023, som inbegriper både Ukrainafaciliteten och STEP.

Kontakter

Om oss

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Europaparlamentet godkänner EU:s nya migrations- och asylpakt10.4.2024 18:38:58 CEST | Pressmeddelande

Snabbare granskning av asylansökningar, bland annat vid EU:s gränser, och fler faktiska återvändanden Bättre identifiering vid ankomst samt obligatorisk säkerhets-, utsatthets-, och hälsokontroll för personer som reser in i EU på irreguljärt sätt EU-länderna får välja mellan att ta ansvar för asylsökanden, ge ekonomiskt bidrag eller tillhandahålla operativt stöd Bättre respons i krissituationer och ett nytt frivilligt system för vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer På torsdagen antog Europaparlamentet tio lagtexter för att reformera europeisk migration och asylpolitik i enlighet med överenskommelsen med EU-länderna från december. Solidaritet och ansvar För att hjälpa de EU-länder där migrationen är som störst måste de andra länderna välja mellan att omplacera asylsökande till deras territorium, ge ekonomiska bidrag eller tillhandahålla operativt och tekniskt stöd. De kriterier enligt vilka ett EU-land är ansvarigt för att pröva ansökningar om internationellt skydd (de så ka

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye