Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen

GrönBlå Samverkan: ”Upphandla vårdkapacitet hos privata vårdgivare för att minska väntetiderna”

Dela

Västra Götalandsregionen ska vidta omedelbara åtgärder, se över avtal och göra justeringar för att öka andelen upphandlad vård inom ögonsjukvård, ortopedi och gynekologi av externa vårdgivare. Det förslaget lade GrönBlå Samverkan (M, KD, C och L) fram vid onsdagens möte i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

Från vänster: Pär Lundqvist (L), Stefan Svensson (KD), Gustaf Josefson (M), Cecilia Andersson (C)
Från vänster: Pär Lundqvist (L), Stefan Svensson (KD), Gustaf Josefson (M), Cecilia Andersson (C)

-God tillgänglighet till hälso- och sjukvård är en av Västra Götalandsregionens absolut viktigaste frågor. Regionens sjukhus har under en rad år haft problem med långa vårdköer trots att betydande ekonomiska resurser har tillförts. Målsättningen måste vara att invånare ska få den vård de behöver inom vårdgarantins tidsgränser. Patienterna ska inte behöva lida i onödan. Därför det högst angeläget att öka andelen externa utförare, säger Stefan Svensson (KD), regionråd och andre vice ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.


-Samarbetet med externa utförare är en viktig del av arbetet för att förbättra tillgängligheten och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Det är ett initiativ som fokuserar på att optimera resurserna och minska väntetiderna för att möta vårdbehoven hos våra medborgare. Genom att öka måluppfyllelsen för vårdgarantin kan vi säkerställa att patienter får rätt vård i rätt tid. Alla insatser behövs, och genom samarbete med externa utförare kan vi säkerställa att vi tar till vara på alla tillgängliga resurser till gagn för patienterna, säger Gustaf Josefson (M) regionråd och ledamot i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden. 

-I en tid där vårdköer och långa väntetider är en verklighet för många patienter behöver vi agera. Även om VGRs sjukhus spelar en central roll, behöver vi öka delaktigheten och upphandla mer vård från fristående vårdaktörer. Det är särskilt tydligt inom områden som gynekologi där väldigt många kvinnor i tysthet lider och just nu får vänta alldeles för länge på att få vård, säger Cecilia Andersson (C), regionråd och ledamot i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

-Tiotusentals patienter väntar i kö på ett första besök eller en operation i Västra Götaland och det är inte acceptabelt. Vi behöver göra mer och därför föreslår vi nu att mer vård ska upphandlas så köerna kan minska. Den bristande tillgängligheten och de långa köerna gör patienterna ännu sjukare. Fler måste få vård snabbare och då måste vi upphandla all tillgänglig produktion så att fler kan bidra till att korta köerna till vård, säger Pär Lundqvist (L), regionråd och ledamot i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.


Stefan Svensson (KD), regionråd och andre vice ordförande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
0764-96 27 75

Gustaf Josefson (M), regionråd och ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
0735-142619

Cecilia Andersson (C), regionråd och ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
070-862 11 46

Pär Lundqvist (L), regionråd och ledamot operativa hälso- och sjukvårdsnämnden
0702-405768

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen

Följ Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kristdemokraterna Västra Götalandsregionen

GrönBlå Samverkans förslag om fördelning av medel till hälso- och sjukvården röstades igenom27.9.2023 17:46:00 CEST | Pressmeddelande

På Operativa hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde i dag beslutade nämnden, i årets viktigaste beslut för hälso- och sjukvården i Västra Götaland, att följa de förslag som GrönBlå Samverkan (M, KD, C, L) hade lagt fram. Totalt fördelades cirka 492 nya miljoner kronor i form av statsbidrag ut till sjukhusen och vårdvalen. Det innebär bland annat att ersättningen till vårdcentralerna och rehabenheterna räknas upp med 3,0 procent samt att ersättningen för fastläkarkontakt inte sänks. Vidare görs en särskild satsning på läkare som har specialisttjänstgöring i allmän medicin. Skaraborgs sjukhus fick även uppdraget att medverka till att en Närakut med tillgång till lab- och röntgen etableras vid sjukhuset i Lidköping. Sjukhuset ska också återkomma i en tilläggsbudget med förslag på ytterligare resurser för prehospital vård i Skaraborg. Utöver detta beslutades också att avslå den föreslagna flytten av neuropsykiatriska utredningar från BUM i Härryda, Partille och Mölndal till BUP och En vä

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye