Transportstyrelsen

Kollektivtrafiken har återhämtat sig

Dela

Transportmarknaden har utvecklats i positiv riktning under 2022 och har allt bättre förutsättningar att skapa tillgänglighet, lönsamhet och konkurrens som ger nytta för resenärerna. Det är Transportstyrelsens bedömning i den nya rapporten Transportmarknaden i siffror.

Buss och spårvagn i stadsmiljö.
Kollektivtrafiken återhämtar sig efter pandemiåren. 2022 motsvarar kollektivtrafikresandet nu drygt 80 procent av 2019 års resande. Foto: Liza Simonsson/Transportstyrelsen

Det regionala resandet ökade 2022 med 40 procent och det långväga med 80 procent, jämfört med året innan. Det är en bit kvar till nivåerna som var innan pandemin. Totalt motsvarande kollektivtrafikresandet drygt 80 procent av 2019 års resande.

I och med att resandet ökat så har också omsättning och lönsamhet ökat bland företag som utför persontransporter. Särskilt stor har förbättringen varit för dem som kör kommersiell trafik, men marginalerna är fortsatt förhållandevis små i relation till andra branscher i näringslivet.

De kommande åren kan dock bli utmanande för den regionala kollektivtrafiken.

– Under 2023 har flera regioner aviserat att de kommer behöva genomföra neddragningar i kollektivtrafiken för att spara pengar. Åren med ett kraftigt minskat resande och ett mer eller mindre oförändrat utbud har i kombination med de senaste årens kostnadsökningar lämnat spår i regionernas ekonomi, säger Jonathan Sundin, utredare, Transportstyrelsen.

Lågkonjunkturen förväntas påverka godstransportmarknaden

Under pandemiåren ökade godstransporterna, men har under 2022 stagnerat både för väg och järnväg. Konjunkturen har varit vikande och under 2023 gick Sverige in i en lågkonjunktur. En viss nedgång framöver är därför sannolik.

Trots att godstransporterna stagnerat fortsätter omsättningen på marknaderna att stiga och landade under 2022 på rekordnivåer. Företagens kostnader har dock ökat i ännu större utsträckning, vilket har försämrat lönsamheten. Då nedgången sker från relativt höga nivåer är lönsamheten på marknaderna fortsatt förhållandevis stabil.

– Inbromsningen i ekonomin lär påverka efterfrågan på godstransporter, vilket i sin tur lär påverka företagens lönsamhet och marknadernas stabilitet, säger Jonathan Sundin.  

Vad är Transportmarknaden i siffror?

Det är en årlig rapport från Transportstyrelsen som belyser utvecklingen på marknaderna för väg- och järnvägstransporter. Fokus i rapporten ligger på statistik kring trafikutveckling, ekonomisk utveckling och marknadshändelser.

Kontakter

Länkar

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye