Europaparlamentet

Parlamentet stöder uppdateringar av EU:s körkortsregler för att förbättra trafiksäkerheten

Dela

Mobila körkort, självbedömning av ens körförmåga och bättre medvetenhet om fotgängare är några av de förändringar av EU:s körkortsregler som ledamöterna föreslog på onsdagen.

  • Självbedömning av ens egen lämplighet som förare
  • Minst två års prövotid för nyblivna förare
  • Körkort ska kunna laddas upp på smartphones

Med mer än 20 000 liv förlorade på EU:s vägar varje år har Europaparlamentet ställt sig bakom en reform av EU:s körkortsregler för att se till att de bidrar till förbättrad trafiksäkerhet och till EU:s gröna och digitala omställning.

Säkrare vägar för alla

Ledamöterna vill att förarna ska vara bättre förberedda på verkliga körsituationer och vara medvetna om de risker som finns, särskilt för oskyddade trafikanter som fotgängare, barn, cyklister och användare av elsparkcyklar. För att få ett körkort bör nya förare därför genomföra en förarutbildning som omfattar körning i snö och halka, undervisning om säker telefonanvändning under körning, döda vinklar, förarstödsystem och hur man öppnar fordonsdörrar på ett säkert sätt.

Körkortens giltighet och hälsokontroller

Parlamentet anser att körkort för motorcyklar, bilar och traktorer bör vara giltiga i minst 15 år. För lastbilar och bussar förslås en giltighetsperiod på fem år. Ledamöterna stöder dock inte en minskning av giltighetstiden för äldre personers körkort - som föreslagits av kommissionen. På så vis hoppas de kunna undvika diskriminering och säkerställa äldre personers rätt till fri rörlighet och deltagande i det ekonomiska och sociala livet.

När det gäller frågan om införandet av eventuella hälsokontroller anser Europaparlamentet att förare själva ska få bedöma sin egen körduglighet i samband med att ett körkort utfärdas eller förnyas. Ledamöterna vill dock att EU-länderna själva ska få bestämma om självbedömningen ska ersättas av en läkarundersökning med en minimiuppsättning kontroller av bland annat syn och eventuella hjärt- och kärlsjukdomar. Parlamentet vill samtidigt att EU:s regeringar ska lägga mer kraft på att öka allmänhetens medvetenhet om mentala och fysiska signaler som kan utsätta en person för risker när hen kör bil.

Nyblivna förare

Ledamöterna anser att oerfarna förare som precis beviljats körkort ska behöva genomgå en prövotid på minst två år under vilken de skulle omfattas av vissa restriktioner, såsom striktare alkoholgränser under körning och strängare påföljder för osäker körning.

För att råda bot på bristen på yrkesförare vill ledamöterna också göra det möjligt för 18-åringar att få ett lastbilskörkort eller busskörkort och kunna transportera upp till 16 passagerare, förutsatt att hen kan uppvisa bevis på yrkesmässig utbildning. Dessutom bör 17-åringar också vara berättigade till ett körkort för bilar eller lastbilar om de åtföljs av en erfaren förare, enligt förslaget.

Åldersgränser

Ledamöterna ställer sig bakom EU-kommissionens förslag att behålla de nuvarande EU-reglerna om minimiåldern för utfärdande av AM och B1 körtkort. Enligt de nuvarande EU-reglarna är minimiåldern för utfärdande av ett AM-körkort (moppekort) 16 år, men medlemsländerna får sänka åldersgränsen för AM-körkort ner till 14 år eller höja åldersgränsen upp till 18 år.

Enligt de nuvarande EU-reglerna är åldersgränsen för ett B1-körkort också 16 år. Ledamöterna ställer sig bakom EU-kommissionens förslag att utvidga körrättigheterna för innehavare av ett B1-körkort genom att tillåta dem att köra fordon med en högre tillåten vikt (på 2 500 kilo) och med en högsta hastighet på upp till 45 km/h, men endast på det berörda medlemslandets nationella territorium.

Medlemsländernas regeringar i ministerrådet har också ställt sig bakom EU-kommissionens förslag i sitt förhandlingsmandat som de antog i december 2023.

Mobilt körkort

För att stödja EU:s inre marknad är ledamöterna positiva till att införa ett digitalt körkort, som man ska kunna ladda ner på en mobiltelefon och som ska vara likvärdigt med den fysiska motsvarigheten.

Nästa steg

Utkastet till de nya reglerna antogs med 339 röster för, 240 röster emot och 37 nedlagda röster. Parlamentet har därmed avslutat sin första behandling och överlämnar nu lagstiftningsarbetet till det nya parlamentet, som ska väljas i juni 2024.

Mer information

Kontakter

Om oss

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Europaparlamentet godkänner EU:s nya migrations- och asylpakt10.4.2024 18:38:58 CEST | Pressmeddelande

Snabbare granskning av asylansökningar, bland annat vid EU:s gränser, och fler faktiska återvändanden Bättre identifiering vid ankomst samt obligatorisk säkerhets-, utsatthets-, och hälsokontroll för personer som reser in i EU på irreguljärt sätt EU-länderna får välja mellan att ta ansvar för asylsökanden, ge ekonomiskt bidrag eller tillhandahålla operativt stöd Bättre respons i krissituationer och ett nytt frivilligt system för vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer På torsdagen antog Europaparlamentet tio lagtexter för att reformera europeisk migration och asylpolitik i enlighet med överenskommelsen med EU-länderna från december. Solidaritet och ansvar För att hjälpa de EU-länder där migrationen är som störst måste de andra länderna välja mellan att omplacera asylsökande till deras territorium, ge ekonomiska bidrag eller tillhandahålla operativt och tekniskt stöd. De kriterier enligt vilka ett EU-land är ansvarigt för att pröva ansökningar om internationellt skydd (de så ka

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye