Europaparlamentet

Parlamentet uppmanar EU att ge Ukraina allt landet behöver för att besegra Ryssland

Dela

EU måste stödja Ukraina med vad som än krävs för att Kiev ska kunna vinna sitt krig mot Ryssland, skriver ledamöterna i en resolution som antogs på torsdagen.

  • Det bör inte finnas några självpåtagna restriktioner för EU:s militära stöd till Ukraina
  • EU:s och Natos allierade bör stödja Ukraina militärt med minst 0,25 procent av sin BNP per år
  • USA:s representanthus måste utan dröjsmål anta sitt stoppade militära biståndspaket för Ukraina

I texten, som antogs med 451 röster för, 46 röster emot och 49 nedlagda röster, utvärderar ledamöterna de två år som gått sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina den 24 februari 2022. De betonar att det ryska anfallskriget förändrat den geopolitiska situationen i och utanför Europa i grunden och understryker att Ukrainas huvudsakliga mål är att vinna kriget mot Ryssland. Annars kan det leda till allvarliga konsekvenser, enligt resolutionen, som varnar för att andra auktoritära regimer följer krigets förlopp noga och bedömer hur stort utrymme de själva har att föra en aggressiv utrikespolitik.

För att Ukraina ska vinna bör det inte finnas någon ”självpåtagen begränsning för militärt stöd” till landet. Parlamentet bekräftar därigenom behovet av att förse Ukraina med allt som behövs för att landet ska kunna återfå full kontroll över sitt internationellt erkända territorium.

Förse Ukraina med ammunition, missiler och luftvärnssystem

Ledamöterna konstaterar att det fortfarande finns stora skillnader mellan EU-ländernas militära stöd till Ukraina och kräver att nödvändiga investeringar görs i den europeiska försvarsindustrin. Detta är av yttersta vikt för att kunna möta Ukrainas behov och fylla på EU-ländernas egna uttömda lager. Parlamentet lyfter också fram sofistikerade luftförsvarssystem, långdistansmissiler såsom Taurus, Storm Shadow/ SCALP, olika typer av artilleri och ammunition (framför allt 155 mm) och drönare och vapen för att bekämpa dem som särskilt viktiga för Ukraina.

Alla EU-länder och Natoallierade bör stödja Ukraina militärt med minst 0,25 procent av sin BNP årligen, anser ledamöterna, som också uppmanar EU-länderna att omedelbart inleda en dialog med försvarsföretag för att garantera en ökad tillverkning och leverans av ammunition, granater och missiler till Ukraina. Landet bör dessutom prioriteras framför beställningar från andra tredjeländer, enligt resolutionen. Parlamentet uppmanar också USA:s representanthus att utan ytterligare dröjsmål anta sitt stoppade militära biståndspaket för Ukraina.

Ryska tillgångar måste konfiskeras

Resolutionen understryker det brådskande behovet av att snabbt etablera en sund rättslig ordning som gör det möjligt att konfiskera ryska statsägda tillgångar som frysts av EU och att använda dem för att återuppbygga Ukraina och kompensera krigets offer. Ledamöterna betonar därmed vikten av att Ryssland måste åläggas att betala det skadestånd som utdömts för att säkerställa att landet väsentligt bidrar till återuppbyggnaden av Ukraina.

Parlamentet uppmanar också EU att upprätthålla och utvidga sin sanktionspolitik mot Ryssland och Belarus. Detta inkluderar att förbjuda import av ryskt uran och ryska metaller till EU, avsluta pågående samarbeten med den ryska kärnkraftssektorn och att införa ett fullständigt embargo mot rysk import till EU av jordbruks- och fiskeriprodukter samt fossila bränslen och flytande naturgas via sjötransport genom rörledningar.

Ledamöterna fördömer också alla de länder, företag, organisationer och individer som hjälper Moskva att kringgå EU:s restriktiva åtgärder, och menar att sådana handlingar bör kriminaliseras på EU-nivå.

Mer information

Kontakter

Om oss

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

Europaparlamentet godkänner EU:s nya migrations- och asylpakt10.4.2024 18:38:58 CEST | Pressmeddelande

Snabbare granskning av asylansökningar, bland annat vid EU:s gränser, och fler faktiska återvändanden Bättre identifiering vid ankomst samt obligatorisk säkerhets-, utsatthets-, och hälsokontroll för personer som reser in i EU på irreguljärt sätt EU-länderna får välja mellan att ta ansvar för asylsökanden, ge ekonomiskt bidrag eller tillhandahålla operativt stöd Bättre respons i krissituationer och ett nytt frivilligt system för vidarebosättning av flyktingar från tredjeländer På torsdagen antog Europaparlamentet tio lagtexter för att reformera europeisk migration och asylpolitik i enlighet med överenskommelsen med EU-länderna från december. Solidaritet och ansvar För att hjälpa de EU-länder där migrationen är som störst måste de andra länderna välja mellan att omplacera asylsökande till deras territorium, ge ekonomiska bidrag eller tillhandahålla operativt och tekniskt stöd. De kriterier enligt vilka ett EU-land är ansvarigt för att pröva ansökningar om internationellt skydd (de så ka

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye