Arbetsmiljöverket

Fler utstationerade arbetare 2023

Dela

Antalet utstationerade personer i Sverige fortsätter att öka. Över 74 000 anställda som skickades till Sverige för att arbeta anmäldes till Arbetsmiljöverkets register förra året. Två tredjedelar av dem jobbade inom bygg- eller tillverkningsindustrin.

Två byggnadsarbetare på en byggarbetsplats.
Ökad anmälningsbenägenhet och ett större behov av arbetskraft bidrar till att fler arbetstagare anmäls till registret varje år. Arbetsmiljöverket

Anställda som på uppdrag av utländska arbetsgivare skickas till Sverige för att jobba här en begränsad tid ska anmälas till Arbetsmiljöverket som utstationerad arbetskraft. När pandemin slog till 2020 minskade antalet utstationerade till cirka 40 000 personer. Sedan dess har siffran ökat varje år och den trenden fortsatte även 2023. Över 74 000 personer anmäldes förra året, omkring 4 000 fler än 2022.

− Vi på Arbetsmiljöverket har blivit bättre på att kontrollera och ställa frågor om utstationering, vilket kan ha lett till en ökad anmälningsbenägenhet. Dessutom ser vi ett ökat behov av framför allt kvalificerad arbetskraft, till exempel inom de stora industrisatsningarna i norra Sverige, säger Robert Scarlini, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för myndighetsgemensam kontroll.

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft

En av de branscher där antalet utstationerade ökade mest var tillverkningsindustrin. Cirka 25 procent av alla utstationerade förra året arbetade inom tillverkningsindustrin. Där märktes en tydlig ökning av kvalificerad arbetskraft, till exempel inom industrinäringen i norr.

Byggindustrin var återigen den bransch som hade klart flest utstationerade arbetstagare, omkring 32 500 förra året, vilket innebär nästan 45 procent av alla utstationerade. Det är dock en minskning med knappt 1 000 arbetstagare jämfört med 2022.

− Det hänger sannolikt ihop med konjunkturläget och minskat bostadsbyggande. Minskningen är dock inte så stor som vi hade trott, vilket bland annat beror på en ökning av kvalificerad arbetskraft som kanske snarare arbetar med att bygga infrastruktur än bostäder, säger Robert Scarlini.

Litauen minskade för första gången

Polen var precis som 2022 det land som anmälde flest utstationerade förra året, omkring 12 000. Därefter kom Tyskland, Litauen, Thailand och Indien.

För första gången sedan registret upprättades 2013 minskade antalet arbetstagare som skickades från Litauen, något som sannolikt beror på minskad efterfrågan i byggbranschen. 

Storstäderna och Norrland dominerar

På länsnivå ökade antalet utstationerade arbetstagare med cirka 20 procent i Västra Götaland, vilket hänger samman med komplexa byggprojekt som kräver specialiserad arbetskraft. De sju län som hade flest utstationerade var i fallande ordning Stockholm, Västra Götaland, Västerbotten, Skåne, Norrbotten, Västernorrland och Gävleborg. 

Reglerna om utstationering vilar på EU-direktivet om utstationering av arbetstagare. Syftet är att dels stärka utstationerades rättigheter, dels underlätta för gränsöverskridande arbete och bidra till att säkerställa den fria rörligheten och möjligheten för företag att erbjuda sina tjänster utomlands. När en utstationering anmäls till utstationeringsregistret blir den synlig för Arbetsmiljöverket, andra myndigheter och parterna på arbetsmarknaden, vilket möjliggör kontroll av att regler och villkor följs så att ingen blir sjuk, skadas eller dör av jobbet. 

– Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar, därför är det också viktigt att alla utstationerade anmäls. Tyvärr kan vi se att reglerna om utstationering inte alltid efterlevs, säger Robert Scarlini.

Nyckeltal ur rapporten


Totalt antal anmälda utstationerade arbetstagare i Sverige per år:

2023: 74 343
2022: 70 272
2021: 55 000
2020: 39 700

Länder som skickat flest utstationerade arbetstagare till Sverige:

1. Polen

12 153 arbetstagare (16,35 % av totala antalet)

2. Tyskland

11 358 arbetstagare (15,28 %)

3. Litauen

9 469 arbetstagare (12,74 %)

4. Thailand

5 049 arbetstagare (6,79 %)

5. Indien

4 881 arbetstagare (6,57 %)

 Branscher med flest utstationerade arbetstagare under året:

1. Byggverksamhet

32 573 arbetstagare (ca 43 % av totala antalet)

2. Tillverkning

18 706 arbetstagare (ca 25 %)

3. Informations och kommunikationsverksamhet

6 391 arbetstagare (ca 8,5 %)

4. Jordbruk, skogsbruk och fiske

5 609 arbetstagare (ca 7,5 %)

5. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

4 269 arbetstagare (ca 5,5 %)

Län med flest utstationerade arbetstagare under året:

1. Stockholms län

18 881 arbetstagare

2. Västra Götalands län

16 406 arbetstagare

3. Västerbottens län

7 467 arbetstagare

4. Skåne län

6 975 arbetstagare

5. Norrbottens län

6 895 arbetstagare

*Notera att antalet personer/unika individer ovan bygger på uppskattningar. Bakgrunden till detta framgår av årsrapporten.

Läs Helårsrapporten utstationering 2023 på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Kontakt: Presstjänsten, Arbetsmiljöverket, media@av.se eller telefon 010-730 91 55

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Två byggarbetare som arbetar på en byggarbetsplats.
Ökad anmälningsbenägenhet och ett större behov av arbetskraft bidrar till att fler arbetstagare anmäls till registret varje år.
Ladda ned bild

Länkar

Följ Arbetsmiljöverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Arbetsmiljöverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye