Greenpeace

Rapport: Svenska storbanker och statliga AP-fonder finansierar naturförstörelse med jättesummor

Dela

Sedan Parisavtalet slöts 2015 har de fem storbankerna i Sverige SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och Danske Bank stöttat verksamheter som bidrar till att värdefull natur förstörs med över 250 miljarder kronor. Det kan handla om avverkning av värdefull skog i exempelvis Amazonas för att producera soja, boskap, olja, eller timmer. Det här visar på kryphål i EU:s nuvarande regelverk som behöver täppas till, och Greenpeace Sverige uppmanar finansminister Elisabeth Svantesson (M) att tala rim och reson med bankerna. Flera statliga AP-fonders innehav behöver också ses över.

– Det är redan känt att svenska storbanker finansierar oljebolag med enorma summor. Nu kan vi även visa att bankerna har skjutit till över 250 miljarder kronor på mindre än tio år till verksamheter som bidrar till att värdefull natur förstörs. Det här är förödande för exempelvis många hotade arter, skogens kollager och urfolks rättigheter, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.

EU:s avskogningsförordning (EUDR), som antogs i maj 2023, var ett viktigt första steg mot att uppfylla EU:s globala åtaganden inom klimat och biologisk mångfald. Förordningen är tänkt att minska klimat- och miljöpåverkan från EU:s konsumtion genom att säkerställa att europeiska företag inte importerar varor som kan kopplas till avverkning av värdefulla skogar. Men finansaktörer inom EU, däribland svenska banker och flera statliga AP-fonder, omfattas inte av avskogningsförordningen. 

Kryphålet i förordningen gör att finansaktörer obehindrat kan fortsätta att låna ut pengar till - eller investera i - verksamheter som bidrar till att förstöra exempelvis regnskog i Amazonas och Sydostasien, savanner i Kongo eller de boreala skogarna på norra halvklotet. En ny rapport som Greenpeace International har tagit fram i samarbete med flera andra miljöorganisationer, kan nu visa hur mycket pengar det rör sig om: sedan Parisavtalet slöts 2015 har europeiska banker och pensionsfonder stöttat naturförstörande verksamheter genom utlåning och investeringar med över 3 500 miljarder kronor (316 miljarder euro). Siffrorna bygger på data från den oberoende forskningsorganisationen Profundo.

– FN:s klimatpanel IPCC har pekat ut skydd av värdefulla ekosystem som en avgörande faktor för att snabbt minska utsläppen och stärka den biologiska mångfalden. Men genom att utnyttja en lucka i EU:s avskogningsförordning motverkar europeiska finansaktörer, inklusive svenska banker och AP-fonder, möjligheten att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. Detta kryphål måste nu täppas till, säger Erika Bjureby.

En klar majoritet av de över 3 500 miljarder kronorna består av lån från europeiska storbanker. Även för de svenska storbankerna består en majoritet av deras totala finansiering på över 250 miljarder kronor av lån (183 miljarder kronor) jämfört med investeringar (69 miljarder kronor). Nordea sticker ut som den bank i Sverige som både har lånat ut och investerat allra störst summor. Vad gäller statliga AP-fonder (Första–Fjärde AP-fonderna samt Sjunde AP-fonden) rör det sig om cirka 25 miljarder kronor i investeringar, där AP7 ensam står för knappa hälften (cirka 12 miljarder kronor).

– Vi hoppas att Sverige för en gångs skull inte försöker blockera viktiga EU-förslag som berör natur och biologisk mångfald om avskogningsförordningen återigen kommer upp på förhandlingsbordet. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) bör även överväga att omedelbart tala rim och reson med storbankerna. Om bankerna inte visar att de bryr sig om sina kunders framtid genom att hålla sig inom planetens gränser, riskerar de att tappa kunder. Det är inte försvarbart att tjäna kortsiktiga pengar på att sätta vår framtid på spel. Det gäller även statligt förvaltade AP-fonder som berör miljontals svenskar, säger Erika Bjureby.

Faktaruta - de fem storbankerna i Sveriges finansiering av verksamheter som bidrar till naturförstörelse sedan Parisavtalet slöts 2015

Bank

Lån (miljarder kronor)

Investering (miljarder kronor)

Nordea

74 228

31 675

Danske Bank

51 104

7 757

SEB

48 546

6 306

Handelsbanken

4 500

12 257

Swedbank

4 333

11 046

Totalt

182 711

69 041

Mer information

EU-kommissionen ser över de finansiella institutionernas påverkan av skövling av värdefull skog och kan vid behov lägga fram ett nytt, bindande förslag senast i juni 2025.

I rapporten listas Sverige som ett av de största länderna i EU när finansiering av naturförstörelse jämförs mellan samtliga EU:s medlemsländer. I rapportens två olika tabeller, lån och investeringar, kommer Sverige på plats sju respektive plats fyra. I denna ranking är Danske Bank och Nordea inte inkluderade, då de står med under Danmark och Finland. 

De bolag som tar del av finansieringen är exempelvis Arla Foods, Nestlé och Stora Enso, vars verksamheter Greenpeace menar bidrar till att värdefull natur förstörs.

Kontakt vid medieförfrågningar

Christopher Engberg Dahl, kommunikationsansvarig Greenpeace Sverige
christopher.dahl@greenpeace.org
0791421453

Isis Wiedmann, EU Comms Lead, Greenpeace Germany
isis.wiedmann@greenpeace.org
+49 (0) 176 5386 2544

Kontakter

Dokument

Greenpeace är en oberoende organisation som agerar för att förändra attityder och beteenden, skydda och bevara miljön och verka för fred. Det gör vi genom att undersöka, exponera och konfrontera övergrepp mot miljön, naturen och klimatet. Vi gör det genom att få dem som har politisk och ekonomisk makt att skapa förändringar. Och genom att ta fram miljömässigt ansvarsfulla och socialt rättvisa lösningar som ger hopp och kan inspirera människor att ta ansvar för planeten.

Genom kreativa konfrontationer och användningen av fredlig civil olydnad, tar vi oss an de största hoten mot naturen och klimatet och strävar efter att skapa en bättre framtid. När vi agerar gör vi det med insikten om att människor är en del av naturen, med övertygelsen om att en bättre värld är möjlig, och med erfarenheten av att när vi står enade, kan vi verkligen göra skillnad.

Följ Greenpeace

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Greenpeace

Rapport: Gammelskog i Norrbotten avverkas - för att tillverka pappkartonger till e-handeln15.5.2024 05:30:00 CEST | Pressmeddelande

I drygt ett års tid har Greenpeace Sverige granskat det svenska skogsbruket för att få en bild av vilka företag som kan kopplas till förstörelse av värdefulla gammelskogar. Rapporten illustrerar ett systemfel där över hundra företag världen över får sitt material från skogsindustrin som avverkat skyddsvärda skogar, däribland gammelskogar i Norrbotten. Några företag som pekas ut är jättar inom e-handeln, exempelvis Amazon, HelloFresh och Zalando, som är i stort behov av engångsprodukter som pappkartonger för att frakta varor som sålts online. Greenpeace uppmanar nu företagen att ställa krav på sina leverantörer så att mer skog kan skyddas - i brist på politisk handling.

Rapport: Gammelskog i Västerbotten avverkas - för att tillverka pappkartonger till e-handeln15.5.2024 05:30:00 CEST | Pressmeddelande

I drygt ett års tid har Greenpeace Sverige granskat det svenska skogsbruket för att få en bild av vilka företag som kan kopplas till förstörelse av värdefulla gammelskogar. Rapporten illustrerar ett systemfel där över hundra företag världen över får sitt material från skogsindustrin som avverkat skyddsvärda skogar, däribland gammelskogar i Västerbotten. Några företag som pekas ut är jättar inom e-handeln, exempelvis Amazon, HelloFresh och Zalando, som är i stort behov av engångsprodukter som pappkartonger för att frakta varor som sålts online. Greenpeace uppmanar nu företagen att ställa krav på sina leverantörer så att mer skog kan skyddas - i brist på politisk handling.

Rapport: Gammelskog i Värmland avverkas - för att tillverka pappkartonger till e-handeln15.5.2024 05:30:00 CEST | Pressmeddelande

I drygt ett års tid har Greenpeace Sverige granskat det svenska skogsbruket för att få en bild av vilka företag som kan kopplas till förstörelse av värdefulla gammelskogar. Rapporten illustrerar ett systemfel där över hundra företag världen över får sitt material från skogsindustrin som avverkat skyddsvärda skogar, däribland gammelskogar i Värmland. Några företag som pekas ut är jättar inom e-handeln, exempelvis Amazon, HelloFresh och Zalando, som är i stort behov av engångsprodukter som pappkartonger för att frakta varor som sålts online. Greenpeace uppmanar nu företagen att ställa krav på sina leverantörer så att mer skog kan skyddas - i brist på politisk handling.

Rapport: Gammelskog i Gävleborg avverkas - för att tillverka pappkartonger till e-handeln15.5.2024 05:30:00 CEST | Pressmeddelande

I drygt ett års tid har Greenpeace Sverige granskat det svenska skogsbruket för att få en bild av vilka företag som kan kopplas till förstörelse av värdefulla gammelskogar. Rapporten illustrerar ett systemfel där över hundra företag världen över får sitt material från skogsindustrin som avverkat skyddsvärda skogar, däribland gammelskogar i Gävleborg. Några företag som pekas ut är jättar inom e-handeln, exempelvis Amazon, HelloFresh och Zalando, som är i stort behov av engångsprodukter som pappkartonger för att frakta varor som sålts online. Greenpeace uppmanar nu företagen att ställa krav på sina leverantörer så att mer skog kan skyddas - i brist på politisk handling.

Rapport: Gammelskog i Dalarna avverkas - för att tillverka pappkartonger till e-handeln15.5.2024 05:30:00 CEST | Pressmeddelande

I drygt ett års tid har Greenpeace Sverige granskat det svenska skogsbruket för att få en bild av vilka företag som kan kopplas till förstörelse av värdefulla gammelskogar. Rapporten illustrerar ett systemfel där över hundra företag världen över får sitt material från skogsindustrin som avverkat skyddsvärda skogar, däribland gammelskogar i Dalarna. Några företag som pekas ut är jättar inom e-handeln, exempelvis Amazon, HelloFresh och Zalando, som är i stort behov av engångsprodukter som pappkartonger för att frakta varor som sålts online. Greenpeace uppmanar nu företagen att ställa krav på sina leverantörer så att mer skog kan skyddas - i brist på politisk handling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye