Unionen

Unionens nya rapport Arbetsmiljöbarometern 2023: Stressen bland privatanställda tjänstemän minskar alldeles för långsamt

Dela

I dagens Sverige är den arbetsrelaterade pressen och stressen för privatanställda tjänstemän en oroande realitet som inte minskar tillräckligt snabbt. Unionen lanserar idag en ny rapport, Arbetsmiljöbarometern 2023, som fokuserar på att belysa utmaningarna och behoven för en riskfri och god arbetsmiljö för privatanställda tjänstemän.  

Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen
Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen

Arbetsmarknaden ställer allt högre krav på privatanställda tjänstemän. Hård global konkurrens, ökade hållbarhetsambitioner, digitalisering och kompetensbrist driver företag och organisationer till det yttersta. Högre ambitioner från arbetsgivaren och vanligt förekommande utmaningar som hög arbetsbelastning, otydlighet i ansvar och befogenheter leder i sin tur till ännu högre krav på tjänstemännen. Tillsammans skapar de ett ohållbart arbetsliv och oftast är det hjärnan som tar stryk.

— Alla förtjänar en god och riskfri arbetsmiljö, men verkligheten ser ofta annorlunda ut, säger förbundsordförande Peter Hellberg.

Unionens nya rapport Arbetsmiljöbarometern visar att alltför många arbetsplatser saknar ett fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete. Endast 56 procent av arbetsmiljöombuden (motsvarande skyddsombud) rapporterar att systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på deras arbetsplats, vilket är alldeles för lågt. Samtidigt ser vi ett tydligt samband mellan en positiv bedömning av den psykosociala arbetsmiljön och ifall det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

— Arbetsgivare måste ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar och prioritera det dagliga förebyggande arbetet på arbetsplatserna i samverkan med facket. Det är med hjälp av ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet som vi kan minimera risker och brister på arbetsplatsen, säger Peter Hellberg.

Vår tjänstefokuserade ekonomi förskjuter sjukfrånvaron från ryggont till psykiska diagnoser

Försäkringskassans lägesrapport för 2023 visar att sjukfrånvaron orsakad av stress ökade med närmare 30 procent mellan 2019 och 2023 (länka till prm/rapporten). Stressrelaterad psykisk ohälsa är nu den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro. Detta innebär inte bara personligt lidande för individen utan också en betydande samhällskostnad. Psykiatriska diagnoser har nästan dubbelt så långa sjukskrivningsdagar, i snitt 90, vilket är att jämföra med 49 dagar för alla diagnoser.

Att som arbetsgivare ignorera ansvaret och inte aktivt arbeta med arbetsmiljöfrågor riskerar inte bara medarbetarnas hälsa utan även tillväxtpotentialen för företaget, säger Peter Hellberg.

Därför vill Unionen skicka en tydlig signal till arbetsgivare som inte tar sitt ansvar när det kommer till arbetsmiljöarbetet. Att arbeta med arbetsmiljö är inte bara en skyldighet enligt lag och gentemot era anställda. Det är en god investering och kan vara den bäst bevarade affärshemligheten. Alla har rätt till ett hållbart arbetsliv fritt från arbetspress och ohälsosam stress.

Lösningen är att:

  1. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet bedrivs på samtliga arbetsplatser.
  2. Arbetsgivarna tar ansvar och ser till att arbetsbelastningen är hållbar och att arbetet inte leder till sjukdom eller skada.
  3. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan där arbetsmiljöombudens inflytande säkerställs. Arbetsmiljöombudens roll och fackliga koppling är av största vikt för ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla våra arbetsplatser.
  4. Chefer får kunskaper och förutsättningar för att bedriva och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.
  5. Risker och brister i arbetsmiljön alltid förebyggs och åtgärdas.
  6. Arbetsmiljöansvaret även utövas när medarbetare jobbar på distans.
  7. Arbetsmiljöverket får tillräckliga resurser för att stärka inspektionsverksamheten.

Om Arbetsmiljöbarometern

Arbetsmiljöbarometern är en enkätundersökning bland Unionens arbetsmiljöombud (skyddsombud). Den har genomförts sedan 2008 och fyller därmed 15 år i år.

Syftet med Unionens arbetsmiljöbarometer är att upptäcka trender i arbetsmiljön och i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på arbetsplatserna, men också att djupare belysa viktiga och aktuella arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöbarometern undersöker hur arbetsmiljöombuden bedömer sin arbetsplats och det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet. På större företag kan flera arbetsmiljöombud ha fått enkäten, eftersom det är vanligt att större företag består av flera arbetsplatser.

Kontakter

Bilder

Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen
Peter Hellberg, förbundsordförande Unionen
Ladda ned bild

Länkar

Unionen är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar på 88 000 arbetsplatser. Vi är 27 000 förtroendevalda på drygt 15 000 arbetsplatser. Unionen finns för tjänstemän på den privata arbetsmarknaden och du hittar oss i allt från stora internationella koncerner till små familjeföretag, ensamföretag, organisationer och föreningar. Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Unionen press svarar på medias frågor om Unionen. Vi förmedlar kontakter till våra förtroendevalda och experter inom bland annat arbetsmiljö, kompetensutveckling, utmaningar i tjänstemännens arbetsliv, lön och jämställdhet.

Välkommen att kontakta oss!

Följ Unionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Unionen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye