Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet föreslår nya ledamöter

Dela

Klimatpolitiska rådet föreslår idag regeringen att utse Maria Pettersson, professor i rättsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet, och Olof Johansson Stenman, professor i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet, till nya ledamöter i Klimatpolitiska rådet från och med den 1 juli 2024.

De nya ledamöterna föreslås tillträda i samband med att förordnandena för de nuvarande ledamöterna Patrik Söderholm och Annika Nordlund löper ut.

Klimatpolitiska rådet är en del av Sveriges klimatpolitiska ramverk. Rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Som ett led i att stärka rådets oberoende i förhållande till regeringen lämnar rådet, enligt sin instruktion (SFS 2017:1268), förslag på nya ledamöter till regeringen som sedan beslutar i frågan. Förordnandena ges för en bestämd tid, normalt högst sex år i följd för ordföranden och högst tre år i följd för övriga ledamöter. Detta innebär att ledamöterna byts ut med viss regelbundenhet.

Klimatpolitiska rådet ska lämna förslag på ledamöter som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdena klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, samhällsvetenskap och beteendevetenskap samt att en jämn fördelning av kompetens och erfarenhet uppnås. En jämn könsfördelning ska eftersträvas. Myndighetens förslag ska ges in till regeringen senast tre månader innan förordnandena går ut. (Förordning 2019:1308).

Kontakter

Om oss

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan för Sverige in på en onödigt riskfylld väg21.3.2024 12:55:00 CET | Pressmeddelande

Den klimatpolitiska handlingsplanen ger inte svar på hur Sveriges klimatmål ska nås, varken på kort eller lång sikt. Med beslutad politik väntas utsläppen öka under mandatperioden och ansvaret för att nå mål och EU-åtaganden skjuts framåt. Sammantaget leder handlingsplanen in på en onödigt riskfylld väg för Sveriges klimatomställning. Det är huvudbudskapen i årets rapport från Klimatpolitiska rådet som även innehåller rekommendationer till regeringen.

Klimatpolitiska rådet presenterar årets granskning av regeringens klimatpolitik5.3.2024 14:43:59 CET | Pressinbjudan

Årets fokus: Utvärdering av regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Klimatpolitiska rådet bjuder in till lanseringen av den årliga granskningen av regeringens samlade politik med avseende på klimatmålen. Medverkar gör rådets ordförande Åsa Persson, vice ordförande Björn Sandén, rådets övriga ledamöter samt inbjudna experter. Rapporten tas emot av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Handlingsplanen otillräcklig – ytterligare styrmedel behövs för att nå klimatmålen22.12.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Kommande årtionde är kritiskt för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan är otillräcklig för att nå Sveriges klimatmål. Det är tydligt att befintlig politik leder till kraftigt ökade utsläpp i närtid. Det är otydligt hur planen ska leda till att utsläppen minskar så att klimatmålen kan nås. Regeringen behöver snabbt återkomma till riksdagen med konkreta förslag på förstärkta styrmedel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye