Aleris

Aleris går inte in i reviderade Vårdval specialiserad gynekologi i Region Stockholm

Dela

Aleris kommer inte att gå in i det reviderade avtalet Vårdval specialiserad gynekologi i Region Stockholm och säger samtidigt upp två valbara åtaganden i basuppdraget; Uppföljning av patienter som behandlats för gynekologisk cancer och Utredning av cellförändringar. Många vårdgivare i vårdvalet har svårt att få det att gå runt.

Aleris går inte in i reviderade Vårdval specialiserad gynekologi i Region Stockholm
Aleris går inte in i reviderade Vårdval specialiserad gynekologi i Region Stockholm Aleris

Bakgrund till Aleris beslut

Sedan Vårdval specialiserad gynekologi infördes i januari 2012 har det inte skett någon indexreglering av ersättningen. En ersättning som redan från början inom vårdvalet var 30 procent lägre jämfört med Region Stockholms sjukhus DRG-ersättning. 2015 sänkte Region Stockholm ersättningen med ytterligare fem procent. På elva år, 2012 t.o.m. 2023, har Landstingsprisindex ökat med 40 procent vilket innebär att ersättningen nu släpar efter med 70 procent.

Valet 2022 innebar ett maktskifte i Region Stockholm. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ihop med Centerpartiet, sätter riktningen för utvecklingen av regionens hälso- och sjukvård. Att Socialdemokraterna ville se förändringar framgick tydligt under 2022 års valrörelse. I juni 2023, nästan ett år efter valet, kom omställningsplanen i hälso- och sjukvårdsnämnden. Man har fattat beslut om en omfattande revidering och nedläggningar av 13 vårdval. Ytterligare åtta vårdval ska utredas vidare och revideras. Ett av dessa är Vårdval specialiserad gynekologi.

Vi menar att revideringen av Vårdval specialiserad gynekologi röstades igenom av styret utan större hänsyn till den goda samverkan och dialogen som varit mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och vårdgivarna. I ansvarsfullt genomförda reformer utreds risker noga och effekter analyseras.

Istället har läkare, sjuksköterskor och patienter anklagats för ”överkonsumtion” av vårdbesök, operationer och behandlingar och ska bort, enligt styret.

Under perioden 2016–2023 ökade antal besök med cirka 8 procent inom Vårdval specialiserad gynekologi. Antalet besök per kvinna är relativt oförändrat under perioden. Ökningen beror delvis på utflytt av gynekologisk vård som inte behöver akutsjukhusets resurser och att befolkningsmängden under samma period har ökat med cirka 8 procent. 

Med anledning av ovanstående kan Aleris inte se att det inte skulle vara motiverat att indexjustera vårdval specialiserad gynekologi. Under arbetet med revideringen har vårdgivarna framfört att dagens ersättning inte ger kostnadstäckning. Ur ett patientsäkerhetsperspektiv riskerar detta få konsekvenser för patienterna. Inom Aleris berörs 50 000 patientbesök.

Styret i Region Stockholm har tagit emot av Regeringen över 1,25 miljarder kronor i ytterligare ekonomiskt stöd för att motverka att patienter drabbas. Använd delar av stödet för att så kallat värdesäkra Vårdval specialiserad gynekologi. Något som hade skapat en mer förutsägbar finansiering och därmed skapat långsiktiga planeringsförutsättningar för kvinnosjukvården i Region Stockholm på ett effektivt sätt.

Besluten i omställningsplanen har redan börjat få konsekvenser för Stockholms 2,5 miljoner invånare. Flera vårdgivare har tvingats säga upp sina avtal när vårdval ska läggas ned. Idéburna verksamheter har gått i konkurs. Konsekvenserna som redan nu drabbar patienterna väcker mycket oro och osäkerhet. Här fattar regionstyret ett beslut som får stor påverkan på stockholmarna – utan att reflektera över konsekvenserna.

Nu tas fungerande sjukvård bort ifrån regionens invånare. Patienter med läkarbedömda gynekologiska besvär är några av de som framöver inte kan räkna med dagens tillgängliga vård.

Aleris har inlett en dialog med Region Stockholm för att lösa den akuta situationen inom Vårdval specialiserad gynekologi och diskutera möjligheter på lång sikt. Vi välkomnar en fördjupad diskussion för att nå en lösning av situationen, men dras ärendet i långbänk riskerar lösningen att komma försent. Ett pris kvinnorna i Region Stockholm får betala.

Kontakter

Pressjour

Aleris presstjänst nås dygnet runt på +46 (0)730 – 38 38 20 (ej sms). Du kan även kontakta oss på press@aleris.se.

Följ Aleris

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aleris

Effekterna av resursbristen inom den avancerade sjukvården i hemmet i Region Stockholm10.5.2024 09:04:27 CEST | Nyheter

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är en viktig vårdform för Region Stockholm och patienter med komplexa medicinska behov. Denna vårdform möjliggör för patienter att få adekvat och specialiserad vård i hemmet, vilket inte bara främjar deras hälsa och välbefinnande, utan även minskar trycket på sjukhusets vårdplatser. Vården ges också till en betydligt lägre kostnad än en sjukhusvistelse.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye