Transportstyrelsen

Vägledning förenklar för laddplatser vid flerbostadshus

Dela

Den lagstiftning vi har är tillräcklig för att kommunerna ska kunna anordna laddplatser på allmän platsmark. Det framkommer i det uppdrag som i dag presenteras för regeringen:
– Vi ger i rapporten vägledning som stöd till kommunerna om hur lagstiftningen bör tolkas när de ska fatta beslut om laddplatser, säger Lars Carlsson, utredare vid Transportstyrelsen.

Närbild på bil som laddas med el.
Elfordon laddas i huvudsak i nära anslutning till bostaden. Bild: Adobe Stock

I juni 2023 fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att genomföra en översyn av de regelverk som är viktiga för att kunna skapa laddplatser på allmän platsmark (det vill säga en gata, en park eller ett annat område som enligt detaljplanen ska användas gemensamt). Syftet med översynen var att förenkla reglerna och påskynda elektrifieringen av vägtransporter.

Det finns i dag en osäkerhet hos kommunerna om hur reglerna ska tolkas. Till exempel om laddplatser får anläggas på allmän platsmark, då den ska vara till för gemensamma ändamål, och om det krävs polistillstånd eller inte för att sätta upp laddstolpar på offentlig plats.

Transportstyrelsen föreslår inga ändringar av regelverken, utan redogör i stället för hur de olika frågorna bör bedömas. Den här vägledningen ska bidra till ökad förståelse om vad som gäller och underlätta vid beslut om laddplatser  på allmän platsmark:

– Bedömningarna i översynen bidrar till att undanröja osäkerheter om hur reglerna ska tolkas och kommer att förenkla beslutsfattandet vid anordnande av laddplatser inne i städerna, säger Lars Carlsson.

"Fordon som står uppställt på en laddplats är ett parkerat fordon"

Kommuner har också tyckt att trafikregelverket kring laddplatser är otydligt, bland annat om uppställning på laddplatser kan tidsbegränsas och avgiftsbeläggas eller inte.

– Ett fordon som står uppställt på en laddplats är ett parkerat fordon. Enligt gällande regelverk går det då att bestämma om tidsbegränsning, avgiftsplikt eller andra villkor för parkering på laddplatsen, säger Lars Carlsson.

I Sverige bor cirka 4,5 miljoner i lägenhet. Elfordon laddas i huvudsak i nära anslutning till bostaden. Genom att klargöra regelverket för laddplatser på allmän platsmark kan fler – även hushåll i flerbostadshus – ges tillgång till laddning nära hemmet.

– Det underlättar för fler att välja eldrift och därmed påskyndas elektrifieringen, i förlängningen bidrar detta till att vi kan uppnå nationella klimat- och miljömål, säger Lars Carlsson.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye