Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Grönblå Samverkan: Mer pengar till att korta vårdköer

Dela

Idag har regionfullmäktige beslutat i enlighet med förslag från GrönBlå Samverkan, att omfördela 150 miljoner kronor av sektorsbidraget på 990 miljoner kronor till Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för ytterligare tillgänglighetsinsatser inom vården. 

Västra Götalandsregionens (VGR) största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Regionens sjukhus har under längre tid haft problem med dålig tillgänglighet och långa köer, trots att betydande ekonomiska resurser har tillförts under flera år. Målsättningen är en köfri vård där varje patient får rätt vård i rätt tid.  
 
-För att minska köerna till specialiserad vård är vår bedömning att mer vårdproduktion behöver upphandlas av fristående aktörer. Alla insatser behövs, och om antalet utförare i vården ökar, kan väntetiderna för besök och behandlingar kortas, till gagn för patienterna. Ingen patient ska behöva vänta onödigt länge på den vård de behöver. Medan Socialdemokraterna tar fram handlingsplaner för att korta köerna agerar vi direkt genom att satsa resurser på kökortning, säger Lars Holmin (M), regionstyrelsens vice ordförande.  
 
- Vårdköerna är idag alldeles för långa. Dessa medel omfördelar vi för patienternas skull. Ingen ska behöva lida i vårdköer. Fristående aktörer är en tillgång för regionen. Ideologiska låsningar ska inte stå i vägen för ett effektivt kökortningsarbete, säger Stefan Svensson (KD), regionråd. 
 
- Vi måste agera nu för att snabbare erbjuda vård till fler. Vårdköerna måste kortas. Västra Götalands sjukvård upprätthåller hög kvalitet och regionens sjukhus gör ett fantastiskt arbete, men inom vissa områden där vi ser långa köer behöver vi stötta upp och upphandla mer vård. Vi kan inte begränsa alternativen för patienter som väntar på hjälp, säger Cecilia Andersson (C), regionråd. 
 
- Människor som väntar för länge på vård blir snabbt mycket sämre. När tusentals patienter väntar på bedömning eller en operation behöver vi göra något åt det. Att minska köerna och öka tillgängligheten är den enskilt viktigaste frågan just nu. Därför är det välkommet att regionfullmäktige nu har beslutat att upphandla vård för att minska köerna. Beklagligt att Socialdemokraterna försökte stoppa förslaget, säger Pär Lundqvist (L), regionråd. 

För mer information kontakta:  

Lars Holmin (M), Regionstyrelsens vice ordförande 

070 562 62 79 

Stefan Svensson (KD), regionråd  
076-496 27 75 

Cecilia Andersson (C), regionråd 
070-862 11 46 

Pär Lundqvist (L), regionråd  
0702-405768 

Kontakter

Dokument

Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Detta är Moderaterna i Västra Götalandsregionen pressrum. Vi är en del av den politiska oppositionen i Västra Götalandsregionen där Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har en samverkan under namnet GrönBlå Samverkan men ändå bedriver oppositionspolitik som enskilda partier. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Följ Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Grönblå Samverkan presenterar en satsning om 500 miljoner kronor för att korta vårdköerna inom sjukvården14.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna tilldelar i sina respektive budgetar för 2025 en engångssumma på 500 miljoner kronor till den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att upphandla vårdkapacitet. Syftet är att förbättra tillgängligheten, korta köerna och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Västra Götalandsregionens största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Även om betydande resurser har tillförts har inte regionens sjukhus levererat tillräckligt mycket vård. Våra egna sjukhus spelar en central roll, men när tusentals patienter har väntat för länge på vård behöver vi överväga fler lösningar.

Budgetnyhet: Moderaterna presenterar en trygghetssatsning om 450 miljoner kronor för att stärka ambulanssjukvården från 202511.4.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna prioriterar kärnverksamheten och akutsjukvården som utgör ryggraden i hälso- och sjukvårdssystemet. När olyckor inträffar eller akuta medicinska tillstånd uppstår, är det ambulanssjukvården som utgör den första linjen av livräddande insatser. Snabb och effektiv ambulanssjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde patienten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye