Europaparlamentet

Tillbörlig aktsamhet: EU antar nya människorätts- och miljöregler för företag

Dela

På onsdagen gav Europaparlamentet grönt ljus för nya regler om att företag måste minska sin negativa inverkan på mänskliga rättigheter och miljön.

  • Gäller företag och moderbolag i och utanför EU med över 450 miljoner euro i omsättning
  • Företagen måste ha omställningsplaner i linje med Parisavtalet
  • Företagen kan tvingas till skadestånd och dömas till böter för överträdelser

Europaparlamentet godkände med 374 röster för, 235 mot och 19 nedlagda röster det nya direktivet om tillbörlig aktsamhet som man kommit överens om med ministerrådet. Företagen måste nu tillsammans med sina partner i både tidigare och senare led, alltså inom leverans, produktion och distribution, avlägsna eller mildra den negativa inverkan de har på de mänskliga rättigheterna och miljön. Det kan gälla allt från slaveri, barnarbete och utnyttjande av arbetskraft till förlust av biologisk mångfald, förorening och förstörelse av naturarvet.

Ett riskbaserat tillvägagångssätt och omställningsplaner

Reglerna ska gälla företag och moderbolag i EU med över 1 000 anställda och en global omsättning på över 450 miljoner euro. De ska också gälla företag som har ingått franchise- eller licensavtal i EU som säkerställer en gemensam identitet och med en omsättning som överstiger 80 miljoner euro där minst 22,5 miljoner euro kommer från royaltyer. Icke-EU-baserade företag, moderbolag och företag utanför EU som har ingått franchise- eller licensavtal i EU som når samma tröskelvärden för omsättning i unionen kommer också att omfattas. Företagen ska låta hela sin verksamhet genomsyras av så kallad tillbörlig aktsamhet. Den ska synas i deras investeringar och avkrävas affärspartner i avtalsgarantier. Företagen ska förbättra sina affärsplaner och stödja små och medelstora affärspartner så att de uppfyller de nya kraven. Företagen måste också anta omställningsplaner för att göra sin affärsmodell förenlig med Parisavtalets globala uppvärmningsgräns på 1,5 °C.

Böter och ersättning till offren

Det blir EU-ländernas uppgift att förse företagen med detaljerade upplysningar på webben om hur de ska tillämpa tillbörlig aktsamhet. Det ska ske via praktiska webbportaler med vägledning från EU-kommissionen. De ska också inrätta eller utse en tillsynsmyndighet som ska utreda och utdöma påföljder för företag som inte följer reglerna. Här kan det handla om att hängas ut och att böta upp till fem procent av företagens globala nettoomsättning. EU-kommissionen ska inrätta ett nätverk för tillsynsmyndigheterna och stödja samarbetet och utbytet av bästa praxis dem emellan. Om företagen brister i tillbörlig aktsamhet blir de ansvariga för de skador de orsakat och måste fullt ut betala ut skadestånd till offren.

Citat

Efter omröstningen sa huvudföredraganden Lara Wolters (S&D, Nederländerna) såhär: ”Dagens omröstning är en milstolpe för ansvarsfullt företagande och ett stort steg mot att få ett slut på oansvariga företags exploatering av människor och planeten. Denna lag är en hårt tillkämpad kompromiss och resultatet av många år av tuffa förhandlingar. Jag är stolt över vad vi har uppnått tillsammans med våra progressiva allierade. Under parlamentets nästa mandatperiod kommer vi inte bara att kämpa för ett snabbt genomförande, utan också för att göra Europas ekonomi ännu mer hållbar.”

Nästa steg

Direktivet ska nu formellt godkännas av rådet och signeras innan det offentliggörs i EU:s officiella tidning. Det träder i kraft 20 dagar därefter. Sedan har EU-länderna två år på sig att införliva det i sin nationella lagstiftning.

De nya reglerna (utom skyldigheterna att informera) ska börja tillämpas gradvis för EU-företag (och företag utanför EU som når samma tröskelvärden för omsättning i EU):

  • Från 2027 ska de gälla för företag med över 5 000 anställda och en global omsättning på över 1,500 miljoner euro.
  • Från 2028 för företag med över 3 000 anställda och en global omsättning på över 900 miljoner euro.
  • Från 2029 för alla andra företag som berörs av direktivet – inklusive de med över 1 000 anställda och en global omsättning på över 450 miljoner euro.

Bakgrund

Parlamentet har upprepade gånger krävt större företagsansvar och obligatorisk lagstiftning om tillbörlig aktsamhet. Kommissionens förslag lades fram den 23 februari 2022 och kompletterar nuvarande och kommande förordningar om bland annat avskogningkonfliktmineraler och förbud mot produkter som tillverkats med tvångsarbete.

Genom att anta denna lagstiftning svarar Europaparlamentet på medborgarnas förväntningar när det gäller hållbar konsumtion, vilket återges i förslag 5(13) i slutsatserna från konferensen om Europas framtid. Lagen omfattar också förslag 19(2) och 19(3) om en förstärkning av handelns etiska dimension och förslag 11(1) och 11(8) om EU:s modell för hållbar tillväxt.

Mer information

Kontakter

Om oss

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye