Europaparlamentet

Parlamentet antar direktivet om plattformsarbete

Dela

På onsdagen godkände ledamöterna nya regler som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbetare.

  • Nya regler för att korrigera falskt egenföretagande
  • Arbetstagare kan inte avskedas baserat på ett beslut som fattats av en algoritm
  • Plattformar förbjuds att behandla vissa typer av personuppgifter

De nya reglerna, som Europaparlamentet och rådet enades om i februari och som antogs med 554 röster för, 56 röster emot och 24 nedlagda röster, syftar till att säkerställa att plattformsarbetares anställningsstatus klassificeras på ett korrekt sätt och att falskt egenföretagande korrigeras. De reglerar också, för första gången någonsin i EU, användningen av algoritmer på arbetsplatsen.

Anställningsförhållande

Den nya lagen inför en rättslig presumtion om ett anställningsförhållande (i motsats till egenföretagande) som utlöses när omständigheter som tyder på kontroll och ledning föreligger. Dessa omständigheter kommer att fastställas i enlighet med nationell lagstiftning och kollektivavtal, samt med hänsyn till EU:s rättspraxis.

Direktivet kräver att EU-länderna fastställer en rättslig presumtion om anställning på nationell nivå som kan motbevisas. Syftet är att korrigera maktobalansen mellan den digitala plattformen och personen som utför plattformsarbetet. Det är upp till den digitala plattformen att bevisa att det inte finns något anställningsförhållande.

Nya regler om algoritmisk hantering

De nya reglerna säkerställer att en person som utför plattformsarbete inte kan sägas upp eller avskedas baserat på ett beslut som fattas av en algoritm eller ett automatiserat system för beslutsfattande. Istället måste digitala arbetsplattformar säkerställa mänsklig tillsyn över viktiga beslut som direkt påverkar de personer som utför plattformsarbete.

Transparens och dataskydd

Direktivet inför regler som skyddar plattformsarbetarnas personuppgifter på ett bättre sätt. Digitala arbetsplattformar ska förbjudas från att behandla vissa typer av personuppgifter, såsom uppgifter om någons känslomässiga eller psykologiska tillstånd och personliga övertygelser.

Citat

Föredragande Elisabetta Gualmini (S&D, Italien), sa: ”Med detta direktiv kommer nästan 40 miljoner plattformsarbetare i EU att ha tillgång till rättvisa arbetsvillkor. Denna historiska överenskommelse kommer att ge dem värdighet, skydd och rättigheter. Den kommer att korrigera falskt egenföretagande och förhindra illojal konkurrens, skydda äkta egenföretagande och införa banbrytande regler om algoritmhantering. Detta kommer att bli ett riktmärke på global nivå. Jag är stolt över att säga detta: Europa skyddar sina arbetstagare, sin sociala modell och sin ekonomi.”

Nästa steg

Den överenskomna texten måste nu också antas formellt av rådet. Efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning kommer medlemsländerna att ha två år på sig att införliva bestämmelserna i sin nationella lagstiftning.

Bakgrund

EU-kommissionens analys från 2021 visade att det finns mer än 500 aktiva digitala arbetsplattformar och att sektorn sysselsätter mer än 28 miljoner människor - en siffra som förväntas öka till 43 miljoner år 2025. Digitala arbetsplattformar finns i en rad olika ekonomiska sektorer, antingen ”på plats”, till exempel förare inom färdtjänst och matleveranser, eller online med tjänster som datakodning och översättning.

Medan de flesta plattformsarbetare formellt är egenföretagare kan cirka 5,5 miljoner människor felaktigt vara klassificerade som egenföretagare.

Genom att anta denna lagstiftning svarar Europaparlamentet på medborgarnas förväntningar på inkluderande arbetsmarknader och digital innovation för att stärka den sociala och hållbara ekonomin, vilket uttrycks i förslag 13, 13(5) och 35(1)(3) i slutsatserna från konferensen om Europas framtid.

Mer information

Kontakter

Om oss

Europaparlamentet är EU:s enda direktvalda institution och stiftar EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentets presstjänst levererar fullständig och opartisk information till media och svarar på pressfrågor om Europaparlamentets dagliga verksamhet samt hjälper Europaparlamentariker i deras kommunikationsverksamhet.

Följ Europaparlamentet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Europaparlamentet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye