Sveriges läkarförbund

Nära var fjärde läkare överväger lämna yrket

Dela

En majoritet av läkarna är oroliga för att besparingarna kommer att ha negativ inverkan på möjligheterna att behålla och rekrytera personal. Nära en av fyra uppger att de överväger att lämna yrket, och en nästan dubbelt så hög andel funderar på att gå ner i arbetstid. Det visar nya siffror från Läkarförbundet.

– Nära sju av tio läkare är oroliga för att nedskärningarna kommer att ha negativ inverkan på möjligheterna att rekrytera och behålla personal. Kompetensförsörjningen är en ödesfråga för vården, därför krävs nu att staten tar ett större ansvar för styrningen, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet.

En ny medlemsundersökning från Läkarförbundet visar nära var fjärde, 23 procent, av läkarna har övervägt att lämna yrket under det senaste året på grund av arbetsbelastningen. Fyra av tio har funderat på att gå ner i arbetstid. Siffrorna ska ses i ljuset av att drygt åtta av tio tror att besparingarna kommer att innebära att deras arbetsbelastning nu ökar.  

Nära sju av tio, 69 procent, är också oroliga för att för att besparingarna på den egna arbetsplatsen kommer att ha negativ inverkan på möjligheterna att rekrytera och behålla personal. Kompetensförsörjningen är idag en stor utmaning i många regioner. Det råder brist på specialistläkare samtidigt som flera regioner inför anställningsstopp och varslar personal.

– Behovet av en mer långsiktig styrning av sjukvården är akut. Inte minst när det handlar om kompetensförsörjningen, som är en nyckel för att utveckla svensk sjukvård. Vi vill att staten tar ett större ansvar för att säkerställa att det finns personal i vården, säger Sofia Rydgren Stale. 

Om undersökningen
Enkäten skickades ut i två omgångar veckorna 9 och 10. Sammanlagt fick 5 002 personer enkäten och av dem svarade 2 018. Det ger en svarsfrekvens på 40%. Resultaten är sedan viktade på kön och ålder för att svaren ska vara representativa för de yrkesverksamma medlemmarna. Läkarförbundet har drygt 58 000 medlemmar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om oss

Sveriges läkarförbund är läkarnas professions- och fackförbund med över 58 000 medlemmar. Läkarförbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen och verka för en god och värdig anda inom läkarkåren. Förbundets uppgift är också att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt arbeta för en ändamålsenlig utveckling av hälso- och sjukvården.

Följ Sveriges läkarförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges läkarförbund

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye