Statens veterinärmedicinska anstalt

Prover från sjuka rådjur efterlyses

Dela

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, driver ett forskningsprojekt för att ta reda på om rådjur kan sprida parasiten kryptosporidier till människor via grönsaker. I ett första led undersöker SVA om rådjur med diarré har drabbats av kryptosporidier som de kan sprida vidare.

Rådjur i trädgård.
Den som ser ett rådjur som har lös avföring kan bidra till kartläggning av parasiter genom att rapportera till SVA. Genrebild iStock.

Ibland ses återkommande utbrott av kryptosporidios hos människa och dessa kopplas ofta till livsmedel, så som sallad eller grönkål. Även om ett misstänkt livsmedel ofta kan identifieras så är det inte alltid källan till själva smittan kan hittas. Rådjur vistas ofta i grönsaksodlingar och därför är det av intresse att utreda om rådjuren kan vara en möjlig smittkälla.

Förekomsten av kryptosporidier hos svenska rådjur är i dagsläget okänd. I projektet vill SVA dels undersöka om parasiten är vanligt förekommande hos rådjur, dels undersöka om rådjur med diarré har parasiten. Slutligen undersöks också om de arter av parasiten som rådjuren bär på är sådana som kan infektera människor.

– Projektet startade förra året och vi är mycket glada över alla som hjälpt oss hittills med prover. Under 2023 fick vi in 25 träckprover från rådjur med diarré, dessa är nu analyserade. Vi fick också in 11 hela självdöda rådjur som vi kunnat obducera och ta prover från. Av de 36 djuren visar analyserna att hela 22 procent var positiva för kryptosporidier. Nu väntar vi på analyserna för artbestämning så vi kan se om alla drabbats av samma eller olika arter av kryptosporidier, och om det är arter som smittar till människor, säger Ellinor Spörndly-Nees, biträdande statsveterinär på SVA.

Fler prover behövs

Studien pågår hela 2024 och SVA vill ha hjälp att samla in fler prover från rådjur med diarré.

– Det är ju inte varje dag vi springer på rådjur som bajsar, speciellt inte ett som också har lös avföring. Därför är det så viktigt att de som gör det rapporterar till oss. Så om du ser ett rådjur med lös avföring, försök samla in ett prov från avföringen. Det är bara med allmänhetens hjälp vi kan spåra parasiten hos rådjuren och få en bild av läget. Men följ instruktionen, avföring från sjuka djur kan annars smitta dig. Vi är ytterligt tacksamma för alla som bemödar sig med att skicka in prover, de gör verkligen en insats för forskningen, säger Emelie Pettersson, biträdande statsveterinär som leder studien på SVA.

Använd Rapporteravilt

Gå in på rapporteravilt.sva.se och rapportera ditt fynd. SVA kommer kontakta dig och skicka provtagnings- och transportmaterial för säker transport till SVA. När provet samlas in, se till att ha god handhygien. Använd handskar eller dubbla plastpåsar på händerna och tvätta händerna noggrant efteråt så du inte riskerar att smittas. Det gör inget att avföringen ligger kvar några dagar medan materialet är på väg, kryptosporidier överlever länge. 

Luriga kryptosporidier

Forskningsprojektet undersöker om kryptosporidier kan vara en av orsakerna till att rådjur får tarminflammation och diarré. Kryptosporidier (Cryptosporidium spp.) är encelliga parasiter som infekterar tarmslemhinnan och kan orsaka bland annat diarré. Kryptosporidier kan infektera många djurslag, även människa. Hos människor kan parasiten orsaka olika grad av sjukdom, allt från lindriga symtom till kraftiga diarréer och buksmärta. Hos en del ses inga symtom alls. Likaså är det hos djur där en infektion kan ge kraftiga diarréer hos framför allt unga djur, men det är inte ovanligt att djur är infekterade utan att några symtom ses alls.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Rådjur i trädgård.
Den som ser ett rådjur som har lös avföring kan bidra till kartläggning av parasiter genom att rapportera till SVA. Genrebild iStock.
Ladda ned bild
Porträtt av Ellinor Spörndly-Nees
Ellinor Spörndly-Nees, biträdande statsveterinär. Bild: Göran Ekeberg/AddLight
Ladda ned bild
Emelie Pettersson, biträdande statsveterinär. Bild: Göran Ekeberg/AddLight
Emelie Pettersson, biträdande statsveterinär. Bild: Göran Ekeberg/AddLight
Ladda ned bild

Länkar

Friska djur – trygga människor. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag. SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning. www.sva.se - http://www.sva.se

Följ Statens veterinärmedicinska anstalt

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Statens veterinärmedicinska anstalt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye