Region Norrbotten

Ärenden på regionstyrelsens möte 14 maj

Dela

Regionstyrelsen behandlar ett 20-tal punkter på sitt kommande sammanträde. Här är en sammanfattning av de ärenden som tas upp.

Remissvar kring arbetskraftsinvandring

Region Norrbotten har blivit ombedd att lämna svar på remissen Nya regler för arbetskraftsinvandring m.m. (SOU 2024:15), Ju2024/00372. Utredningens uppdrag och övergripande målsättning har varit att skärpa kraven för arbetskraftsinvandring samt att främja invandring av högkvalificerad arbetskraft. Region Norrbotten har tagit del av betänkandet och ställer sig i huvudsak negativ till de föreslagna förändringarna. De skulle leda till problem både inom vården och för regionens företag. Även den gröna omställningen skulle påverkas negativt.

Dessutom behöver det göras en grundlig analys ur av jämlikhets-, jämställdhets och barnrättsperspektiv samt en analys av redan genomförda förslag från beredningen innan eventuellt genomförande av förslagen i utredningen kan ske.

Remissvar kring verksamhetsförlags utbildning

Även för Utvecklat samarbete för verksamhetsförlagd utbildning långsiktiga åtgärder för sjuksköterskeprogrammen (SOU 2024:9), U2024/00226 har Region Norrbotten blivit ombedda att lämna ett remissvar.

Utredningens uppdrag har varit att på kort och lång sikt öka tillgången till platser där studenter i sjuksköterskeutbildningen kan genomföra verksamhetsförlagd utbildning, vilket ska tillgodose behovet av fler utbildningsplatser. De föreslagna åtgärderna ska stärka de långsiktiga förutsättningarna för att bedriva sjuksköterskeutbildning av god kvalitet och lägga grunden för en hållbar kompetensförsörjning.

Region Norrbotten stödjer utredningens förslag på åtgärder, med vissa kompletterande kommentarer och synpunkter. Särskilt vill regionen poängtera att staten behöver tillskjuta medel för att förstärka de så kallade merkostnadsbidragen som lärosätena kan erbjuda sina studenter, eller göra det möjligt att få tillfälligt förstärkta studiebidrag för studenter som läser den typen av utbildning som kräver genomförande av verksamhetsförlagd utbildning på annan ort.

Transparensutredning för Folktandvården

I transparensredovisningen sammanställs det totala resultatet för folktandvårdens konkurrensutsatta respektive konkurrensskyddade verksamhet. Den här redovisningen görs varje år och bedömningen för 2023 är att Region Norrbottens Folktandvård inte är konkurrensbegränsad.

Den konkurrensutsatta verksamheten har ett resultat på nästan -21 miljoner kronor. Folktandvården har stora problem med bemanning och ytterligare åtgärder krävs för att komma till rätta med situationen. Insatser för att behålla och rekrytera medarbetare måste fortsätta att intensifieras.

Namnändringar

Länspensionärsrådet och tillgänglighetsrådet föreslås byta namn till regionala pensionärsrådet och regionala tillgänglighetsrådet. De nya namnen överensstämmer med hur övriga råd i Sverige heter och framhäver att frågorna för de två råden är just regionala.

Kontakter

Länkar

Om Region Norrbotten

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 7 000 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye