Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Grönblå Samverkan presenterar en satsning om 500 miljoner kronor för att korta vårdköerna inom sjukvården

Dela

Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna tilldelar i sina respektive budgetar för 2025 en engångssumma på 500 miljoner kronor till den Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden för att upphandla vårdkapacitet. Syftet är att förbättra tillgängligheten, korta köerna och öka måluppfyllelsen för vårdgarantin. Västra Götalandsregionens största utmaning handlar om att komma till rätta med vårdköerna. Även om betydande resurser har tillförts har inte regionens sjukhus levererat tillräckligt mycket vård. Våra egna sjukhus spelar en central roll, men när tusentals patienter har väntat för länge på vård behöver vi överväga fler lösningar.

  • Det är ett politiskt ansvar att se till att vårdgarantin börjar fungera på riktigt för alla dem som väntar på vård. Vårt mål är tydligt: invånare ska få rätt vård i tid. Och för att patienterna ska få den vård de behöver, snabbt och tryggt, måste alla som kan, få möjlighet att bidra i arbetet. Patienternas rätt till vård i tid får inte tillåtas begränsas av ideologiska skygglappar. Samarbetet med externa utförare är avgörande för att förbättra tillgänglighet och måluppfyllelse för vårdgarantin, säger Lars Holmin (M), regionstyrelsens vice ordförande. 

  • Att enbart förlita sig på regionens verksamheter är en återvägsgränd. För att på allvar kapa köerna måste regionen upphandla extern vård i mycket högre grad. Detta är det effektivaste sättet att drastiskt korta väntetidederna. Sjukvården är till för patienterna och idag tvingas de vänta orimligt länge. Patienter förtjänar betydligt bättre än vad regionen förmår att leverera idag. säger Stefan Svensson (KD), regionråd. 
     

  • Köerna inom gynekologin sträcker sig långt bortom vad som är acceptabelt och det är bara ett av många vårdområden där människor i Västra Götaland väntar alldeles för länge. Att vänta på behandling och operation innebär stor oro och påfrestning för patienten. Livet tvingas in i ett pausläge. Patienter måste få tillgång till bästa möjliga vård, oavsett om den är privat eller offentligt driven. Ingen ska behöva vänta i onödan, säger Cecilia Andersson (C), regionråd.  
     

  • Vårdköerna i Västra Götaland fortsätter att växa och tusentals patienter har väntat längre än den lagstadgade garantin. Den rödgröna ledningen har i praktiken satt vårdgarantin ur spel. Därför genomför vi nu en riktad budgetsatsning på en halv miljard kronor för att upphandla vård från privata utförare som har kapacitet att ta emot fler patienter. Ingen patient ska behöva vänta för länge på en bedömning eller operation. Att korta köer till vården är den enskilt viktigaste frågan just nu, säger Pär Lundqvist (L), regionråd. 

En jämförande studie, som Sirona har gjort på Vårdföretagarnas uppdrag, visar att om regionerna skulle använda privata vårdgivares fulla kapacitet skulle de dessutom få mer vård för pengarna än om operationerna görs på regionernas egna sjukhus. När det gäller höftproteser kan uppemot 50 % fler patienter få operation hos privata vårdgivare för samma kostnad. När det gäller grå starr handlar det om ännu fler patienter. 

SKR:s “Väntetider i vården” visar att VGR på flera områden inom den specialiserade vården dras med långa köer till såväl första besök som till operation eller annan insats. Enligt den senaste statistiken, klarar regionen inte vårdgarantin varken för första besök eller operation per mars 2024. Marssiffrorna för VGR visar att 35 procent av patienterna väntat mer än 90 dagar på första besök, och 40 procent mer än 90 dagar på operation. Måluppfyllelsen för första besök till vårdgarantin är sämre än samma period föregående år och det är nästan 4000 patienter fler som väntar över vårdgarantins yttersta gräns, vilket motsvarar en försämring på 4 procentenheter. Vårdgarantin för operation har fortsatt en försämrad måluppfyllelse med 4 procentenheter sett mot vårdgarantin jämfört med samma period föregående år. Knappt varannan patient väntar mer än vårdgarantins yttersta gräns på en operation/åtgärd i VGR. Det är en ökning med 1775 personer jämfört med samma period föregående år. 

Kontakter

Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Detta är Moderaterna i Västra Götalandsregionen pressrum. Vi är en del av den politiska oppositionen i Västra Götalandsregionen där Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna har en samverkan under namnet GrönBlå Samverkan men ändå bedriver oppositionspolitik som enskilda partier. Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland.

Följ Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moderaterna i Västra Götalandsregionen

Moderaterna presenterar en budget med fokus på kärnverksamhet för Västra Götalandsregionen 202531.5.2024 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna presenterar en budget för 2025 som präglas av satsningar på kärnverksamheten, med särskilt fokus på ambulanssjukvården, kortare vårdköer och stärkt tillgänglighet. Dessa satsningar ska säkerställa att invånarna får tillgång till högkvalitativ vård när de behöver det, säger Lars Holmin (M) gruppledare och regionstyrelsens vice ordförande.

Budgetnyhet: Moderaterna presenterar en trygghetssatsning om 450 miljoner kronor för att stärka ambulanssjukvården från 202511.4.2024 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Moderaterna prioriterar kärnverksamheten och akutsjukvården som utgör ryggraden i hälso- och sjukvårdssystemet. När olyckor inträffar eller akuta medicinska tillstånd uppstår, är det ambulanssjukvården som utgör den första linjen av livräddande insatser. Snabb och effektiv ambulanssjukvård kan vara skillnaden mellan liv och död för den enskilde patienten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye