Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Grön omställning kräver ny mineralstrategi

Dela

Sverige behöver en ny mineralstrategi för att hantera den ökade utvinning av metaller och mineral som omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle innebär. Strategin behöver ta de ökade behoven som utgångspunkt och hantera de mål- och intressekonflikter som dessa medför. Inte minst behöver samhällen med gruvverksamhet kompenseras bättre än idag. Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en ny rapport.

Tillståndsprocesser för utvinning av metaller och mineral kritiseras ofta i debatten för att ta för lång tid och vara komplicerade. IVA anser att perspektivet behöver vidgas.
Tillståndsprocesser för utvinning av metaller och mineral kritiseras ofta i debatten för att ta för lång tid och vara komplicerade. IVA anser att perspektivet behöver vidgas.

– Arbetet som just inletts inom Regeringskansliet behöver resultera i en tydlig, ambitiös och långsiktig mineralstrategi. En sådan är nödvändig för att Sverige fullt ut ska kunna ta sitt ansvar och bidra till att säkra försörjningen av kritiska metaller och mineral inom EU. Strategin måste också ge effektivare tillståndsprocesser och innehålla åtgärder för att öka lokalsamhällets acceptans för gruvbrytning, säger Gert Nilson, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen.

Mineralstrategi för en ny verklighet

Trots att Sverige är en ledande gruvnation i Europa som står mitt i diskussionen om ökad utvinning av metaller och mineral saknar vi fortfarande en aktuell mineralstrategi. Andra stora gruvnationer som Australien och Kanada har redan tagit fram nya strategier som täcker in en rad olika politikområden. I Sveriges strategiarbete kommer EU-direktivet Critical Raw Materials Act (CRMA) vara ett ramverk. Det nya EU-direktivet syftar till att säkra tillgången på kritiska råmaterial. En utmaning för Sverige är vilken aktiv roll vi väljer i EU-arbetet och hur vi väljer att prioritera en rad frågor:  

  • Importberoende: Europa och Sverige är starkt beroende av import av kritiska metaller och mineral från ett fåtal länder. En ny strategi bör ange hur Sverige ska bidra till att nå de EU-gemensamma målen att öka utvinningen och minska importberoendet.
  • Forskning och innovation: Utvinningen av de "nya" mineralerna, som krävs för grön teknik, kräver nya processer och metoder. Strategin bör ge stöd till forskning och innovation för att öka Sveriges konkurrenskraft.
  • Cirkulär ekonomi: Stärkta cirkulära flöden och ökad återvinning är av avgörande betydelse för en hållbar försörjning av metaller och mineral. Strategin bör stimulera investeringar i ökad cirkularitet.
  • Mål- och intressekonflikter: Ökad utvinning medför sociala utmaningar och risker för negativ miljöpåverkan. Strategin bör innehålla åtgärder för att tillgodose viktiga men motstridiga intressen, minska miljöpåverkan och främja acceptansen för utvinning av metaller och mineral.

Debatten om tillståndsprövningar behöver vidgas

Tillståndsprocesser för utvinning av metaller och mineral kritiseras ofta i debatten för att ta för lång tid och vara komplicerade. IVA anser att perspektivet behöver vidgas.

– Tillståndsprövningarna är vårt demokratiska redskap för att hantera svåra intresse- och målkonflikter, så vi får ha respekt för att de är komplicerade. Men det går att göra dem mycket effektivare utan att tumma på kraven. Ett enkelt exempel är att vara mera strikta med tidplanerna. Andra viktiga åtgärder skulle vara att stärka myndigheternas resurser och handläggarnas kompetens och framför allt att i lagstiftningen förtydliga vad som krävs och vilka roller olika myndigheter ska ha, säger Gert Nilson.

Tydligare nationella riktlinjer

Miljöprövningarnas syfte är att hantera lokal påverkan av miljöfarlig verksamhet medan det ofta är nationella så kallade riksintressen som konkurrerar om markanvändningen. Miljöbalken ger också utrymme för att göra avvägningar mellan olika typer av markanvändning, men idag saknas det tydliga riktlinjer från riksdag och regering.

– Det är ofta riksintressen som mineralfyndigheter, renskötsel, friluftsliv och totalförsvar som kommer i konflikt med varandra och som idag ska hanteras på lokal nivå. Det fungerar inte. Det behövs betydligt tydligare politisk vägledning för att nationella prioriteringar ska få genomslag, säger Gert Nilson.

Sverige avviker också från sina nordiska grannländer när det gäller ekonomisk kompensation dem som påverkas av gruvverksamhet.

– I Finland och Norge får lokalsamhället kompensation för till exempel gruvdrift, vilket ökar acceptansen rejält. Samtidigt är det viktigt att inte kostnaderna för gruvdrift ökar, så det handlar om att omfördela vart skatter och avgifter tar vägen, säger Gert Nilson.

Ladda ner rapporten

Läs mer och ladda ner rapporten Ökade behov av metaller och mineral – strategier, mål- och intressekonflikter.

Det här är den tredje rapporten från IVA:s projekt Vägval för metaller och mineral. Huvudfrågan för projektet är hur Sverige och Europa på ett hållbart och långsiktigt sätt ska säkerställa tillgången på metaller och mineral.

Missa inte IVAs seminarium den 22 maj kl. 10.00 då rapporten diskuteras av ledande experter på området och en panel med riksdagsledamöter - seminariet sänds även digitalt och går att titta på i efterhand. Läs mer och anmäl dig här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Gert Nilson, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen som tagit fram rapporten Ökade behov av metaller och mineral – strategier, mål- och intressekonflikter. Foto: Pia Nordlander (2018), Jernkontorets bildbank.
Gert Nilson, IVA-ledamot och ordförande för arbetsgruppen som tagit fram rapporten Ökade behov av metaller och mineral – strategier, mål- och intressekonflikter. Foto: Pia Nordlander (2018), Jernkontorets bildbank.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om oss

I över 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Följ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Industrisatsningarna i norra Sverige är lovande – men utmaningarna är många13.6.2024 13:15:17 CEST | Pressmeddelande

Att utforma en ”grön industripolitik” är svårt och kräver långsiktighet, där satsningarna bör göras stegvis. Åtgärder för att stödja en grön omställning bör bygga på transparens, tydliga utvärderingskriterier och väldefinierade skäl. Det är några av slutsatserna i ett nytt kunskapsunderlag om de pågående industrisatsningarna i norra Sverige som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tagit fram.

Industrisatsningarna i norra Sverige – vad säger forskningen?4.6.2024 08:42:45 CEST | Pressinbjudan

De stora industrisatsningarna på fossilfri produktion i norra Sverige saknar motsvarighet i modern svensk industrihistoria. Statens roll och agerande har lett till en livlig debatt och industripolitiken har fått större fokus. Medier är välkomna till IVAs seminarium den 13 juni där vi presenterar ett kunskapsunderlag för att bidra till debatten med kunskap och insikter baserade på forskning.

Sylvia Schwaag Serger ny vd för IVA3.6.2024 17:18:22 CEST | Pressmeddelande

Idag fattade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, Akademisammankomst beslut om att utse Sylvia Schwaag Serger till ny vd för IVA. Sylvia Schwaag Serger är professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet och sedan 2019 ledamot av IVAs avdelning Utbildning och forskning. Sylvia Schwaag Serger har doktorerat i ekonomisk historia vid London School of Economics och har en masterexamen i internationell ekonomi och internationella relationer från Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye