Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Få unga vill jobba med klimat och miljö

Dela

Bara fem procent av mellan- och högstadieeleverna i Sverige vill arbeta med miljö- och klimatfrågor i framtiden. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVAs, nya undersökning om 10-15-åringars syn på naturvetenskap, matematik, ingenjörskap och teknik (STEM).

IVAs undersökning visar att många unga anser att naturvetenskap och teknik är viktigt, men i långt mindre utsträckning roligt och intressant.
IVAs undersökning visar att många unga anser att naturvetenskap och teknik är viktigt, men i långt mindre utsträckning roligt och intressant.

– Om vi förväntar oss att kommande generationer ska ta sig an och lösa de akuta utmaningarna kopplade till klimat och miljö, måste vi aktivt väcka och stimulera deras intresse för området och de skolämnen det kopplar till. Att främja intresset kräver ett samlat engagemang från individer, organisationer och beslutsfattare, säger Magnus Berggren, IVA-ledamot och styrgruppsordförande för IVAs projekt Framtidens kunskapssamhälle som tagit fram rapporten Det är ju inte allmänbildning direkt.

Intresset sjunker i högstadiet

IVAs undersökning visar att många unga anser att naturvetenskap och teknik är viktigt, men i långt mindre utsträckning roligt och intressant. Framför allt gäller detta under högstadiet då intresset för teknik, naturvetenskap och matematik minskar jämfört med mellanstadiet. 

– Vi behöver hitta nya vägar för att öka intresset för naturvetenskap och teknik bland alla. Mycket görs redan idag men mer behöver också göras för att unga ska förstå att deras kunskaper behövs, säger Magnus Berggren,

Datorer/programmering och djur lockar i framtiden

Flest barn och ungdomar, 26 procent, kan tänka sig att arbeta med datorer och programmering eller djur i framtiden. Men det skiljer sig stort mellan vad flickor och pojkar vill göra. 43 procent av pojkarna vill jobba med datorer och programmering, medan bara 8 procent av flickorna är intresserade av det. Flickor lockas mest av att arbeta med djur, det uppger 43 procent medan motsvarande andel för pojkarna är 11 procent. Minst intresse oavsett kön är det att arbeta med miljö- och klimatfrågor – bara 5 procent vill jobba med detta, 4 procent av pojkarna och 7 procent av flickorna. Undersökningen visar också att barn och ungas intressen har stor påverkan om de ska välja eller välja bort STEM-relaterade yrken och utbildningar.

–  Här blir det viktigt att tydliggöra hur naturvetenskap och teknik har relevans för de ungas vardag, och att utmana bilden av STEM-ämnena som isolerade fenomen för de specialintresserade, säger Magnus Berggren.

Fakta om undersökningen

Rapporten Det är ju inte allmänbildning direkt bygger på en enkät med representativt urval som besvarats av 995 barn och unga mellan årskurs 4 och årskurs 9, samt uppföljande fokusgrupper med elever i årskurs 5 och årskurs 9. Rapporten är tänkt att fungera som kunskapsunderlag för att stimulera ett större intresse för naturvetenskap och teknik bland unga i Sverige.

I rapporten ges bland annat svar på frågor om:

  • skillnaden i intresse mellan olika åldrar
  • skillnaden på pojkars och flickors intresse
  • ungas syn på naturvetenskapliga och tekniska företeelser
  • var och hur unga hittar information om naturvetenskap och teknik
  • vilken roll föräldrarnas och vännernas inställning spelar

Ta del av rapporten Det är ju inte allmänbildning direkt - 10-15-åringars syn på naturvetenskap och teknik

Missa inte IVAs seminarium den 20 maj kl. 15.30 då rapporten diskuteras av ledande experter på området. Under seminariet lyfts olika perspektiv på hur vi kan förändra ungas relation till naturvetenskap och teknik  - seminariet sänds även digitalt och går att titta på i efterhand. Läs mer och anmäl dig här

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Magnus Berggren, IVA-ledamot och ordförande i styrgruppen för projektet Framtidens Kunskapssamhälle. Fotograf: Magnus Johansson.
Magnus Berggren, IVA-ledamot och ordförande i styrgruppen för projektet Framtidens Kunskapssamhälle. Fotograf: Magnus Johansson.
Ladda ned bild

Dokument

Om oss

I över 100 år har Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) varit en mötesplats för Sveriges framtid. IVA samlar kompetens och erfarenhet från cirka 1 300 invalda akademiledamöter och 250 företag. Vi bygger broar mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och politik. IVA driver på vetenskaplig grund en saklig debatt inom flera samhällsviktiga områden.

IVA är ett lättillgängligt expertorgan fristående från enskilda intressen, ideologier och partipolitik. Vi tror på och verkar för människans förmåga att bidra positivt till samhället genom teknisk och ekonomisk vetenskap.

Följ Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)

Industrisatsningarna i norra Sverige är lovande – men utmaningarna är många13.6.2024 13:15:17 CEST | Pressmeddelande

Att utforma en ”grön industripolitik” är svårt och kräver långsiktighet, där satsningarna bör göras stegvis. Åtgärder för att stödja en grön omställning bör bygga på transparens, tydliga utvärderingskriterier och väldefinierade skäl. Det är några av slutsatserna i ett nytt kunskapsunderlag om de pågående industrisatsningarna i norra Sverige som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, tagit fram.

Industrisatsningarna i norra Sverige – vad säger forskningen?4.6.2024 08:42:45 CEST | Pressinbjudan

De stora industrisatsningarna på fossilfri produktion i norra Sverige saknar motsvarighet i modern svensk industrihistoria. Statens roll och agerande har lett till en livlig debatt och industripolitiken har fått större fokus. Medier är välkomna till IVAs seminarium den 13 juni där vi presenterar ett kunskapsunderlag för att bidra till debatten med kunskap och insikter baserade på forskning.

Sylvia Schwaag Serger ny vd för IVA3.6.2024 17:18:22 CEST | Pressmeddelande

Idag fattade Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, Akademisammankomst beslut om att utse Sylvia Schwaag Serger till ny vd för IVA. Sylvia Schwaag Serger är professor vid ekonomisk-historiska institutionen vid Lunds universitet och sedan 2019 ledamot av IVAs avdelning Utbildning och forskning. Sylvia Schwaag Serger har doktorerat i ekonomisk historia vid London School of Economics och har en masterexamen i internationell ekonomi och internationella relationer från Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS).

Grön omställning kräver ny mineralstrategi21.5.2024 09:04:23 CEST | Pressmeddelande

Sverige behöver en ny mineralstrategi för att hantera den ökade utvinning av metaller och mineral som omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle innebär. Strategin behöver ta de ökade behoven som utgångspunkt och hantera de mål- och intressekonflikter som dessa medför. Inte minst behöver samhällen med gruvverksamhet kompenseras bättre än idag. Det konstaterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i en ny rapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye