Boverket

Allmänna samlingslokaler i landet får 33,1 miljoner i bidrag

Dela

Boverket delar i år ut 33,1 miljoner kronor i bidrag till 85 projekt i landet. Lokaler för ungdomar och lokaler i områden med socioekonomiska utmaningar har särskilt prioriterats. Även lokaler som saknar närhet till offentlig och kommersiell service har prioriterats. Bidrag har beviljats till bland annat tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning, ombyggnader och standardhöjande reparationer.

De sökande som får bidrag i år har lokaler från Haparanda i norr till Eslöv i söder och de enskilda bidragen varierar från 24 360 kronor till 4,3 miljoner kronor. Inför 2024 års beslutsomgång kom det in 200 ansökningar, varav 85 ansökningar beviljades bidrag. 

Bidraget kommer att kunna sökas igen i särskild e-tjänst för bidraget under hösten 2024 och årets senaste ansökningsdatum är den 1 december. Beslut om bidrag fattas av Samlingslokaldelegationen, ett särskilt beslutsorgan inom Boverket.

Viktiga offentliga mötesplatser

Allmänna samlingslokaler är lokaler som ägs eller disponeras av ideella organisationer och som hålls öppna och tillgängliga för bland annat föreningslivets verksamheter som möten, sammankomster, studier, kultur- och fritidsaktiviteter och liknande. De allmänna samlingslokalerna utgör viktiga offentliga mötesplatser, både på landsbygden och i våra städer.

Investeringsbidraget kan ges till föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte, är fristående från en kommun eller kommunala företag och som i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och förbud mot diskriminering.

Högst 50 procent av kostnaden

Det statliga bidraget från Boverket kan utgöra högst 50 procent av den totala kostnaden och förutsätter att kommunen bidrar med minst 30 procent av den totala kostnaden. För tillgänglighetsskapande åtgärder får investeringsbidrag ges till hela kostnaden, dock högst 300 000 kronor.

Mer information

Media är välkomna att kontakta Boverkets Presservice på e-post eller telefon.
presservice@boverket.se
telefon 0455-35 31 70

Mer information om bidraget och listan över alla projekt som har fått bidrag finns på Boverkets webbplats Allmänna samlingslokaler i landet får 33,1 miljoner i bidrag - Boverket

Dokument

Om oss

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende. Generaldirektör på Boverket är Anders Sjelvgren. Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket har cirka 220 anställda i Karlskrona och Malmö och tillhör Landsbygds- och infrastrukturdepartementet.

Följ Boverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Boverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye