Region Norrbotten

Ärenden på regionala utvecklingsnämndens möte, 22 maj

Dela

Den regionala utvecklingsnämnden träffas för sammanträde 22 maj. Här är en sammanfattning av några ärenden som tas upp.

Remissvar om delbetänkandet Jakt och fiske i renbetesland 

Landsbygds- och infrastrukturdepartementet har skickat Renmarkskommitténs delbetänkande om jakt och fiske i renbetesland på remiss. Nu finns det ett förslag till yttrande som regionala utvecklingsnämnden ska fatta beslut om. I förslaget framför Region Norrbotten bland annat att kommitténs direktiv varit för snäva för att kunna utreda denna komplexa fråga på ett tillfredställande sätt, och att det behövs mer kunskap om den historiska markanvändningen på statens mark. 

Remissvar om betänkandet Livsmedelsberedskap för en ny tid 

I förslaget till remissvar ser Region Norrbotten positivt på utredningens ambitioner för livsmedelsberedskapen, och att det finns styrmedel för näringslivets medverkan. Region Norrbotten menar dock att utredningen saknar förslag som syftar till att säkra livsmedelsberedskap i alla delar i landet. Förslagen som finns tar inte hänsyn till regionala skillnader eller kommunala förutsättningar. Det kan äventyra livsmedelsförsörjningen i en kris, inte minst i glest befolkade områden. 

Medfinansiering av projekt inom kompetensområdet 

På regionala utvecklingsnämndens bord ligger denna gång förslag om medfinansiering av totalt 19 projekt. Flera av dem berör kompetensförsörjning. C4SS syftar till att fler studenter från universitetet ska bli kvar i länet efter examen och bidra till kompetens hos små och medelstora företag. Projektet Nova K ska pröva lösningar på svårigheterna att rekrytera personal till länets kulturskolor, särskilt i de små kommunerna.  
 
Kompetenskatalysator 1.0 ska skapa bättre förutsättningar för lokala arbetsgivare att ta emot praktikanter, och göra det lättare för unga och vuxna att ta sig in på arbetsmarknaden via praktik. Kalix och Haparanda är pilotkommuner. Projektet Utväg syftar till att unga så kallade ”hemmasittare” ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det ska ske genom samarbeten mellan folkbildning, kommuner, primärvård och närpsykiatri. I projektet samverkar Sunderby och Kalix Folkhögskolor med Boden och Kalix kommuner. 

Medfinansiering av projekt inom näringslivsutveckling 

Flera andra projekt där nämnden ska besluta om medfinansiering syftar till att utveckla och stärka näringslivet i Norrbotten. Projektet Space Impact ska bidra till en sammansvetsad svensk innovationsmiljö inom området New Space. Genom samarbete mellan rymdaktörer, industripartners och riskkapitalbolag, kan Sverige bli en stark aktör i Europa och ta del av tillväxten som förväntas ske inom New Space.  

Projektet Säkra ska hjälpa små och medelstora företag att bli medvetna om hot på internet. Det ska utbilda dessa företag i säkerhetsarbete för att öka deras motståndskraft och handlingsberedskap. Projektet North Creative Nodes har som mål är att stärka tillväxten och den hållbara utvecklingen hos företag inom kulturella och kreativa branscher. Projektet ska arbeta med områden som arenor för nätverkande, matchmaking, affärsutveckling samt kompetens kring hållbarhetskrav. 

Kontakter

Janus BrandinRegional utvecklingsdirektör

Region Norrbotten leder och samordnar utvecklingsinsatser inom kultur, näringsliv och samhällsplanering.

Tel:0920-71098janus.brandin@norrbotten.se

Länkar

Om Region Norrbotten

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 7 000 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye