Energimyndigheten

295 miljoner till forskning och innovation inom fossilfri elproduktion

Dela

Nu har Energimyndigheten beviljat stöd till 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för utvecklingen av framtidens fossilfria elproduktion. 14 av projekten fokuserar på kärnkraft och beviljas sammanlagt stöd på cirka 208 miljoner kronor. Resterande 12 projekt, som fokuserar på övriga fossilfria kraftslag, tilldelas totalt cirka 87 miljoner kronor.

För att möta det ökade elbehovet i Sverige behövs stora investeringar i fossilfri elproduktion. De nu beviljade projekten adresserar en rad olika områden, som teknik inom fjärde generationens kärnkraft, nya kärntekniska material, innovationssystem inom kärnkraftteknologier, återvinning av solceller och AI-baserad energiprediktion för ökad effektivitet i vindkraftsparker.

–  Elektrifieringen är central för att klara av både klimat- och industriomställningen, och vi kommer att behöva mycket fossilfri el inom fyra-fem år och under de kommande decennierna. Projekten som vi nu beviljat stöd till kan få stor betydelse för att möta inte minst framtidens mer långsiktiga elbehov, och visar även att kärnkraften återigen blir alltmer intressant inom det svenska innovationssystemet, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Framtidens elsystem

Stödet till de nya forsknings- och innovationsprojekten sker inom ramen för forskningsprogrammet Framtidens elsystem. Det är en av Energimyndighetens huvudsakliga satsningar på forskning och utveckling relaterad till elsystemet. Programmet finansierar projekt som belyser utmaningar kopplade till elproduktion, elanvändning och framtidens elnät. 

– Genom att satsa på innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom fossilfri elproduktion kan Sverige stärka sin export av produkter och tjänster samt tillgodose den ökande efterfrågan på kunskap och kompetens inom detta område. Företagen pekar på behovet av ökade offentliga satsningar på energirelaterad forskning och innovation, säger Peter Engdahl, avdelningschef för forskning, innovation och affärsutveckling på Energimyndigheten.

 

Kärnkraft ett viktigt forskningsområde framåt 
Intresset för forskning och innovation inom kärnkraftsområdet har länge varit lågt i Sverige. Om sektorn ska kunna växa behövs ett betydande kompetenstillskott där forskarutbildning, akademisk och industriell forskning är viktiga insatser. I Energimyndighetens inspel till regeringens forskningsproposition föreslår vi en förstärkning av medel till forskningsinsatser inom kärnkraftsområdet på 100 miljoner per år mellan åren 2026–2028. 

Strategiska prioriteringar och remissvar (energimyndigheten.se) 

Kontakter

Länkar

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye