Region Norrbotten

Många har bra upplevelse av vården under cancerutredning

Dela

De flesta patienter som utretts för cancer inom ett standardiserat vårdförlopp hade en positiv upplevelse av vården, och upplevde väntetiden som rimlig, visar SKR:s senaste patientenkät. Patienternas betyg på Region Norrbotten ligger på ungefär samma nivå som för riket.

Standardiserade vårdförlopp, SVF, infördes 2015 inom svensk cancervård. Syftet är att öka jämlikheten och korta väntetiderna. SKR har, tillsammans med regionala cancercentrum i samverkan, tittat på hur patienter upplever cancervården inom SVF.

– I Sverige har vi en cancervård som på många sätt ligger i topp jämfört med resten av världen. Standardiserade vårdförlopp har bidragit till ett mer strukturerat omhändertagande och gjort vården mer jämlik, säger Pia Näsvall, hälso- och sjukvårdsdirektör.  

Patientenkäten ställer frågor inom olika områden, som delaktighet, bemötande, emotionellt stöd och tillgänglighet. I Norrbotten får området respekt och bemötande högst betyg av patienterna – nio av tio uppger att de bemötts med respekt av vården under utredningen. Drygt åtta av tio ger högt betyg när det gäller helhetsintrycket av vården. När det gäller emotionellt stöd så får Region Norrbotten högre betyg än förra året men ligger ändå strax under riksgenomsnittet.

– Att få en cancerdiagnos är oerhört tungt och det emotionella stödet är viktigt. Vi är på rätt väg och behöver bli ännu bättre, säger Pia Näsvall. 

Fakta: Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Genom att delta i enkäten får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning. Nationell patientenkät samordnas av SKR.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om Region Norrbotten

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 7 000 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye