Transportstyrelsen

Föreläggande mot Göteborgs hamn

Dela

Transportstyrelsen riktar ett föreläggande mot Göteborgs hamn för att hamnen inte följer EU:s hamntjänstförordning. På fem punkter, som framför allt rör hamninfrastrukturavgiften, krävs nu bättring av hamnen.

Göteborgs hamn
Göteborgs hamn behöver göra ändringar på fem punkter. Adobe Stock

Det var den 1 mars 2023 som klagomålet mot Göteborgs hamn inkom till Transportstyrelsen från ett rederi som anlöper hamnen. Rederiet menar att hamnen inte följer den så kallade hamntjänstförordningen, som är en relativt ny EU-förordning. Bland annat genom att baka in kostnader för underhåll av sina egna kajer i hamninfrastrukturavgiften som betalas av alla, även av användare av kajer som hamnen inte äger.

– Det här är det första klagomålet som har lämnats in till oss sedan de nya reglerna trädde i kraft 2019. Därför är det här också första gången som Transportstyrelsen förelägger en hamn gällande hamnens avgifter. På flera punkter har vi valt att gå på rederiets linje, men inte på alla, säger Gunnar Ljungberg, sjö- och luftfartsdirektör på Transportstyrelsen.

Detta ska ändras

I onsdags riktade Transportstyrelsen ett föreläggande mot Göteborgs hamn. Enligt beslutet ska hamnen:

  1. ändra i sin hamntaxa så att det tydligt framgår vilka avgifter som är hamninfrastrukturavgifter samt benämna dem som detta.
  2. ändra i sin fakturering så det tydligt framgår på fakturan vad som är hamninfrastrukturavgift.
  3. tydliggöra de kriterier som finns för variationer i avgiftsnivåerna i sin hamntaxa.
  4. differentiera avgifterna så att hamninfrastrukturavgiften för fartyg som anlöper externt ägda kajer inte belastas med kostnader för underhåll och muddring som enbart avser kajer som hamnen själv äger.
  5. ta ut hamninfrastrukturavgift för fartyg som passerar Göteborgs allmänna hamnområde på väg till eller från Vänern.

Måste hålla isär

– Fartyg som anlöper en hamn inom EU betalar alltid hamninfrastrukturavgift. Denna avgift får slås samman med andra betalningar, men det är ett krav att det enkelt ska gå att utläsa vad som är just hamninfrastrukturavgift. Det är kärnan i vårt föreläggande, säger Gunnar Ljungberg.

När det gäller den sista punkten om fartyg som passerar till eller från Vänern, så är det en justering till följd av att Sjöfartsverket upphävde ett äldre beslut tidigare i år. Bakgrunden är att hamninfrastrukturavgiften ska vara icke-diskriminerande och att alla fartyg som passerar hamnområdet ska betala hamninfrastrukturavgift oavsett slutdestination.

Om föreläggandet inte följs kan Transportstyrelsen besluta om ett nytt föreläggande förenat med vite.

FAKTA
Detta är hamninfrastrukturavgift

  • En avgift som ska tas ut av hamnledningen av samtliga fartyg som anlöper den aktuella hamnen.
  • Går till nyttjande av infrastruktur, anläggningar och tjänster, samt ger tillgång till tjänster för hantering av passagerare och last.
  • Regleras i EU:s hamntjänstförordning (EU 2017/352).

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Göteborgs hamn
Göteborgs hamn behöver göra ändringar på fem punkter.
Ladda ned bild

Länkar

Transportstyrelsen arbetar för ett tillgängligt och säkert transportsystem

Transportstyrelsen arbetar för att uppnå god tillgänglighet, hög kvalitet, säkra och miljöanpassade transporter inom järnväg, luftfart, sjöfart och väg. Vi tar fram regler, ger tillstånd och följer upp hur de efterlevs. Med hjälp av våra register arbetar vi bland annat med avgifter, tillstånd och ägarbyten.

Vi finns på 13 orter i landet och vi har idag cirka 2 000 medarbetare. Den största delen av verksamheten finns i Borlänge, Norrköping och Örebro.

Följ Transportstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Transportstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye