Uppsala stift

58 miljoner till Uppsala stifts kyrkor

Dela

Stiftsstyrelsens beslutade den 22 maj om fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning och kyrkounderhållsbidrag för 2025. Totalt beslutades om 47 524 568 kr i kyrkoantikvarisk ersättning och 10 550 252 kr i kyrkounderhållsbidrag som tilldelas församlingar och pastorat i Gästrikland, Hälsingland och Uppland.

Foto: Uppsala stift

Kyrkoantikvarisk ersättning är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga underhållet och kyrkounderhållsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag som stiftet fördelar till vård- och underhållsåtgärder.

– Den kyrkoantikvariska ersättningen som Uppsala stift har att fördela varje år räcker inte till att täcka underhållsbehovet som finns för församlingarnas kyrkor och inventarier, säger Johanna Hall, kulturarvshandläggare.

- Cirka 35 miljoner ytterligare hade krävts i årets fördelning för att täcka behovet. I år hade vi möjlighet att dela ut lite mer än vanligt på grund av kvarvarande medel från tidigare år men i vanliga fall delar vi ut ca 41 miljoner och har fått ansökningar om ungefär 77 miljoner. Därför har ett antal projekt fått avslag med uppmaning att söka på nytt nästkommande år.

Bland projekten märks Björklinge kyrka- där de ska åtgärda exteriören; tak, takprydnader, fasader och konservering av sten. Kungsängens kyrka och klockstapel är ett omfattande projekt med byte av spån på alla takfall samt tjärstrykning. Nämnas kan också Forsa kyrka- akuta åtgärder på tak på grund av takläckage. Ett projekt som berör hela stiftet är en inventering av samtliga orglar i Uppsala stift.

Alla projekt som fått bidrag redovisas i bifogade filer.

 Fakta

Kyrkoantikvarisk ersättning
Kyrkoantikvarisk ersättning är statens ersättning till Svenska kyrkan för vården av det kyrkliga underhållet. Ersättningen ska användas till kulturhistoriskt motiverade kostnader i förvaltningen av kyrkobyggnader, klockstaplar, och kyrkliga inventarier som är skyddad enligt 4 kap kulturmiljölagen. I Uppsala stift finns cirka 261 skyddade kyrkor och kapell. Genom kyrkoantikvarisk ersättningen bidrar alla landets invånare till vården av det kyrkliga kulturarvet. Den fastställda ramen för varje stift gäller för en femårsperiod, för Uppsala stift innebär det närmare 41 miljoner kronor per år under perioden 2021-2025.

Kyrkounderhållsbidrag
Kyrkounderhållsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag som stiftet fördelar till vård- och underhållsåtgärder. Alla kyrkobyggnader och klockstaplar som ägs och förvaltas av Svenska kyrkan kan tilldelas bidraget. 2024 fördelar Uppsala stift 8 820 876 kr i kyrkounderhållsbidrag.

Kontakter

Dokument

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och större delen av Uppland. I stiftet bor (2021-12-31) 827 604 personer varav ca 50 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.Uppsala stift är speciellt såtillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Marin Modéus och Karin Johannesson som är biskop i Uppsala stift. Från och med 1 januari 2022 omfattar Uppsala stift sammanlagt 121 församlingar. Flera församlingar kan samverka i ett pastorat. 95 av stiftets församlingar samverkar i 25 pastorat och 26 församlingar är självständiga enheter med egen ekonomi.

Läs mer om Uppsala stifts församlingar och pastorat på Uppsala stifts hemsida.

Följ Uppsala stift

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala stift

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye