EKN

Fortsatt hög garantigivning under första tertialet 2024

Dela

Delårsrapport jan-apr 2024: Under första tertialet utfärdade EKN, Exportkreditnämnden garantier till ett värde av 39,6 miljarder kronor. Det är en fortsatt hög nivå men något lägre än den rekordhöga nivån motsvarande period 2023.

två män kollar på mobil vid ett grönt fält

– I en telekomaffär till Indien har vi under perioden ställt ut garantier för det enskilt största beloppet någonsin. Vi har också försäkrat flera svenska företag inom energisektorn, säger Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN.

Periodens offertgivning på 45,5 miljarder kronor är en halvering jämfört med första tertialet 2023, men ändå en ovanligt hög nivå. Motsvarande period 2022 och 2021 låg nivån på runt 25 miljarder kronor. Försvarsindustrins och energisektorns efterfrågan på garantier bidrog till den höga nivån.

Av periodens nya affärer var 117 små och medelstora företags affärer, jämfört med 119 första tertialet föregående år. Affärerna var i genomsnitt mindre. Garantivolymen för små och medelstora företag uppgick till 568 miljoner kronor, jämfört med 667 miljoner kronor.

Resultatet i nivå med första tertialet 2023

Skadeutbetalningarna uppgick till 401 miljoner kronor, varav de största beloppen avsåg statsrisker. Återvinningarna uppgick till 92 miljoner kronor.

Resultatet som uppgick till 1,45 miljarder kronor påverkades positivt av hög garantivolym, upplösningar av skadereserveringar och att inga nya stora skadereserveringar tillkom. EKN har en fortsatt stark finansiell ställning.  

Perioden i korthet (jämfört med första tertialet 2023)

  • EKN utfärdade garantiutfästelser till ett värde av 45,5 miljarder kronor (91,0 miljarder kronor).
  • EKN utfärdade garantier till ett värde av 39,6 miljarder kronor (48,3 miljarder kronor).
  • l EKN ställde ut garantier i 557 nya affärer* (502 nya affärer).
  • Skadeutbetalningarna uppgick till 401 miljoner kronor (292 miljoner kronor).
  • Återvinningarna uppgick till 92 miljoner kronor (175 miljoner kronor).
  • Periodens resultat uppgick till 1 452 miljoner kronor (1 460 miljoner kronor).
  • Den 1 april fick EKN fick ett nytt uppdrag, om särskilda exportkreditgarantier för Ukraina med en ny förordning och en ny garantiram om 333 miljoner kronor.
  • EKN beslutade att utöka rörelsekreditgarantin till att även kunna användas av Midcorp, från att endast ha erbjudits SME.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN
Anna-Karin Jatko, generaldirektör EKN
Ladda ned bild

Dokument

Om oss

EKN är en myndighet med uppgift att göra fler exportaffärer möjliga och utveckla det svenska näringslivets internationalisering.Vi försäkrar betalningar och delar risker med exporterande företag och banker. Verksamheten finansieras med försäkringstagarnas premier.

Följ EKN

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EKN

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye